Oslos rikeste bydel har bare tatt imot tre flyktninger

Oslo skal ta imot 1000 flyktninger i år. Vestre Aker bydel har bare klart å ta imot tre. Én av dem er Semerab Tewelde fra Eritrea.

Semerab Tewelde er en av de tre flyktningene Vestre Aker bydel har tatt imot i år.

Fra balkongen i sjette etasje på Hovseter kan han se opp til Holmenkollbakken. Og hvis han tar seg en spasertur rundt i Vestre Aker bydel, er det mange flotte villaer å se. Men inne i sin egen toromsleilighet er det sparsomt. Foruten en 52 tommer flatskjerm midt i stua og en vaskemaskin på badet som virker når den vil, er det glissent hjemme hos Semerab Tewelde (37).

– Jeg foretrekker å ha få ting, sier han fornøyd og lar blikket bevege seg over tomme veggflater og beskjedent møblement.

– Materielle behov har jeg ikke. Alt som betyr noe for meg, er at jeg kan føle meg trygg og leve i et land med fred.

Ingen annen mulighet enn å rømme

En iskald januardag i 2015 kom han til Norge. Han reiste fra et lite sted utenfor hovedstaden Asmara i Eritrea, nordøst i Afrika. Han forlot familien sin, venner og ikke minst en totalitær stat som ifølge Amnesty bryter menneskerettigheter systematisk, torturerer opposisjonelle og som FN anslår at 5000 mennesker flykter fra hver måned.

– Jeg hadde ikke noen andre muligheter enn å forlate landet. Jeg opplevde flere farlige situasjoner, sier han alvorlig og kikker ned i stuegulvet.

Semerab begynte å planlegge sin egen flukt. Han begynte å lese om andre land – og om Norge. Han ble mer og mer interessert i det lille landet der høyt oppe i nord.

– Historisk, geografisk og ikke minst at alt virker så fredfullt her, var avgjørende for valget mitt. Jeg ville til Norge. Her vil jeg leve.

Han har en stor TV og noen slitne stoler. - Men først og fremst har jeg fått fred og trygghet i livet mitt, sier Semerab Tewelde som flyktet fra konfliktfylte Eritrea.

Skylder på villaer

Mens bydeler som Sagene og Stovner snart har nådd sine mål, sliter Vestre Aker, som ifølge ligningstallene har de rikeste innbyggerne i Oslo, med å skaffe nok boliger til flyktninger. 15 bydeler i Oslo skal i år bosette 1000 nye flyktninger. Dette er dobbelt så mange som for to år siden. Grunnen til økningen er at flyktninger som kom til Norge i fjor, skal bosettes i år.

Vestre Aker bydel har tatt imot bare tre flyktninger.

– Vi har hatt vanskeligheter med å rekruttere private boliger siden vi har et begrenset antall kommunale boliger. I bydelen vår har vi en boligstruktur som i hovedsak består av eneboliger og lite blokkbebyggelse, sier Jan Nytveit, bydelsdirektør i Vestre Aker.

Han sier bydelen har et etterslep på bosetting av kvotene. Årets kvote er på 75 flyktninger i en bydel med rundt 47.000 innbyggere, eller omtrent som i Bodø by.

– Vi forholder oss til kvoten og gjør så godt vi kan. Vi har blant annet planer om å bosette 14 mindreårige flyktninger, men på grunn av ombygging av boligene vil dette ikke skje før på nyåret, sier Nytveit.

– Mange har tidligere ment at bydeler på vestkanten ikke gjør nok for å ta imot vanskeligstilte. Hva sier du til det?

– Det handler ikke om det, men om ulike forutsetninger som boligstruktur og kostnadsnivå. Vi har et lavt antall kommunale boliger og et begrenset utleiemarked. Akkurat det er ikke bydelen som styrer.

– Har dere vurdert å leie hybler hos boligeierne for å bosette flyktninger?

– Vi har annonsert etter hybler og delt ut brosjyrer til bydelens husstander om at vi ønsker det. Vi opplever ikke at det er mange ledige hybler i bydelen, svarer Nytveit.

Det er halvannet år siden Tewelde første gang sto på norsk jord.

Først var han i Oslo, deretter på asylmottak i Mo i Rana og Harstad før han igjen var i Oslo og fikk en ny start på livet med bostedsadresse Hovseter.

– Hvordan er det å bo i en bydel som bare har tatt imot kun tre flyktninger i løpet av ett år, og der du er én av de tre?

– Jeg har ikke blitt kjent med de to andre, sier han og smiler, før han blir litt mer alvorlig.

– Jeg merker at det er litt vanskelig å komme i kontakt med folk her. Og de gangene jeg har forsøkt å snakke til noen, har jeg hatt problemer med å gjøre meg forstått. Norsken min er ikke god nok i dag, og jeg føler meg ikke integrert ennå, men jeg jobber med saken, sier han på flytende engelsk ispedd noen norske ord.

* Her kan du sjekke hvor mange flyktninger din kommune har fått tildelt.

Venter på IMDi

Mens Vestre Aker mangler boliger, har nabobydelen Ullern flere tomme boliger. Likevel har bydelen bare bosatt fire flyktninger hittil i år.

– Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som tilviser flyktninger til bydelene. Vi har hittil i år fått tilvist syv flyktninger. Vi har bosatt fire av disse. De tre andre har bosatt seg utenfor bydelen. Akkurat nå har vi en familieleilighet som står tom. I tillegg har vi fire toromsleiligheter. Vi har god kapasitet, sier Marie Anbjørg Joten, bydelsdirektør i Ullern.

Mens Vestre Aker og Ullern tilsammen har tatt imot syv flyktninger i årets kvote, har Nordre Aker tatt imot hele 71.

– Vi skulle bosette 63 voksne, men har bosatt 65. I tillegg kommer mindreårige flyktninger. Vi har alltid prioritert bosetting og synes det går bra, sier bydelsdirektør Øyvind Henriksen.

* Det er mange aktører som har tjent på flyktningstrømmen til Norge i 2015. Hele 85 millioner kroner ble brukt på transport av flyktninger i 2015.

5800 venter på bolig

Antall flyktninger på landsbasis som venter på bosetting i mottak har økt gradvis gjennom 2016. Mens det var 1400 som ventet på bolig i januar, har tallet økt til 5770 ved inngangen til oktober, opplyser IMDi.

Morten Tjessem, seksjonsleder i IMDi Øst, sier at de vil sende flere flyktninger til Ullern innen kort tid.

– Mange kommuner og bydeler satt med tomme flyktningeboliger første halvår i 2016. Grunnen til dette var blant annet at UDI fattet relativt få vedtak om asyl, som er en forutsetning for å bli bosatt. UDI har nå økt sin saksbehandlingskapasitet kraftig, og en stor del av bosettingen skjer nå i 2. halvår. Dette vil også gjelde Ullern, sier Tjessem.

Han presiserer at IMDi ikke til enhver tid har flyktninger som passer til de aktuelle boligene i bydelene, med tanke på blant annet familiestørrelse.

Semerab Tewelde savner flere møteplasser for folk på Hovseter. - En bar eller restaurant ville vært bra for det sosiale, sier han.

Fremtidsplanene er klare i Norge

Oslo kommune ønsker at samtlige bydeler skal ligger over gjennomsnittet på integrering av nyankomne flyktninger. Byrådet ønsker nå en jevnere fordeling av bosetting av flyktninger mellom bydelene.

– I år har Bydel Ullern og Bydel Vestre Aker hatt ekstra store utfordringer, sier byråd Inga Marte Thorkildsen, som mener det varierer fra år til år hvilke bydeler som sliter mest.

– Ressurser i Velferdsetaten er satt inn for å gi ekstra støtte, og sosialseksjonen i byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester har gitt ekstra oppfølging. De vestlige bydelene har vært veldig dyktige når det gjelder å mobilisere frivillige krefter. Jeg skulle nok ønske at de var like fremoverlent når det gjaldt å stille boliger til rådighet på leiemarkedet, sier hun.

På Hovseter gjør Semerab Tewelde (37) seg klar for å reise til Rosenhoff på den andre siden av byen for å lære seg mer norsk. For fremtidsplanene hans er klare.

– Jeg vil studere noe innen matematikk. Og jeg vil bo i Norge. Gjerne i Vestre Aker bydel.