Første dag i retten: Moxnes ble presset om pasientopplysninger

Aktor mener Moxnes brøt loven da han publiserte flere opplysninger om en pasients diagnoser.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes under rettssakens første dag, her med sin advokat Harald Stabell (t.h.).

Torsdag startet rettssaken mot Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som la ut en mindre sladdet versjon av Kommunerevisjonens rapport om Lindeberg-sakene.

På spørsmål om hvordan det var å være i tingretten midt i valgkampen, mente hovedpersonen selv at det var spesielt å være i retten mens «de som anmeldte meg er ute og driver valgkamp.»

Han holdt et langt innlegg der han redegjorde for bakgrunnen for at han publiserte rapporten, som han mener renvasket hjelpepleier Stig Berntsen og avdekket feil blant ledelsen på alle nivåer i Oslo kommune.

Ifølge Rødt-politikeren møtte han og de andre i bystyrets helse— og sosialkomité en vegg når de stilte spørsmål til eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF) og etatsdirektør Bente Riis om saken.

— Vi måtte drive byråden og etatens direktør fra skanse til skanse for å få innsyn i hva som egentlig hadde skjedd. Hvordan ansvarlig byråd og direktør hadde håndtert saken, hva de gjorde for å rydde opp og ikke minst hvilke rutiner de fikk på plass, så ikke noe lignende skulle skje igjen, sa Moxnes under sin innledende forklaring.

- Har ikke gjort noe ulovlig

Han sa det var tilsynsplikten – hans plikt som bystyrerepresentant med å føre tilsyn med byrådet, som var avgjørende for at han valgte å publisere – og også innbyggernes rett på informasjon om kommunens virksomhet.

- Lindebergsakene har vært en lang og sørgelig serie med eksempler på at virksomheten ikke drives i samsvar med gjeldende regelverk, som er det vi skal føre tilsyn med, sa Moxnes i retten.

— Dette skjønner man når man leser Kommunerevisjonens rapport som jeg la ut, men ikke når man leser den offisielle versjonen finanskomiteen sladdet. Den offentlige versjonen av rapporten gjør det umulig å forstå sammenhengene i et forholdsvis komplisert sakskompleks, sa han.

Moxnes mener at han ikke har gjort noe ulovlig, og at pasienter og ansatte som er omtalt ikke kan identifiseres.

Gikk gjennom rapporten punkt for punkt

Sammen med hjelpepleieren Stig Berntsen og mangeårig Rødt-politiker Erling Folkvord, som har skrevet bok om saken, gikk han gjennom rapporten fra Kommunerevisjonen – punkt for punkt – før han publiserte sin versjon.

Han argumenterte med at mange av opplysningene som står i rapporten, allerede var frigitt av kommunen gjennom andre innsynsbegjæringer.

Publiserte detaljert beskrivelse av diagnose

Et av punktene der aktor, politiadvokat Christer Gangsø, mener Moxnes har brutt taushetsplikten, er avsladdede beskrivelser av helsetilstanden til pasienten som kom med anklagen om overgrep.

Moxnes svarte at pårørende som ønsket det, faktisk fikk vite hvem pasienten var fordi det ble opplyst om under et informasjonsmøte som sykehjemmet holdt.

I rapporten Rødt-lederen offentliggjorde, går det blant annet frem at denne pasienten var dement, hadde vært på isolat og intime detaljer om hennes helsetilstand.

Dette var et viktig poeng for aktor: De som allerede visste hvem beboeren var, kunne gå inn i rapporten og lese diagnosene hennes. Han viste til at dette er personlige forhold som er unntatt etter taushetsplikten.

Moxnes argumenterte med at disse opplysningene var relevante for å renvaske Stig Berntsen.

Kommunerevisjonen: – Bra med avklaring fra retten

Det var finanskomiteen på rådhuset som hadde ansvaret for sladdingen av rapporten, men de valgte å følge anbefalingene fra Kommunerevisjonen.

Leder for Kommunerevisjonen, Unn Helen Aarvold, sier mye av vurderingen rundt hva som skulle sladdes gikk på hvor i hierarkiet i Oslo kommune den enkelte ansatte var. Desto høyere i hierarkiet, jo mindre grunn til å sladde, forklarte Aarvold.

På spørsmål fra dommeren om en sykehjemsoverlege er langt nok nede i hierarkiet til at opplysningene skal kunne sladdes, innrømmet Aarvold at det var en vanskelig vurdering.

— Den grensen er vanskelig å trekke når det kommer til helsevesenet. Derfor er vi glade for at denne saken går for retten, så vi kan få hjelp til å trekke den typen grenser.

Fredag skal vitnene til forsvaret i vitneboksen. Det er blant annet redaktørforeningens leder Arne Jensen, tidligere Rødt-leder Erling Folkvord (som har skrevet bok om saken) og hjelpepleieren som ble anklaget for overgrep, Stig Berntsen, som skal vitne.