Oslo Handelstands forening vil gjøre butikkene bedre rustet mot ran

Ansatte som kidnappes for å skaffe kriminelle adgang til butikker: Dette er et av flere scenarioer handelsstanden i Oslo vil til livs.

OHF legger frem sin plan om trygg handel i Oslo 25. november. Her ved trygghetsrådgiver Steinar Vadla Risa, Gunnar Larssen, administrerende direktør i OHF og Thomas Heyerdahl, administrerende direktør i gullsmedforretningen Heyerdahl AS.

— Jeg vet om kolleger i Danmark som går med trygghetsalarm hele døgnet. Det er tøffere forhold i Danmark, og det er ting vi må ta hensyn til i Norge også. Jeg får vondt langt inn i magen når man snakker om dette, sier Thomas Heyerdahl, administrerende direktør i gullsmed- og urmakerkjeden Heyerdahl AS.

Heyerdahl gullsmedforretning ble ranet i 2010. Heyerdahl ble truet med pistol, bundet og måtte ligge på gulvet med en frakk over hodet. -Vi lærte en del av hvordan vi ikke skal synliggjøre våre rutiner, sier Heyderdahls sønn, Thomas Heyerdahl, administrerende direktør i Heyerdahl AS.

For to år siden ble hans far ranet i en av kjedens gullsmedbutikker. Han ble truet med pistol, og bundet fast mens butikken ble tømt for varer. Nå mener Oslo Handelsstands Forening (OHF) at sikkerheten i Oslos butikker må tas mer på alvor.Ved hjelp av en ny sikkerhetsplan på ti punkter håper de å gjøre sentrumsbutikkene tryggere.

OHF vil sikre «gullnøklene»

I tillegg til nasking og ran jobbes det også med å forebygge mer skjult kriminalitet som trusler og kidnapping.

I den nye planen lanseres begrepet «gullnøkkel», som er en person tyven kan bruke for å komme til verdier. Det kan for eksempel være en gullsmed med kode til en safe, eller en lagersjef med tilgang til store mengder dyr elektronikk.

I Sverige og Danmark ser man at disse «gullnøklene» blir kartlagt av kriminelle og truet.

— Dette er en reell trussel, og det er mange som ikke tør å stå frem. De kriminelle truer folk til å ikke gjøre noe med å si ting som «Vi vet hvor du bor» eller «jeg vet hvor ungene dine går på skole». Det mye mer av denne typen trusler der ute enn hva man får inntrykk av i media, sier Gunnar Larssen, administrerende direktør i OHF.

— Vi er i ytterste faresone, gullsmedene er en av de mest yndede bransjene å ta. Trygghet er en av de viktigste faktorene i et samfunn. Det at OHF løfter opp dette er kjempeviktig, sier Heyerdahl. Som følge av risiko forbundet med jobben har han installert overvåkningskamera og ekstra sikkerhetstiltak i eget hjem.

Store mørketall

Larssen forteller at foreningen kjenner til flere eksempler på utpressing, men at få tør å stå frem.

— Det er en stor underrapportering av butikkran, vold og trusler mot de ansatte. Nå ser vi en ny trend med stadig tøffere anslag mot butikkene. Da må vi gjøre noe for å trygge ansatte, kunder og eiere.

— De kriminelle har gjort hjemmeleksen sin. Det er ikke nok å sikre seg fysisk, når de kriminelle kan kidnappe ektefellen eller barna dine. Handelen må slutte å være så hemmelighetsfulle, vi må løfte dette opp, sier trygghetsrådgiver Steinar Vadla Risa, som er engasjert av OHF.

- Må se på byen som et stort kjøpesenter

I tiltaksplanen foreslår OHF blant annet å innføre et nytt sikkerhetsstempel for butikkene. Det skal fungere som en synlig oblat de må kvalifisere seg for, for å bedre sikkerheten og vise potensielle ranere at Oslos butikker tar trusselen på alvor.

- Et av de viktigste poengene i den nye planen er at man må bli bedre på områdesikkerhet i Oslo. Vi må tenke på sentrum som et stort kjøpesenter, mener trygghetsrådgiver Risa.

De foreslår å innføre egne vektere som ikke bare passer på én butikk, men et område eller en gate.

— Da åpner det seg opp noen muligheter for å gjøre gatene og områdene tryggere. Man må tenke sikkerhet hele døgnet og hele uken. Sikkerhet er mer enn bare en låst dør. Om flere samarbeider, kan man gjøre gaten utenfor tryggere, sier han.

10 tiltak som skal gjøre Oslo tryggere:

Ved hjelp av disse ti tiltakene skal det bli tryggere å handle i Oslo sentrum, mener Oslo Handelsstands Forening.

  • OHF vil at butikkene skal samarbeide bedre om å sikre nærmiljøet, for eksempel være gjennom felles områdevektere.
  • Egne trygghetsrådgivere skal bistå i arbeidet med å gjøre byen tryggere.
  • OHF vil forebygge ran og tyveri ved å tilby sikkerhetsvurdering av butikken og utarbeide konkrete planer for sikkerhetstiltak.
  • Det vil bli gitt kurs i blant annet beredskaps- og kriseledelse.
  • Rådgiving etter ran eller andre kriser og traumatiske hendelser.
  • OHF mener at politiet bør sette ned en egen gruppe for butikktyveri slik de har gjort med lommetyveri. Det må bli enklere for butikkeiere å anmelde tyverier, og dette bør kunne skje elektronisk, mener OHF.
  • OHF vil lansere et eget sikkerhetsstempel som viser at butikken er sikkerhetsklarert. Kravene er blant annet opplæring av ansatte, utarbeidelse av rutiner og krav om fysisk sikring av butikken.
  • Foreningen OHF vil ha jevnlige kurs og møter med trygghet som tema.
  • Deltagelse i undergrupper som kontinuerlig arbeider med trygghetsarbeid i byen.
  • Mange varer blir dessverre borte, og OHF vil jobbe med å gi råd og veiledning i svinnforebyggende arbeid, blant annet ved bruk av kartleggingsarbeid.