Barn i Oslo forsøkt lokket inn i biler

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt Gjermund Stokkli sier det nå jobbes aktivt med å ettergå hendelsene.

De siste ukene har politiet mottatt flere tips om barn som er blitt forsøkt lokket inn i biler i Oslo.

I bydelene Nordstrand og Søndre Norstrand jobber nå politiet med syv ulike lokkesak-anmeldelser, skriver Avisa Oslo. I tillegg er det den siste tiden meldt om lignende tilfeller flere steder på Oslo vest.

Det var TV2 som først omtalte hendelsene.

Flere av mennene skal ha tilbudt barna sjokolade eller godteri.

Ved det siste tilfellet på Nordstrand skal en mann ha kjørt etter en åtte år gammel gutt i en hvit varebil. Da den fremmede mannen tilbød ham sjokolade, ble gutten redd og løp hjem så fort han kunne.

Gutten ga følgende beskrivelse: Mannen var lys i huden, snakket godt norsk og hvis gutten måtte gjette, var han omkring 40 år gammel. I tillegg hadde han en tatovering på halsen, skriver TV 2.

På vestkanten har det vært episoder ved skolene Bestum, Bjørnsletta, Lysejordet og Slemdal.

Ber foreldre sørge for følgegrupper til og fra skolen

Pia Thoresen, rektor ved Bestum skole, bekrefter hendelsene ved skolen overfor VG.

– Vi har fått vite om to tilfeller uavhengig av hverandre der barn på ulike årstrinn her ved skolen er forsøkt lokket inn i en bil der to menn satt inne i bilen. Vi vil ikke skremme noen ved å gå ut med disse opplysningene, men ber foreldre sørge for følgegrupper for barna til- og fra skolen, sier hun til avisen.

I forbindelse med episoden på Bjørnsletta beskrev rektor Jan Erik Ljøner ifølge Akersposten en mann med mørkt, kort hår og bart. Han skal ha kjørt en mørk SUV og forsøkt å lokke en elev inn i bilen med godteri.

Samme avis omtaler episoden på Lysejordet skole. Der ble et barn forsøkt lokket av en mann i en undergang. I tillegg ble det onsdag meldt om en lignende episode på Slemdal.

– Jobber aktivt med å ettergå hendelsene

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Gjermund Stokkli, sier til Aftenposten at han kjenner til at det har vært en del tips av denne typen i desember og januar.

Han kjenner ikke konkret til sakene som er omtalt i media eller om noen av disse forholdene er anmeldt.

– Men jeg vet at både Enhet øst og Enhet vest har fått en del tips om dette. De forebyggende avdelingene der jobber nå aktivt med å ettergå hendelsene.

På generelt grunnlag sier Stokkli at det er viktig at barn og foreldre melder fra til politiet dersom de opplever unormal oppførsel fra voksne rettet mot barn.

– Politiet ser svært alvorlig på slike tips. Vi undersøker dem nøye for å avdekke om det har skjedd noe kriminelt. Samtidig er det viktig å si at det ikke nødvendigvis har skjedd noe straffbart, selv om politiet får tips om en hendelse, sier han.

Lignende tips fra Bøler onsdag

Senest onsdag ettermiddag fikk politiet et lignende tips om en hendelse ved Bøler kirke.

– Vi fikk melding om en mann som hadde snakket med to små barn. Han skal ha hatt en rar eller unormal oppførsel overfor barna. Vi sendte en patrulje dit, sier Stokkli.

Politiet traff etterhvert på to jenter på syv år. Foreldrene ble kontaktet, men etter samtaler med barna ble det konkludert med at ikke noe straffbart hadde skjedd. Mannen ble ikke funnet.

– Men beskrivelser og informasjon som kan være nyttig i videre arbeid, tas vare på, sier operasjonslederen.

Informerer foreldre

Flere skoler i Oslo har sett seg nødt til å sende ut informasjon til foreldre om episodene. En av dem er Svendstuen skole i bydel Vestre Aker.

– Vi har ikke hatt konkrete hendelser knyttet til vår skole eller våre elever, men har sendt ut et brev med informasjon fra politiet etter at vi fikk henvendelser fra foreldre som hadde hørt om episoder i nærområdet, sier rektor Bente Strande til Aftenposten.

Hun understreker at de ikke ønsker å skape unødig frykt.

– Det er viktig at det gis ut riktig og presis informasjon om dette. Derfor forholder vi oss til politiet, som har sagt de vil ta kontakt med skolen dersom det blir nødvendig å sende ut mer informasjon. Vi har en fast kontaktperson i politiet, sier Strande.

– Har dere snakket med elevene om dette?

– Nei, etter råd fra politiet har vi ikke det. Det er de foresatte som kjenner barna sine best og vet hvordan de skal snakke med dem. Av erfaring er det viktig at dette gjøres på en måte som ikke skaper mer frykt, rykter eller utrygghet enn ønskelig, sier rektoren.