«Oslos hippeste gate» har suverent flest nestenulykker

Syklistene tror det er en sykkelgate, mens fotgjengerne oppfører seg som om det er en gågate.

Av de seks områdene forskerne fra Transportøkonomisk institutt har undersøkt har Torggata «suverent flest konflikter, og det er en løsning som pr. i dag ikke fungerer særlig godt.»
  • Erlend Tro Klette

Torggata skulle bli paradis for både syklister og fotgjengere. Ombygningen til kombinert sykkel- og gågate, som på kommunespråk kalles «shared space», har gjort Torggata til en av Oslos hippeste gater.

Men selv om kafeene blomstrer, er det problemer i trafikken:

I en ny studie av «shared space»-områder i Oslo, Bærum, Drammen, Kristiansand og Trondheim, kommer Torggata desidert dårligst ut.

«Løsningen i Torggata fungerer ikke særlig godt»

På bestilling fra Statens vegvesen har forskere ved Transportøkonomisk institutt (TØI) undersøkt samhandling mellom trafikanter i seks «shared spaces» i Norge.

Konklusjonen er nedslående for Oslos nye prestisjegate:

Av de seks områdene forskerne har undersøkt har Torggata «suverent flest konflikter, og det er en løsning som pr. i dag ikke fungerer særlig godt.»

Forskerne fant at hele én av fem møter mellom syklister og fotgjengere i Torggata endte i nestenulykker.

Hvem har rett på gaten? Kommunen lanserte nye Torggata som en sykkelgate, men fotgjengere bruker den ofte som om den var en gågate.

Den faktiske sykkelgaten er bare drøyt 50 meter lang

Prosjektlederen for «shared space»-studien, Torkel Bjørnskau, er forskningsleder for sikkerhet og adferd ved TØI. Han mener det er en påfallende trend at så mange havner i nestenulykker i Torggata.

– Det skjer ofte fordi fotgjengere krysser veien uten å se seg for, og plutselig møter syklister i stor fart, som enten må bråbremse eller svinge unna i høy fart.

For i Torggata sykles det fort. Spesielt om morgenen, når folk skal rekke jobben, og særlig fra Grünerløkka-siden: Der holder syklistene en gjennomsnittsfart på over 20 km/t, ifølge Bjørnskau.

Problemet, mener forskeren, er at gaten ble lansert som sykkelgate av kommunen, men bare en svært liten del av gaten er regulert som det. Bare i overkant av 50 meter, faktisk.

– «Shared space» er et slags misfoster

Mesteparten av gaten fungerer som et delt område (shared space) – der trafikantene selv skal bestemme hvem som får gå og kjøre først, med minimal regulering og skilting.

Torkel Bjørnskau, forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt.

– «Shared space» er et slags misfoster: Man har ikke håndbøker for utformingen. Med attraktive butikker på begge sider av veien og brostein i gaten, kan det visuelt skapes et inntrykk av at dette er en gågate, sier prosjektlederen.

– Årsaken til at det er såpass mange nestenulykker er at syklistene oppfatter dette som en sykkelgate, mens fotgjengerne oppfører seg som i en gågate.

Han foreslår bedre skilting slik at det blir klart for trafikantene hva slags gate dette skal være – enten det skal være en gågate, sykkelgate eller «shared space». Inntil videre vil Bjørnskau tipse fotgjengerne i Torggata om å se seg godt for, og syklistene om at fotgjengerne ikke forventer at man kommer.

Syklister, fotgjenger og biler om hverandre – kampen om plassen i Torggata foregår daglig.

Syklistene vil ikke dele Torggata

At syklistene selv mener at Torggata er en sykkelgate, er noe Mats Larsen kan bekrefte. Han er fagpolitisk rådgiver i Syklistenes Landsforening, og er helt tydelig på hvem som skal ha prioritet i trafikken gjennom «Oslos hippeste gate.»

Mats Larsen, fagpolitisk rådgiver i Syklistenes Landsforening.

– Torggata er av Oslo kommune omtalt som, utformet for og til dels regulert for å være en sykkelgate. Den er ikke ment å være en shared space-løsning, slik rapporten også til dels er inne på, skriver Larsen i en e-post til Aftenposten.

– Det er ingen grunn til å betvile at det er mange konflikter i Torggata. Utformingen fungerer tydeligvis ikke optimalt.

TØI-forskerne påpeker i sin rapport at sykkelgater er et nytt fenomen i Norge, og mener publikum kanskje vil tilvenne seg mer i Torggata etter hvert, noe Larsen er enig med.

Men hvis problemene likevel vedvarer, mener han at kommunen bør gjøre tiltak for å ivareta sikkerheten til fotgjengere og syklister.

Tusenvis av syklister kjører gjennom Torggata hver dag. Trykket er høyest om morgenen – når syklistene skal rekke jobben.

... men trafikantene er fornøyde

Til tross for mange konflikter seg imellom, er både syklister og fotgjengere tilsynelatende svært fornøyde med Torggata. På bestilling fra Bymiljøetaten gjennomførte Ipsos spørreundersøkelser i 2008 og 2015, før og etter ombygningen av Torggata.

  • 94 prosent syntes Torggata var meget godt eller ganske godt tilrettelagt for fotgjengere i 2015. I 2008 var denne andelen 28 prosent.
  • Tre av fire syntes Torggata var meget godt eller ganske godt tilrettelagt for syklister i 2015. I 2008 var bare en av fire enige.

Byråden vil at syklistene skal bruke parallellgate

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) mener at syklistene også kan ta i bruk parallellgaten Møllergata når det blir trangt om plassen. (Bildet er ikke tatt i forbindelse med denne saken).

Akkurat de undersøkelsene er også byråden for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, fornøyd med. Men hun er samtidig klar over at flere i samme undersøkelse påpekte konflikten mellom syklister og fotgjengere.

– Jeg er veldig glad for at Torggata har et yrende byliv, det vil vi jo ha mer av i sentrum. Samtidig betyr det at det tidvis kan bli vanskeligere for syklister å sykle gjennom gaten, sier Berg.

– Da er det viktig at Møllergata som går parallelt kan gi syklistene et godt alternativ.

Berg er også helt enig med forskerne om at det må være likeverdighet mellom gående og syklister.

– Oslo er et tett by, med mange gående og syklister som ferdes gjennom byen. Blir det for mange av den ene trafikantgruppen, så vil det påvirke den andre.