Oslo

Alsabeehg: - Byrådet har ikke gjort nok med vannsikkerheten

En rekke ganger de siste fire årene har Oslo-politikerne fått rapporter som viser at de er store mangler i sikkerheten rundt byens vannforsyning.

Det er imponereden dimensjoner over vannrenseanlegget på Oset, og de er i etaten gode til å behandle vann. En rekke kritiske rapporter tyder på at de er mindre gode på å hådtere sikkerhet. Foto: Øhman Rolf

  • Stein Erik Kirkebøen

Maridalsvannet er vakkert, men hvor sikkert er det?

En rekke ganger de siste fem årene har Oslo-politikerne fått rapporter som viser at de er store mangler i sikkerheten rundt byens vannforsyning.

— Å ha tilgang på trygt, rent vann er helt avgjørende for hele byens befolkning. Derfor er det svært kritikkverdig at byrådet ikke har tatt dette mer på alvor og vist større handlekraft i en sak som er så bokstavelig talt livsviktig, sier Abdullah Alsabeehg.

Guri Melby (V) om kritikken fra kontrollkomiteen: - Den hardeste kritikken jeg har fått som byråd

Han sitter i bystyret i for Arbeiderpartiet og har der gitt klart uttrykk for at han er bekymret for situasjonen.

- Byrådet har ikke gjort nok

Alsabeehg viser til at Bystyret har fått flere rapporter siden 2011 som har pekt på en rekke problemer med den fysiske sikringen og IKT-sikkerheten til Oslos vannforsyning.

— Saken har vært oppe tre ganger. Noe er blitt gjort, men noen av bekymringene går igjen i alle rapporter, mens det også er kommet til nye. Det viser at byrådet ikke har gjort nok med denne viktige saken. Det handler om sikkerheten for en hel by, sikkerheten og tryggheten for våre familier, våre barn og våre venner, sier Alsabeehg.

Abdullah Alsabeehg (Ap) er bekymret over byrådet som han mener ikke har vist handlekraft når det gjelder å sikre Oslos livsvikitge drikekvann. Foto: Jan T. Espedal

Rapportene holdes hemmeligAlle rapportene er hemmeligstemplet, og han kan derfor ikke går nærmere inn på de konkrete svakhetene som det pekes på.

— Men det er alvorlig, og det er derfor sterkt kritikkverdig at byrådet ikke gjør mer for å bedre situasjonen.

- Hva kan gjøres?

— Vi bør i hvert fall gjøre like mye som andre land. For eksempel bør byrådet sørge for at sikkerheten rundt vannforsyningen snarest er i overensstemmelse med den internasjonale standarden (ISO27001) som det selv har vedtatt at vi skal følge. Vår forsyning av det livsviktige vannet tilfredsstiller ikke kravene i denne internasjonale standarden.

- Er det grunn til å gjøre noe, det går jo bra, vi får rent, fint vann i springen hver dag?

- Må tas på alvor

— Det går bra helt til det ikke går bra. Og skulle noen sabotere vannforsyningen så vil det få dramatiske konsekvenser. Derfor må sikkerheten tas på største alvor og derfor kan vi ikke bare trøste oss med at det har gått bra så langt, byrådet må sørge for at sikkerheten rundt dette er så god som overhodet mulig.

- Er det ikke dumt å ta opp dette, og på den måten gi folk med onde hensikter dårlige ider?

— Det er et dilemma, og en grunn til at jeg ikke kan eller vil gå inn på konkrete detaljer. Men det er naivt å tro at dette er ideer som personer med onde hensikter ikke vil komme på av seg selv Samtidig er dette en sak som er av stor betydning for hele byen og dens befolkning, og som det derfor bør være offentlighet rundt, sier Alsabeehg.

Les også

  1. Guri Melby om vannsikkerhetskritikken: - Den hardeste jeg har fått som byråd

  2. Hemmelig rapport fra 2013 med kraftig kritikk av Oslos vannsikkerhet

  3. 1972: Bonde helte gift i Oslos drikkevann