Nå starter jobben med å gjenoppbygge Regjeringskvartalet

Kjetil Trædal Thorsen i Snøhetta mener det er klare likhetstrekk mellom gjenoppbyggingen av Regjeringskvartalet i Oslo og arbeidet med Ground Zero etter 9/11-terroren i New York.

  • Arve Henriksen

I går var de seks gruppene som skal forme det nye regjeringskvartalet på befaring i Høyblokken.

Allerede om fire måneder skal forslagene bli presentert for allmennheten.

- Dette er en formidabel oppgave, og av ekstremt stor betydning. Det er ikke mange tilsvarende prosjekter som er blitt gjennomført. Du har oppbyggingen av et nytt regjeringskvartal i Berlin, men utover det er det ikke noe totalkompleks som er blitt samlet på samme måte som regjeringskvartalet i Oslo, sier Kjetil Trædal Thorsen i Snøhetta, ett av de seks arkitektteamene som nå skal forme det nye regjeringskvartalet.

I 2004 fikk det norske arkitektkontoret oppdraget med å tegne og prosjektere et museum på Ground Zero i New York. Prosjektet ble svært kontroversielt og måtte gjennom mange faser og store endringer. I åtte år arbeidet arkitektene i Snøhetta med bygget, før det sto ferdig.

Knyttet til følelser

Trædal Thorsen mener det er klare likhetstrekk mellom Ground Zero og det nye regjeringskvartalet, ikke minst knyttet til de emosjonelle sidene rundt prosjektene.

— Det som preger begge områdene er uforutsigbarheten. Gjennom langsiktige beslutningsprosesser opplever man endrede forhold etter hvert som tiden går. Det er ikke sikkert vi tenker likt neste år som det vi gjør i år. Også de følelsesmessige sidene er også i endring, sier Snøhetta-gründeren.

Han tror det nye regjeringskvartalet, i likhet med Ground Zero, derfor vil bli gjenstand for mye diskusjon de neste årene.

Lars Haukeland hos LPO Arkitekter tror også at jobben de nå står foran vil skape debatt.

— Kritikk kommer. Jeg tror uansett hva vi kommer med, så blir ansvarliggjort, sier han.

Tre alternativer

Med kjerneteam og fagressurser er det 94 personer som skal jobbe med parallelloppdraget. De seks teamene skal ha to felles workshoper, én i februar og én i mars. Utover dette skal de jobbe hver for seg innfor to ulike alternativer, ett kompakt og et konsentrert. I tillegg skal alle de seks temaene utarbeide et visjonært løsningsforslag. Hos LPO har de allerede begynt å skissere forslag.

— Vi skal jobbe med det kompakte alternativet. Vi ser allerede på noen muligheter som vi tror kan bra. Det vi har lyst til å få til er å skape denne kombinasjonen av at det skal bli attraktivt å være byborger rundt dette huset, samtidig som det løser sikkerheten, og ikke okkuperer hele byens areal, sier Haukeland. LPO samarbeider med arkitekt Kristine Jensens tegnestue og Norconsult.

Det danske kontoret BIG er ikke mest kjent for prosjekter på norsk jord. Derfor synes de det er ekstra stas å få ta del i utviklingen av et av de viktigste byrommene i Oslo.

Teamene som skal forme det nye regjeringskvartalet var i går samlet. Først besøkte de Høyblokken, før de fortsatte på Norsk Design- og arkitektursenter.

Lage unike byrom

— Det ligger et enormt potensial i denne oppgaven. Ett av de store, essensielle spørsmålene er hvordan vi skal kunne skape et område hvor folk skal strømme gjennom, samtidig med å kombinere dette med sikkerhetstiltak.

Målet må være å skape noe positivt ut av disse barrièrene, ved å lage en helt ny type byrom vi ikke har sett før, sier arkitekt Andreas Pedersen hos Big.

Kritiske

Vår vurdering:

6 av 6

1Norske arkitekters landsforbund mener de seks teamene må tenke også på arkitektur, ikke bare byplanlegging.— Planleggingen av kvartalet og arkitekturen henger nøye sammen og må være en helhet. Arkitektur er ikke noe som kommer som påheng i etterkant. Bestillingen slik den fremstår i dag dreier seg i stor grad om sikkerhet og arealer, men ikke hvilke kvaliteter kvartalet skal ha, sier Kim Skaara, president i Norske arkitekters landsforbund.

Les også :

Les også

Hvor har det blitt av Y-blokka?

Les også:

Les også

Sanner: - Ingen omkamp om Y-blokken

Les også :