Etterlyser alternative løsninger etter Moxnes-anmeldelsen

Onsdag vedtok bystyret at bystyremedlem Bjørnar Moxnes (R) skal anmeldes for brudd på taushetsplikten.

Et knippe av Oslos folkevalgte diskuterer om kollega Moxnes er inhabil i saken under pausen i bystyremøtet onsdag kveld. Fra venstre: Rune Gerhardsen (Ap), Zaineb Al-Samarai (Ap), Elwis Chi Nwosu (Ap), Bjørnar Moxnes (R) og Marianne Borgen (SV).
Bjørnar Moxnes sier han ikke frykter en eventuell rettssak etter at han ble anmeldt av bystyret.

Årsaken er at han på Rødts nettsider offentliggjorde Kommunerevisjonens gjennomgang av Lindebergsaken (se faktaboks), som er unntatt offentlighet. Her kan du lese begrunnelsen til Rødt for offentliggjøringen.

Alle som ba om ordet i bystyredebatten onsdag tok sterkt avstand fra det Moxnes hadde gjort, med unntak av Rødts representanter. SV var i tillegg til Rødt det eneste partiet som stemte mot anmeldelse, dog under sterk tvil. Marianne Borgen (SV) betegnet vedtaket som historisk overfor Aftenposten.

— Jeg har vært politiker i mange år, men har aldri vært borte i noe lignende. Det er behov for å reagere, men vi er i tvil om hvilken reaksjon som er riktig, sa hun rett etter bystyremøtet.

Les også:

Les også

Bystyret stemte for å anmelde Moxnes

Sammen med Miljøpartiet de Grønne fremmet de et forslag om å be Forretningsutvalget komme med egnede reaksjoner for lignende saker for fremtiden. Forslaget ble oversendt Forretningsutvalget. Både Borgen og Harald Nissen i MDG var klare på at de mener Moxnes har tråkket over streken.

— Vi får jevnlig dokumenter som inneholder taushetsbelagte opplysninger. Det vil vi ikke fortsette å få hvis slikt lekker, sier Nissen.

Det var helt stille i bystyresalen da vedtaket ble debattert. Flere ga uttrykk for at de syntes situasjonen var ubehagelig.

- Skal ikke skjerme ansatte

— Det er plikt til å unnta identifiserende opplysninger som gjelder personlige forhold. Det er en såkalt skal-regel, sier Gunnar Bodahl-Johansen, som er ekspert på offentlighetsloven.

— Men det er også en veldig klar presisering både i forarbeidene og veilederen til offentlighetsloven. Der understrekes det – veldig sterkt – at hvis en offentlig tjenestemann eller -kvinne har fått en tjenesterelatert reaksjon, blitt omplassert eller fått kritikk for noe, så er det ikke å betrakte som taushetsbelagte opplysninger.

Han mener saken koker ned til et spørsmål om hvorvidt opplysningene Rødt offentliggjorde faktisk er identifiserende.

— Vanligvis sladder man navn, bosted og andre identifiserende kjennetegn. I noen saker jeg har vært borti kan selve omtalen av saksforløpet, sykdomsbilde eller adferd gjøre en person gjenkjennelig. Men det skal mye til. Da er vi inne i et område som er veldig preget av skjønn, sier Bodahl-Johansen.

Les også:

Les også

Advokat: - Dette høres ut som en veldig merkelig saus

Han har lest igjennom avsnittene som tidligere var sladdet.

— Pasientene fremstår for meg som anonymisert. Men jeg har ikke konkrete kunnskaper om forholdene, så jeg leser det med avstandsbriller og må ta forbehold om at det kan være andre elementer.

— Det er iallfall helt sikkert rett at man ikke kan skjerme de ansatte og deres handlinger, om det er aldri så kritikkverdig eller dreier seg om straffbare handlinger.

Stiller seg uforstående

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening sa til Klassekampen i går at han har lest dokumentet og stiller seg uforstående til anmeldelsen.

— Mitt spørsmål er tvert imot hvorfor informasjonen er taushetsbelagt. Offentligheten bør ha innsyn i en rapport om kritikkverdige forhold fra kommunale tjenestemenn og kvinner. Jeg har en mistanke om at reaksjonen ikke skyldes bekymring for personlige forhold, men at noen i Oslo kommune vil unngå mer ubehag med Lindeberg-saken. Juridisk tror jeg ikke Moxnes har noe å frykte, sa Jensen til Klassekampen.

Etter det Aftenposten kjenner til, var Kommunerevisjonen overfor politikerne klare på at de mener det er en fare for at personer som er anonymisert i rapporten kan bli gjenkjent, blant annet fordi det er så små forhold ved avdelingen. De frykter at pårørende og beboere kan gjenkjenne personer som er omtalt. De er også bekymret for at tilliten kilder har til Kommunerevisjonen skal bli svekket.

Moxnes selv sa til Aftenposten etter møtet at han ikke frykter en eventuell rettssak.

— Jeg er trygg på at det som er gjort er riktig, sa han.

Det er trolig bystyrets sekretariat som skal skrive anmeldelsen, som undertegnes av ordføreren. Situasjonen er imidlertid så uvanlig at det ennå ikke er klart hvordan prosessen rundt anmeldelsen skal håndteres.