Oslo

Kaller inn hundrevis av menn til DNA-test etter Oslo-voldtekt

Over 400 Oslo-menn har fått brev hvor politiet ber dem avgi DNA-prøve i forbindelse med en voldtektssak i fjor høst.

  • Arild Færaas

Natt til lørdag 8. oktober 2011 ble en ung jente overfalt og voldtatt i Hellerudveien øst i Oslo.

Les også

DNA-treff etter overfallsvoldtekt i Oslo

Politiet har blant annet gått ut med en tegning av en mann som de mistenker for ugjerningen. I tillegg har de igangsatt storinnkalling av menn til DNA-prøvetaking.

Politiadvokat Cecilie Lilaas-Skari i Kripos sier til Aftenposten.no at de sendte ut vel 200 brev i vinter, og er i gang med å sende ut et tilsvarende antall brev nå – til sammen over 400 brev.

— Dette er en del av en utelukkelsesetterforskning og er en veldig tidkrevende metode.

Cecilie Lilaas-Skari, politiadvokat ved Kripos har ansvaret for innkallingen av menn til DNA-prøvetaking.

Politiet gikk i fjor ut med en fantomtegning av den mistenkte, og det er fortsatt den mannen politiet leter etter.

— Vi kaller inn menn fra nærområdet i aldersgruppe cirka 20 til 45 år. Vi tar også en skjønnsmessig vurdering ut fra at vi leter etter en mann av nord-europeisk opprinnelse, sier politiadvokaten.

«Målet helliger ikke et hvert middel»

Ville du stilt opp om du fikk et slikt brev i posten?

Delta i debatten på Aftenpostens Facebookside.

Flyttet for neste 25 år siden - kalt inn

Mange menn har fått tilsendt et lignende brev. Og Aftenposten vet blant annet at en mann som ikke har bodd i området på nesten 25 år har fått brevet.

- Hvordan det kan ha seg at en mann som flyttet fra området for så lenge siden blir innkalt til DNA-test?

— Vi bruker lister fra Folkeregisteret, og da tenker vi tilknytning til området, men har ikke valgt å sette et historisk skille. Men om en som har bodd der for lenge siden tar kontakt med oss, kan det være vi vurderer at vi ikke har behov for at han kommer til DNA-test.

Trykk på brevet for å se det i større format.

I brevet står det at de henter inn DNA-referanseprøver, og at det er frivillig å gi DNA-prøve.

«En DNA-screening vil være til stor hjelp for politiet ved at personer som ikke har tilknytning til det aktuelle forholdet raskt og effektivt kan utelukkes fra saken». Det står også at prøven skal sammenlignes med funn fra åstedet og at den bare skal brukes i etterforskningen av «dette sakskomplekset».

Kripos skriver at DNA-profilen ikke vil inngå i eller brukes i søk mot det sentrale DNA-registeret.

I den første puljen på drøyt 200 var det bare omtrent cirka 50 prosent som valgte å møte opp for DNA-prøve

Lilaas-Skari sier at de ikke har noen andre spor i saken som de kan formidle til offentligheten nå.

Kritisk tilsyn

Datatilsynet sendte i februar et brev til Justisdepartementet hvor de spurte om det var lov med frivillig DNA-innkalling i stor skala.

Det står klart i loven at man kan gjøre det på enkeltpersoner, men når det blir gjort i stor skala slik politiet blant annet har gjort i Bergen og Oslo, mener tilsynet at det kan være problematisk.

— Dette er en utvikling vi har sett komme mer og mer, og vi har all grunn til å tro at det vil bli brukt enda mer. Hvor skal grensen gå for hvor mange man kan kalle inn? Kan man kalle inn en hel by, en bydel eller mange hundre personer? sa direktør Bjørn Erik Thon til Aftenposten.no da.

Les også

Datatilsynet krever svar om det er lov med «frivillig DNA-innkalling»

Tilsynet skriver i brevet at de frykter at det «etableres en praksis for DNA-screening som i beste fall er uheldig, og i verste fall er i strid med EMK». EMK er den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Justisdepartementet har svart Datatilsynet i et brev, men har foreløpig ikke gitt svar på det tilsynet lurte på.

Tidligere har blant annet Oslo-politiets Hanne Kristin Rohde stilt spørsmål ved lovligheten til denne metoden, da de ikke ville bruke en tilsvarende metode etter overfallsvoldtektsbølgen i Oslo i fjor høst.

Men statsadvokat Tor Henning Knudsen ved Riksadvokaten sa til Aftenposten.no tidligere i år at det ikke var noen begrensing på hvor mange politiet frivillig kan be om å avgi en DNA-prøve.

Tar ekstra hensyn

På grunn av denne debatten sier politiadvokat Cecilie Lilaas-Skari at de tar ekstra hensyn.

— Vi er veldig påpasselige på at dette er en anmodning og at det er snakk om frivillighet. Vi er i en fase hvor vi tar i bruk det vi har av lovlige verktøy, men vi har samtidig merket oss en del skepsis til denne metoden, så vi prøver å forklare hvorfor vi gjør dette.

Les også

  1. Nå går Folkehelseinstituttet med på å slette uskyldiges DNA-profiler

  2. Oslo-politiet vil ikke bruke «suksessmetode» fra Bergen

  3. Ingen begrensing på hvor mange som kan DNA-testes i krimsaker