1,3 milliarder kroner skal sikre Oslo drikkevann i noen timer ekstra

Omtrent ti ganger de siste fem årene har Oslos vannreserver vært kritisk lave på grunn av trøbbel på Oset. Fire nye bassenger skal gjøre byen tryggere.

Oset vannrenseanlegg ligger under jorden like ved Maridalsvannet, som er den største kilden til drikkevann for Oslos befolkning. Nye bassenger til over én milliard skal gi dyrebar tid hvis anlegget svikter, og skal også sørge for mer kontinuerlig drift. Bildet viser selve renseanlegget.

Omtrent 90 prosent av drikkevannet i Oslo kommer fra Maridalsvannet og renseanlegget ved Oset. De siste fem årene har det ved flere tilfeller stått folk i et fjellanlegget på Oset ved Maridalsvannet og svettet.

Folk har dusjet, pusset tennene og laget mat, samtidig som de som er under fjellet har sett vannstanden i bassenget med store deler av det som er igjen av Oslos rene drikkevann, krype sakte nedover.

I omtrent ti av de 20 tilfellene de siste fem årene, har vannmengden kommet på det som betegnes som «kritisk nivå».

Har 2–4 timer på å rette feil på anlegget

Når slikt skjer, hører vi nesten aldri om det fordi det stort sett går bra. Det skyldes som regel et ledningsbrudd et sted i byen, men det har også hendt at anlegget på Oset har stoppet helt opp.

Når det skjer, har Vann- og avløpsetaten 2–4 timer på seg til å enten fikse problemet eller starte opp reserveanlegget, før Oslo i teorien går tom for rent drikkevann. Når noe går galt er det en kamp mot klokken for å få startet reserveanlegget.

Skal bruke 1346 millioner kroner på nye fjellbassenger

I byrådets budsjettforslag for 2017 er det satt av 1346 millioner kroner fordelt frem til 2022 for å bygge fire nye bassenger i fjellet ved Maridalsvannet. Summen er anbefalt øvre ramme for prosjektet, som kan bli både dyrere og billigere.

To av bassengene skal gi Vann- og avløpsetaten 3–4 timer ekstra beredskapstid dersom det skjer noe uventet. Fra 2023 vil alle Oslos husholdninger betale 179 kroner ekstra i gebyr for å finansiere investeringen.

Under jorden ved Maridalsvannet skal det graves ut fire bassenger på totalt 100.000 kvadratmeter. Rundt 300.000 kubikkmeter med fjellmasse skal fraktes ut av fjellet. Bildet er fra 2010.

Blir slitt ut av produksjonsendringer

En annen årsak til at vannrenseanlegget kan stoppe er endringer i hvor mye det produserer. Oslo-folk bruker mest vann om morgenen og sen ettermiddag.

Vannet filtreres blant annet gjennom sandfiltre. Endringer i produksjonsnivået gjør at de oftere går i stykker og må repareres. Det øker presset på filtrene som er igjen, og kan føre til at de bryter sammen.

To av de nye bassengene skal brukes til å holde produksjonen jevn over døgnet. Når forbruket går ned skal anlegget produsere vann til bassengene. Vannet fra bassengene brukes når forbruket går opp.

Byråden: En hel del som gjenstår før beredskapen er god nok

For den som leser byrådssaken kan det fremstå som om Oslo langt på nær har god nok beredskap rundt noe så essensielt som drikkevann. De siste årene er det blitt fokusert på sikkerheten rundt drikkevannskildene, men ikke på beredskapen hvis noe skulle gå galt med renseanlegget.

– Er det slik at Oslo er uten tilstrekkelig vannberedskap før dette anlegget står ferdig?

– Det er viktig å understreke at Oslo har trygt og rent vann, men det er flere investeringer vi må gjøre de neste årene for å sikre god vannberedskap, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

– Har vi god nok vannberedskap i dag?

– Oslo har trygt og rent vann i dag, men vi har en hel del investeringer som må gjøres for at vi skal sikre god nok beredskap, sier Berg.

Hun viser til byer som Bergen, Trondheim, Göteborg og Stockholm, som sammenlignet med Oslo er mindre sårbare.

– Det kommer av at mesteparten av vårt vann kommer fra ett sted, Maridalsvannet.

Jobber med å få ny drikkevannskilde

Oslos vannforsyning vil ikke være helt sikret før man har fått på plass en ny kilde for drikkevann.

– Det er ingen rask løsning, men man har vært klar over at vi ikke har en fullverdig reservevannforsyning siden 1960-tallet. Vi har en utredning om ny vannforsyning til ekstern kvalitetssikring nå (KS1), som vi vil få til politisk behandling snart.

– Hva sier foreløpige anslag at det vil koste?

– Det har jeg ikke foran meg nå, men det vil bli dyrt. Dette er komplekst og kan ikke gjøres over natten.