Oslo leter etter et nytt system for opptak til vgs. I Danmark har de vurdert å bruke foreldrenes inntekt.

Både Oslo og København opplever at byens videregående skoler er blitt sterkt etnisk segregert. Danskene ønsker å ta kontroversielle grep for å endre trenden.

Amana Chtioui, Iman Junes Johansen, Esra Sari-Kahia, Yasmina Awad er svært fornøyd med skolen de går på. Ikke minst at de også har truffet «etnisk danske» venner.

– Skolens navn må ikke nevnes. Da får vi bare enda færre etnisk danske elever. Og ingen bilder! Elevene er lei av å bli utstilt.

Rektoren på gymnaset i en drabantby vest for København var krystallklar da Aftenposten ville komme på besøk. Debatten om «svarte og hvite» skoler i Danmark er betent. Og som i Oslo er problemstillingen med ekstremt segregerte videregående skoler høyaktuell.

Les hele saken med abonnement