Oslo-politikere vil ha helårsrestaurant på St. Hanshaugen

St. Hanshaugen har hatt midlertidige serveringstilbud i over 80 år. Nå ønsker Oslo Høyre og Oslo Venstre å spikre et permanent helårstilbud.

Den er enkle forhold på uteserveringen på St. Hanshaugen i dag. Men utsikten er det ingen ting å si på.

St. Hanshaugen er en av Oslos største og eldste grønne lunger. Midt i parken ligger en populær uteservering, eid av Oslo kommune.

Den er blitt drevet på midlertidige kontrakter i over 80 år siden den gamle restauranten Hasselbakken brant ned i 1936.

Lokale krefter har lenge etterlyst en permanent løsning, gjerne et helårstilbud. Flere arkitekter fra nærområdet har engasjert seg og tegnet egne forslag.

Slik foreslo lokale arkitekter at et permanent serveringssted på St. Hanshaugen kunne se ut.

Men lite er skjedd. Nå ønsker Oslo Venstres Hallstein Bjercke og Oslo Høyres Eirik Lae Solberg å få fortgang i sakene.

Vil lyse ut arkitektkonkurranse

– Dette kunne vært Oslos kanskje flotteste uteservering. Dessverre er forvaltningen preget av kortsiktig tenkning og midlertidige løsninger, sier Solberg.

Han er byrådslederkandidat for Oslo Høyre.

De to opposisjonspolitikerne fra henholdsvis Høyre og Venstre skal derfor legge frem et privat forslag for bystyret. De ønsker å lyse ut et samarbeid mellom kommunen og en privat aktør. Tanken er at den private aktøren bygger en restaurant med helårsdrift og uteservering mot å få drifte stedet i en lengre periode.

På det lille platået nedenfor uteserveringen på St. Hanshaugen, der det i dag står en lekeplass, sto restauranten Hasselbakken. Den ble bygget i 1890, tegnet av arkitekt Holm Munthe i dragestil. Bygget brant ned i 1936.

Samtidig foreslår de å lyse ut en arkitektkonkurranse for byggingen av restauranten. På den måten unngår kommunen investeringsutgifter og ansvaret for prosjektstyringen, mener de.

– Vi er opptatt av å få høy kvalitet i utformingen. Vi tror dette vil gjøre det mulig å realisere noe uten at det koster så voldsomt, sier Bjercke.

At kommunen selv bygger og leier ut anlegget, er også en mulighet, mener de to.

– Vi vil også støtte andre forslag som bidrar til at noe skjer, sier Solberg.

Slik ser uteserveringen ut i dag.

– Må vurdere om helårsrestaurant er riktig

Bymiljøetaten opplyser at de i flere år har bedt om penger til å utrede hvilke muligheter som finnes for uteserveringen, uten at det er blitt prioritert av politikerne i budsjettene. De siste årene har Eik servering drevet uteserveringen. Slik blir det også i år.

Aftenposten har spurt hva ansvarlig byråd, Sirin Stav (MDG), mener om forslaget fra Høyre og Venstre. Hun er enig i at det er på tide at St. Hanshaugen får en ny serveringsløsning.

– Byrådet planlegger å legge frem en konkret plan, men det er for tidlig å si noe om når, skriver hun i en e-post.

– Kan et offentlig-privat samarbeid være aktuelt for at det skal skje raskere?

– Jeg er positiv til private initiativer for å drive uteservering, og det er ikke unaturlig at den som vil servere, gjør de nødvendige investeringene. Så må vi vurdere om en større helårsrestaurant er riktig bruk av arealet i parken, sier hun.