Har satt opp dette gigantteltet for privat fest på Akershus festning – uten å ha fått godkjenning

Både By- og Riksantikvaren reagerer på det gigantiske teltet som er satt opp på festningen. Forsvarsbygg tar selvkritikk.

Denne konstruksjonen skal romme et privat arrangement i helgen. Hadde det blitt søkt om som det skal, hadde det ikke blitt gjennomført.

De siste dagene har det dukket opp en svær teltkonstruksjon på kanten av muren på Akershus festning. Her skal det holdes et privat arrangement i helgen. Problemet er bare at det ikke er søkt om.

Festningen er fredet etter kulturminneloven. Det betyr at man må søke om lov for alle typer tiltak. Søknaden skal behandles av både By- og Riksantikvaren, fordi den berører både området og selve festningen.

– I dette tilfelle ble ikke dette gjort, sier seksjonssjef Linda Veiby i Riksantikvaren. Det er Forsvarsbygg som er ansvarlig for arrangementet.

Hun forteller at de ikke ville sagt «ja» til dette dersom Forsvarsbygg hadde søkt om lov. Byantikvaren, Riksantikvaren og Forsvarsbygg utformer nå felles retningslinjer for arrangementer på festningene.

– Det er viktig, for vi ønsker jo byliv på festningene. Vi ønsker at de skal tas i bruk, fortsetter Veiby.

– Hvorfor stopper dere ikke dette arrangementet?

– Dette er et stort arrangement som skal vare én dag. Vi ble orientert om dette. Slik saken står nå, tror vi at vi får mer ut av å snakke sammen, slik at vi unngår dette i fremtiden.

Konstruksjonen er festet både på over- og undersiden av festningsmuren.

– Ser det gir et stort visuelt inntrykk

Marte Oftedal, leder for Kulturminneavdelingen i Forsvarsbygg, svarer slik på hvorfor rutinene ble brutt:

– Vi ser jo nå at det gir et veldig stort visuelt inntrykk. Og at det kan gi et uheldig inntrykk i forhold til kulturminnet. Vi legger vekt på at vi har undersøkt at det ikke gir noen fysiske belastninger eller skader. Men vi gjør oss noen erfaringer med tanke på størrelse, sier hun.

I fremtiden vil Forsvarsbygg snakke bedre med leietagere om konstruksjoner og tiltak, vurdere det og ha dialog med By- og Riksantikvaren, forsikrer Oftedal.

– Må se hvilke arrangementer som kler et sted

Byantikvar Janne Wilberg peker på at ulike steder tåler ulik bruk.

– Vi er positive til ulike aktiviteter, men skal man ha denne typen rigg og store arrangementer, kan det tenkes at det er andre steder, utenfor Festningen, som egner seg bedre, understreker hun.

Wilberg forteller at det nettopp er blitt holdt et møte mellom Byantikvaren, Riksantikvaren og Forsvarsbygg.

– Vi har fått en beklagelse fra Forsvarsbygg om at de ikke har fulgt rutinene. Så har vi lagt et løp sammen om hvordan vi kan lage retningslinjer som er hensiktsmessige, sier hun.

– Vil det bli strengere regler for arrangementer her fremover?

– Det skal fortsatt være arrangementer. Men det er måten det skjer på, som vil være avgjørende. Man må se hvilke arrangementer som kler et sted, sier hun.

Konstruksjonen er satt opp tett inntil bygningen «Høymagasinet». Rett nedenfor ligger Kontraskjæret.

«Mulig fotballarrangementene egner seg bedre et annet sted»

– Betyr det at fotballarrangementene på Kontraskjæret henger i en tynn tråd?

– Jeg vil si at det hadde egnet seg bedre å ha det et annet sted. Men igjen så må vi gå gjennom sikkerhet og utforming. Det handler om hvor stor del av området du kan bruke, sier Wilberg og fortsetter:

– Men vi er ikke imot hverken fotball eller andre arrangementer.

Hun peker på utfordringen med kulturminnene som finnes i jorden på Akershus festning.

– Her er det sånn at hvis du skal stikke noe ned i jorden, risikerer du å treffe på automatisk fredede kulturminner. Det er faktisk kulturminnekriminalitet hvis du ødelegger noe da, sier hun.