Oslo

Ny ulvejakt i Nordmarka

Fem nye lam er tatt av ulv i Nordmarka, og jakten er i gang.

Dette er en av sauene som ble tatt av ulv for et par uker siden.
  • Heidi Anne Johnsen

— Jegere i et kommunalt opprettet jaktlag var på ulvejakt i Nordmarka natt til i går. Jegerne satt på post i nærheten av der de to ferskeste lammekadavrene ble funnet, sier Ole Knut Steinseth i Statens Naturoppsyn (SNO).

Fant tre døde lam

Fellingstillatelse ble gitt etter at det ble funnet tre døde lam. De ble undersøkt av Statens Naturoppsyn torsdag 11. juni.

Det første lammet, ved Harestuvannet i Lunner, hadde trolig ligget død i et par dager. Det ferskeste funnet er to døde lam ved vannet Svarten ved Oppkuven i Ringerike. Her var dessuten to lam så hardt kvestet at de måtte avlives.

SNO sier at det dokumentert at ulven har vært på ferde.

Frist til torsdag

Fellingstillatelsen av ulven ble gitt av Fylkesmannen i Oppland i samråd med Fylkesemannen i Buskerud.

Det er kommunene Lunner, Jevnaker, Ringerike og Hole som har fått tillatelsen til å jakte på rovdyret fra torsdag klokken 21 til mandag 22. juni klokken 12.

— Ut fra funnene ser det ut som om ulven er på vei vestover, sier Steinseth.

To uker siden forrige ulvejakt

Det er knapt to uker siden det var ulvejakt i Nordmarka – og da for første gang på manns minne. Men det er ikke sikkert at det er den samme ulven som har forsynt seg fra saueflokken.

Det finnes heller ikke DNA-spor etter ulven, som kan være et ungt streifdyr på gjennomreise.

— Det er altfor tidlig til å trekke noen konklusjoner, sier Steinseth.

5000 sauer i fare

— Det ser ut som om ulven kan bli et problem for oss i sommer, sier Per Olimb, styreleder i Jevnaker allmening.

For han anslår at det går rundt 5000 sauer på beite i den nordlige delen av Nordmarka. Her har ikke antallet beitedyr gått ned de siste årene.

I tillegg går det både ku og kalv på beite i skogen. De kan også komme på menyen til ulven, som livnærer seg på elg.

Løvenskiold vil ikke ha ulv i Marka

Det er inn i skogeier Carl Otto Løvenskiolds rike ulven har funnet veien nå. Han ønsker ikke ulven velkommen.

— Vi er veldig bekymret over at vi har fått ulv i Nordmarka og lei oss over at det er funnet drepte dyr, sier han.

— Også elgkalver og rådyrkalver er lette bytter for ulven, sier han og håper at ulven ikke vil slå seg til i Marka.

Les også

  1. Ulv tok fem lam i Nordmarka - nå kan den felles

  2. Hva skjer med ulven i Østmarka?

  3. Svenske innvandrere holder liv i den norske ulven