Oslo

Søndag endret Ruter billettprisene

Enkeltbillett øker med en krone, og 30-dagersbilletten øker fra 690 til 708 kroner når Ruter justerer billettprisene 29. januar

Søndag 29. januar blir det nye billettpriser i kollektivtrafikken.
 • Hilde Bjørhovde
  Journalist
 • Heidi Anne Johnsen

Billettinntektene utgjør rundt halvparten av Ruters totale inntekter, resten er tilskudd fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. For å sikre et godt kollektivtilbud øker Ruter årlig billettprisene i tråd med rammene satt for prisvekst på kommunal tjenesteyting i statsbudsjettet, har Oslos politikere bestemt. Billettinntektene går i sin helhet tilbake til utviklingen av kollektivtilbudet i Oslo og Akershus.

Denne kan redde deg under billettkontrollenØkte kollektivpriser i Oslo, men det blir flere avganger

Dette blir nytt fra 29. januar

Enkeltbillett: Enkeltbillett kjøpt på forhånd øker med 1 krone. Enkeltbillett kjøpt om bord øker med 5 kroner for voksenbillett (3 kroner for barn og honnør, og kun ved reise i eller fra sone 1).

 • 30-dagersbillett: 30-dagersbilletten for barn, honnør, ungdom, student og voksen øker med 2,6 % i alle soner.
 • 365-dagersbillett: 365-dagersbilletten øker med 2,6 % for voksen og honnør i alle soner.
 • Ledsagerrabatt: Ledsager til person med nedsatt funksjonsevne som ikke kan reise alene får nå reise gratis. Ved billettkontroll må du kunne fremvise ledsagerbevis.
 • Familierabatt: Kravet om voksenbillett fjernes slik at lørdager, søndager og offentlige fridager kan reisende over 18 år med gyldig billett ha med inntil fire barn under 16 år gratis. Familierabatten gjelder ikke med Oslo Pass eller andre spesialbilletter.
 • Rufusbillett: Billetten gjelder fremdeles for inntil 15 personer, men antall voksne kan nå være 4 pr. billett.

(Kilde: Ruter)

Billetter på reisekort eller mobil

– Går det fremdeles an å kjøpe årskort, eller må det skje via Ruterappen?

– 365-dagersbilletten selges både på mobil og på reisekort, svarer pressekontakt Cathrine Myhren i Ruter.

Hun forteller at alle billetter kjøpt til gammel pris før 29. januar må aktiveres og tas i bruk innen 29. april.

Skulle man miste telefonen med årskort, kan man få hjelp på Ruters kundesenter.

Må kunne vise billett ved kontroll

– Ruters billetter er upersonlige, og man må kunne vise billetten sin til fører på busser med påstigning foran og i en kontrollsituasjon. Man kan med andre ord ikke reise uten billett om man glemmer den på hytta eller lignende, sier hun.

Det vil være mulig å stoppe 365-dagersbilletten for så å rekonstruere den på et nytt reisekort eller til mobil.

– Alle de vanligste billettslagene selges både på reisekort og på mobil. Så om man ikke ønsker eller kan benytte smarttelefon, gjelder reisekortet.

Titusenvis strømmer til nå, men først om fem-åtte år blir det mer plass på tog, buss og T-bane

Les mer om

 1. Ruter
 2. Reise