E18-striden kan bli avgjort etter valget. Arbeiderpartiet på Stortinget utelukker ikke å overkjøre byrådet i Oslo

E18-striden kan bli avgjort av Stortinget først etter valget. Da kan det være et nytt flertall som bestemmer.

En byggestopp ved Høvik vil få store konsekvenser for folk i området rundt og prosjektets kostnad. Det kan bli opp til et nytt stortingsflertall å avgjøre saken etter valget.

I forslaget til ny Nasjonal transportplan (NTP) legger Regjeringen, Venstre og KrF opp til å overkjøre byrådet i Oslo og forliket i Oslopakke 3 fra i fjor.

Bakgrunnen er som følger: I forliket om Oslopakke 3 ble Oslo, Akershus og Statens vegvesen enige om å stoppe utbyggingen av E18 ved Strand og deretter bli enige om den videre byggingen.

I ettertid ble det klart at det vil få så store konsekvenser for prosjektet, at Regjeringen nå signaliserer at de ønsker å fortsette å bygge helt til Ramstadsletta.

Men en avgjørelse på veien videre vil trolig ikke tas før i neste stortingsperiode, altså etter valget.

– Regjeringen setter lokal enighet til side

Kort tid før landsmøtet til Arbeiderpartiet, har Aftenposten forhørt seg med tre av de mest relevante representantene.

Det er Oslo, Akershus og Statens vegvesen som sammen skal bli enige om veien videre, mens Regjeringen nå åpner for en mye større utbygging enn det er enighet om lokalt, sier byrådsleder Raymond Johansen. (Ap)

– Det kan se ut som om Regjeringen nå setter lokal enighet til side. Men det er fremdeles litt uklart hva de faktisk skal gjøre, mener Johansen.

Byrådet åpner for mer veibygging – men med kollektivfelt

Han viser til at Statens vegvesen har fått i oppgave å gå gjennom utbyggingsplanen. Den skal sendes til departementet, og deretter legges frem for Stortinget.

– Det vil ta noe tid og kommer trolig ikke før etter valget. Jeg får håpe det er et flertall da, som legger mer vekt på lokal enighet og moderne byutvikling.

– Mener du det er lurt å stoppe utbyggingen ved Høvik, noe som fører til et vesentlig dyrere prosjekt? Og kan Arbeiderpartiet forsvare at flere folk mister husene sine, fordi man insisterer på at prosjektet skal stanse der?

– Vi har sagt at vi er åpne for å se på en løsning med tre felt inn mot Oslo. Men da må ett av dem være kollektivfelt, slik at kapasiteten på motorveien blir den samme som i dag.

– Hva bør Arbeiderpartiet gå inn for, dersom dere har flertall etter valget?

– Det er å støtte den lokale enigheten, som er forhandlet frem.

– Er det noe du vil ta opp på landsmøtet?

– Om det er behov for det, vil jeg selvfølgelig gjøre det. Men jeg tar det som en selvfølge, sier Johansen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener Regjeringen nå overkjører den lokale enigheten i Oslopakke 3.

Eirik Sivertsen (Ap): Vi må gå inn i E18-saken

Eirik Sivertsen er Arbeiderpartiets talsperson for samferdsel på Stortinget.

– Overprøver budskapet i planen forliket om Oslopakke 3, eller gjør det ikke?

– Jeg oppfatter at regjeringen legger opp til å gå lenger enn det Oslopakke 3-avtalen legger opp til, sier Sivertsen.

– Og det er Regjeringen som bestemmer?

– Regjeringen har ansvaret for å forvalte Stortingets politikk.

– Som i dette tilfellet betyr?

– I NTP onsdag ble det lagt frem nye opplysninger og vurderinger. Det er viktig å lytte til lokale og regionale myndigheter, som har interesser i dette, men E18 er også en viktig, nasjonal vei. Vi i Arbeiderpartiet må dermed gå inn i det, og se om det Regjeringen ønsker er en god løsning eller ikke.

Samferdselspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Erik Sivertsen, utelukker ikke at de vil støtte Regjeringen – mot byrådet i Oslos ønsker.

Utelukker ikke støtte til Regjeringen

– Mener du er det er grunn for Ap som parti til å se på om det lar seg gjøre å fullføre Høviktunnelen, slik at man unngår den midlertidige omkjøringsveien og at opptil ti familier mister hjemmene sine?

– Ja, det gir grunn til å gå inn i disse problemstillingene. Hva er fordelene, og hva er ulempene? Jeg vil hverken utelukke at vi kan komme til å støtte Regjeringens ønsker, eller det motsatte.

– Kan dere i Ap akseptere at folk mister hus og et rekreasjonsområde blir kraftig påvirket, når konsekvensene av Oslopakke 3-vedtaket om amputert utbygging kom overraskende også for partene som sto bak?

– Her vil jeg svare generelt. Hvis det dukker opp konsekvenser i ettertid, som man ikke så da vedtaket ble fattet, er det ingen skam å snu.

Arbeiderpartiet i Akershus: For at veien bygges, men vil bevare enigheten

Sverre Myrli leder Akershus Arbeiderparti, er førstekandidat for neste stortingsperiode og sitter i dag i transportkomiteen. Da Aftenposten snakker med Myrli torsdag ettermiddag, har han ikke noe klart svar.

– Jeg mener det viktigste for samferdselsministeren nå er å følge opp avtalen i Oslopakke 3, sier Myrli.

– Mener du det er rom i Oslopakke 3 for å bygge videre til Ramstadsletta med en gang?

– Det er fordeler og ulemper med alle varianter, og også ulemper ved ikke å bygge Høvik-tunnelen. Du får ikke noe endelig svar fra meg om hva vi skal gjøre nå. Jeg synes det er litt spesielt av samferdselsministeren å ta den kampen akkurat nå.

Sverre Myrli er fylkesleder for Arbeiderpartiet i Akershus.

– Skal veiprosjektet fortsette med en gang, fra Strand?

– Jeg må lese forslaget før jeg uttaler meg om det. Jeg mener vi nå i første omgang skal gjøre det vi ble enige om i Oslopakke 3.

– Hva mener du man ble enige om i Oslopakke 3?

– Det var å bygge til Strand. Stridens kjerne er Høviktunnelen, om vi skal gå helt frem til Ramstadsletta. Jeg har ikke noe klart svar, men det er ufattelig viktig at vi klarer å beholde enigheten rundt Oslopakke 3. Jeg ønsker ikke å provosere noen av avtalepartnerne. Men vi er jo for å bygge E18 videre, sier Myrli.

– Fortsatt ingen garantier for at trafikken ikke øker

Byrådsleder Johansen i Oslo trekker gjentatte ganger frem at denne saken handler om å unngå en trafikkøkning inn til Oslo.

– Er ikke Høviktunnelen, med de byutviklingsmulighetene det gir, et godt prosjekt isolert sett?

– Vi skal lage et bilfritt byliv og redusere luftforurensingen, som vi er dømt for i EFTA-domstolen. Da kan ikke noen forlange at vi skal støtte en politikk, som vil føre til at mange flere biler skuffes inn mot Oslo sentrum. Jeg har forståelse at innbyggerne på Høvik og i Asker ønsker å få det like bra som vi har fått med våre tunneler, men vi får ingen garantier om at trafikken inn til Oslo ikke vil øke.

– Det er flere som har hevdet at trafikken ikke vil øke?

– Nei, vi har ikke fått noen garantier. Den garantien fikk jeg ikke i samtale med veisjefen. Det er det som er saken. Jeg håper de kan garantere det. Vi er åpne for en løsning, men det er logisk at trafikken vil øke når man bygger ut kapasiteten inn mot byen. Det er ikke jeg som har et forklaringsproblem her, det er det motparten som har.