Gården i Sørkedalen har vært et millionsluk for Oslo kommune. Nå blir den tvangssolgt.

Etter mer enn 25 år i kamp med kommunen, må gårdeier Kåre Kristoffersen selge eiendommen i Sørkedalen. Allerede står det kjøpere i kø.

Elveli gård har vært en slagmark de siste tiårene. Nå er konflikten avgjort av Oslo tingrett.

Elveli gård ligger idyllisk til innerst i Sørkedalen. Men idyllen stopper ved beliggenheten.

I 25 år har gården avlet den ene konflikten etter den andre. Striden har stått mellom Oslo kommune og gårdeier Kåre Kristoffersen. Kommunen har i dag en lang liste med ulovligheter på den rundt 400 mål store eiendommen. Tonnevis av ulovlige fyllinger og en rekke ulovlige bygg og boforhold, for å nevne noe. For dette krever de millioner i tvangsmulkt fra Kristoffersen. 76-åringen har hele veien vært uenig med kommunen. Han har heller ikke betalt et rødt øre av bøtene.

Derfor skal gården hans nå tvangsselges. Det bestemte Oslo tingrett i en kjennelse i oktober. Innkrevingsetaten krevde salg på grunn av de ubetalte bøtene, og vant frem. Men kommunen har ikke rare forhåpningene til premiepotten.

Millionsluk for Oslo kommune. Tviler på at de får noe igjen.

Oslo kommune krever i alt 11,4 millioner kroner fra Kristoffersen, viser grunnboken til Elveli. Samtidig har de brukt enorme ressurser på konflikten selv.

Plan- og bygningsetaten (PBE) anslår mellom 6,5 og 7,5 millioner i arbeidskraft bare de siste seks årene.

Men de er langt fra sikre på å få noen av pengene tilbake fra salget av Elveli.

– Nei, vi er ikke trygge på at vi får pengene dagens eier skylder. Kun et salg vil vise det. Vi har ingen krystallkule, sier seniorrådgiver Lena Catrine Amdal i PBE.

Dersom salget av Elveli ikke er nok til å dekke bøtene til gårdeier Kristoffersen, forsvinner kravene.

Tvangssalg er nemlig siste mulighet for innkreving, forklarer advokat Torolv Sundfør i advokatfirmaet Storløkken. Han har fått ansvaret for salget av tingretten.

– Det er ikke noe krav om at saksøker, i dette tilfellet Oslo kommune, skal få full dekning for kravene sine. Alt blir slettet ved tvangssalg, sier han.

Det står også andre kreditorer i kø for å kreve penger fra Elveli-salget, viser grunnboken.

Langt unna salg – likevel kretser kjøperne

Hva blir prisantydningen på 400 mål midt i Marka? Takstmenn har vært på befaring og er nå på saken, opplyser Sundfør. Men regnestykket er ikke bare rett frem. For i motsetning til bøtene, forsvinner ikke ulovlighetene fra eiendommen.

Og dem er det en del av. Kommunen mener mer enn 30 bygg og anlegg enten er oppført eller brukt ulovlig. Skytebanen på gården må omreguleres. Også lagrede gjenstander i Marka kreves fjernet, skriver de til Aftenposten.

Men alle tonnene med fyllmasse som er dumpet på eiendommen, blir liggende. Det til tross for at kommunen mener deler av massene er urene. Å fjerne dem vil være en større belastning for nærmiljøet, mener Plan- og bygningsetaten.

– Takstmennene har en jobb å gjøre. Det er ikke en helt A4-eiendom som skal på markedet her. Men jeg håper at utkastet foreligger ganske snart, sier Sundfør.

Den taksten vil fortelle Oslo kommune om det er mulig å innkreve noen av bøtene.

Kristoffersen sier til Aftenposten at han ikke ønsker å kommentere saken før taksten på eiendommen er ferdig.

Men selv om et salg fremdeles er langt unna, har flere potensielle kjøpere meldt sin interesse.

– Det kan jeg bekrefte. Det har vært to-tre grupperinger med interessenter. Men jeg vet for lite om hvem disse er til å kommentere det nærmere, sier advokat Sundfør.

Mister familiegård

Nå mister 76 -åringen gården som har vært i familien hans i flere generasjoner.

– Det er en enkeltperson som nå må selge hjemmet sitt. Har kommunen noen kvaler ved det?

– Det er ikke forhold vi kan vurdere. Her har det jo skjedd mange forhold som er ulovlige, og vi har en plikt å forfølge disse. Tvangsmulktene er et pressmiddel som forfaller kun dersom man ikke retter de ulovlige forholdene. Eier har valgt å ikke rette, sier Lena Catrine Amdal i Plan- og bygningsetaten.

I dag har flere privatpersoner hester i stallen på Elveli. Samtidig finnes det alt fra leirdueskytebane til flere boliger på gården. Hva som skjer med disse når gården selges, er ukjent.