Oslo

En ny fjordby langs Fornebubanen

Standsonen tilgjengelig for alle, boliger og butikker på på et 3000 dekar stort område. Nå begynner planleggingen av Fornebubanens stasjonsområder.

Slik kan det se ut der Merradalsbekken renner ut i Bestumkilen.
  • Kjersti Flugstad Eriksen
JOU_Fjordbyenvest2-70Dp9rCwmg.jpg

Når T-banen skal gå ut til Fornebu, da blir det liv laga flere steder langs traseen som går fra Majorstuen via Vækerø til Fornebu.

Nå setter Plan— og bygningsetaten i gang med å regulere området på oslosiden av bygrensen, fra Frognerkilen til Lysakerelven.

Det gleder byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H). Han forventer mange boliger, litt næring og tilgjengelighet til sjøkanten, akkurat som i Bjørvika.

— Det at vi planlegger en T-bane til Fornebu vil åpne for at vi får en mulighet til å utvikle helt nye arealer. Stasjoner på Vækerø og Lysaker vil gjøre det til veldig aktuelle steder for bolig, sier Fredriksen.

Heller boliger enn Maxbo

Tidligere konsulentrapporter har konkludert med at Fornebubanen kan gi en naturlig forlengelse av Fjordbyen fra Frognerstranden til Lysaker.

Byutviklingsbyråden mener at næringsvirksomheten som holder til på Vækerø og Lysaker, som bilforretninger, kjøkkenforretninger og Maxbo, byggevareforretningen som ligger helt i sjøkanten, heller kan ligge helt andre steder.

— Man kan si mye fint om Maxbo, men det er bedre med boliger akkurat der Maxbo ligger, sier Fredriksen.

3000 dekar med mange boliger

Ruter og Plan- og bygningsetaten ga i forrige uke tre ulike konsulentteam i oppdrag å hjelpe til med å finne nye byplangrep langs T-baneforbindelsen i området. Området de skal lage forslag for, er på 3000 dekar.

Fredriksen regner med at boligutbyggere vil kaste seg over områder som blir regulert til bolig rundt de nye stasjonene.

— Nå ser vi igjen hvor tett sammenheng det er mellom byutvikling og store investeringer i samferdsel, sier Fredriksen.

Et team bestående av Norconsult, Rodeo arkitekter og Architectopia vant oppdraget med å hjelpe Plan- og bygningsetaten med å utarbeide områdereguleringsplaner for området som også er kalt Fjordbyen Vest.

Sjø og natur og ingen biler

Henning Sunde, daglig leder i Rodeo arkitekter, kan ikke si noe om hvordan Plan- og bygningsetaten vil ha det, og henviser til kommunen.

– Men det er klart, dette er et veldig stort og spennende prosjekt. Det gir god kollektivdekning og flotte naturkvaliteter. Og kan man finne en god løsning på E18, er byutviklingspotensialet veldig godt, sier Sunde.

At det må bli en blanding av bolig og næring og infrastruktur ligger i kortene.

Teamet har tidligere i år utarbeidet en mulighetsstudie som skulle gi Plan- og bygningsetaten inspirasjon sammen med de andre konsulentteamene som også skal være med på denne runden.

Planla E18 i senketunnel

I mulighetsstudienpresentert i februar i år gikk teamet inn for å bli kvitt hele E18.

— Vi så på en løsning der deler av E18 ble lagt i en senketunnel. Det muliggjorde et stort byutviklingspotensial fra Skøyen til Lysaker. Det vi var opptatt av var hva slags by man kan skape da. Med såpass god kollektivdekning kan man tenke litt annerledes rundt bilbruk, eller ikke bilbruk. Det å legge gang- sykkel- og kollektivmobiliteten i førersetet og la det bli en av de viktigste premissgiverene for byutvikling, det er en interessant ide, sier Sunde.

Han får støtte fra byutviklingsbyråden.

- E18 under lokk hadde vært en drøm. Jeg synes i hvert fall vi skal se på mulighetene. Man må tørre å tenke stort, sier Fredriksen.

Les også:

Les også

  1. - En stor dag for Fjordbyen

  2. Oslo får en ny strand med utsikt mot operaen