Oslo har vokst med 100.000 innbyggere de siste ti årene
Folk fra hele landet flytter til Oslo. Alle fylker, utenom ett, har «minus» i flytteregnskapet.
Likevel flytter flere ut av Oslo enn inn. Aller flest til de nærmeste nabokommunene.
Disse barnefamiliene er to av mange som ville ha bedre plass og flyttet til Bærum.
Så hvorfor vokser byen? Skyldes det mange nyfødte? Folk fra distriktene? Eller innvandrere som familien Nycz?

Derfor vokser Oslo

I år vil Oslo runde 700.000 innbyggere. Men er det innvandrerne, innflytterne eller de nyfødte som løfter folketallet?

Les hele saken med abonnement