Oslo mangler 66 nye trikker. Nå stanses leveransen av dem på ubestemt tid.

Det skjer etter at leverandøren av de nye trikkene, spanske CAF, har varslet om utfordringer med å få tak i deler til trikken.

Det er litt over ett år siden den nye trikken hadde sin første kjøretur i Oslo.

Sporveien har så langt fått levert 21 av 87 trikker. Det betyr at Oslo mangler 66 trikker.

– Årsaken til stansen i leveransen skyldes delemangel globalt, hvor det i mange bransjer over hele verden er krevende å få tak i deler, sier Anders Wergeland, prosjektsjef i Sporveien Trikken.

Vet ikke når nye trikker kommer

Sporveien ble orientert av CAF for få dager siden. De vet ikke når leveransen av de nye trikkene kan starte opp igjen. Det skal være flere ulike deler i produksjonen av trikken som mangler. Sporveien jobber nå med å kartlegge situasjonen.

– Helt siden utfordringene med delemangelen på verdensmarkedene ble kjent, har Sporveien og CAF hatt god dialog rundt utfordringene som kunne møte oss. Vi jobber nå for å begrense varighetene av denne midlertidige stansen i leveransen så godt det lar seg gjøre, sier Wergeland.

I den opprinnelige planen skal de 87 trikkene være på plass innen utgangen av 2024. Det er fortsatt målet. Det spanske selskapet CAF vil fortsette å produsere trikker, selv om de ikke fullt ut kan ferdigstilles og sendes til Oslo.

Sporveien opplyser likevel at det er for tidlig å si noe om hvilke konkrete konsekvenser det vil ha for fremtidig leveranse av trikker.

Går som normalt – enn så lenge

– Samtidig jobber vi iherdig for å sikre at vi får tak i nok reservedeler for å vedlikeholde de 21 trikkene vi allerede har i Oslo, sier Wergeland.

Altså er det en fare for at de nye trikkene ikke kan repareres om noe skjer med dem.

– I førsteomgang vil ikke denne forsinkede leveransen påvirke den daglige driften. Alle avganger vil gå som normalt med en blanding av nye og gamle trikker, sier kommunikasjonssjef Ina Helen Østby.

Det spanske selskapet CAF har ikke besvart Aftenpostens henvendelser.