Her er Oslo-områdene med mest forurensning

Barna i Frognerkilen barnehage må nøye seg med å se ut på huskene og dukkestuen gjennom vinduet. De kan ikke gå ut når luftmålingene viser rødt og «betydelig helserisiko».

Litt kjipt, for det er moro å leke ute i den fine hagen, men barna i Frognerkilen barnehage vet at rødt varsel betyr dårlig luftkvalitet - og dermed innedag.

Barnehagen med den hyggelige hagen ligger bare 100 meter fra eksosen på den sterkt trafikkerte E18 i Frognerkilen i Oslo.

På gode dager, når Oslo-luften er friskmeldt, leker de 52 barna gjerne ute i flere timer på husker, lekehus og dumper. Men mandag var en rød dag.

  • Lurer du på hvordan den dårlige luften påvirker helsa?

Barnehagen forholder seg til målingsstasjonen på Hjortneskaia i Frognerkilen, mandag viste den rødt på informasjonssiden luftkvalitet.info. Rødt er nest høyeste nivå og indikerer betydelig helserisiko.

– Rødt er innedag, sier Ingrid Kvithyld, daglig leder i Frognerkilen barnehagen.

I 2017 er barna i Frognerkilen barnehage allerede blitt holdt inne tre dager på grunn av helsefarlig luftkvalitet.

Tirsdag får dieselbiler forbud mot å kjøre på de aller fleste veiene i Oslo.

Ingrid Kvithyld, daglig leder i Frognerkilen banehage, forklarer barna hvorfor de ikke kan leke ute.

Svært utsatt

Kvithyld forholder seg til helserådene som kommunen gir, og begrenser utetiden for barna. Rødt innebærer at særlig astmatikere og personer med andre luftveissykdommer er utsatt, foruten personer med alvorlige hjerte-kar-sykdommer.

Barnehagelederen merker selv at det er tyngre å puste på dager med så forurenset luft. Kvithyld ønsker tirsdagens forsøk med dieselforbud i Oslo velkommen.

Ingrid Kvithyld, daglig leder i Frognerkilen barnehage, er spent på om dieselforbudet tirsdag vil ha noen effekt på luftkvaliteten.

– Det er nødvendig å prøve ut tiltak for å redusere dårlig luftkvalitet. det blir spennende å se hvordan dieselforbudet påvirker målingene, sier Kvithyld, som er klar over at barnehagen hun jobber i har en svært utsatt beliggenhet.

Oslos dårligste luftkvalitet?

Hjortnes er kanskje det stedet i Oslo der man måler de høyeste konsentrasjonene med luftforurensning, opplyser teamleder Christine Oppegaard i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

– Beregninger og målinger viser at luftforurensningen kan være et problem i deler av året i store områder innenfor Ring 3, nedre deler av Groruddalen og i områder som ligger langs hovedveiene, som langs Trondheimsveien, Østre Akers vei, Ring 3 og E18, sier Christine Oppegaard.

Dette kartet er laget av Bymiljøetaten i Oslo ved hjelp av modellberegninger. Områdene med røde prikker har størst risiko for dårlig luftkvalitet.

Tørre veier, kaldt vær og lite vind kan føre til dårlig luftkvalitet

Oppegaard opplyser at luftkvaliteten stort sett er meget god i hele Oslo fra mai til september. Men fra oktober til april kan det være perioder med mye forurensning.

Tørr veibane kan gi problemer med veistøv. Hvis det er kaldt kan vedfyring bidra til forurensingen og hvis det er lite vind og stabilt vær, kan man få et problem med eksos.

– Nå har vi alle disse tre kildene til luftforurensning samtidig, sier Oppegaard.

Bedring fra torsdag

Det er ventet mildt vær og en bedring i luftkvaliteten fra torsdag, men det kan bli dårligere luftkvalitet senere på vinteren.

– Nå om vinteren følger vi med hele tiden og sender ut oppdaterte varsler. Hvis vi ser på langtidsvarselet at det kommer en ny periode med forhold som kan gi mye luftforurensning, så kan det bli aktuelt med nye tiltak, sier Oppegaard.

Oslo kommune sender hver dag ut helseråd. For tirsdag 17. januar er det ventet moderat til høyt forurensningsnivå i sentrum, og et høyt forurensningsnivå langs større og sterkt trafikkerte veier.

Ingrid Kvithyld, daglig leder i Frognerkilen barnehage.

Stenger aldri

I likhet med andre barnehager følger Frognerkilen barnehage nøye med på varsling om luftkvaliteten.

– Vi stenger aldri barnehagen, men vi har våre rutiner som vi informerer foreldrene om. Når vi får rødt er vi inne, eller vi drar på tur til mindre utsatte områder i byen. Ved oransje varsel begrenser vi også utetiden, sier Kvithyld.

Allerede klokken syv om morgenen, før hun åpner barnehagen for de 52 barna, mottar Ingrid Kvithyld et varsel om dagens luftkvalitet på appen Plume.

– Friske barn kan stort sett være ute selv om det er meldt om dårlig luftkvalitet

Selv om Frognerkilen barnehage ligger veldig nærme en vei som fører til mye luftforurensning, så kan barnehagen vurdere å la friske barn få være ute selv om det er rød luftkvalitetsmelding.

– Barn som har astma eller luftveisinfeksjoner vil det være lurt å holde inne når varselet om luftkvaliteten er rødt. Men så lenge man kan se at barnet ikke har symptomer, som at det hoster mer, så vil friske barn stort sett tåle å være ute i luften vi har i Oslo, sier seniorforsker Marit Låg ved Statens folkehelseinstitutt.

Hun sier at hvis barnehagen ligger i et område med mye trafikk, og det er varslet rødt, så bør man følge med på ungene, sier hun. Hvis det er veldig kaldt samtidig, så bør man vurdere å holde barna inne.