Christian Ringnes kjøper okkupant-bygård

Christian Ringnes’ selskap Victoria Eiendom kjøper enda en eiendom i Hausmannskvartalet i Oslo.

Hausmanns gate 40, som nå er solgt til Christian Ringnes, er bygården i midten. Til venstre ligger Hausmanns gate 42, som er planlagt revet. Til høyre ligger kulturhuset Hausmania, som eies av kommunen. Utenfor billedkanten til høyre ligger Vega scene, som fra før er eid av Christian Ringnes.
  • Christian Sørgjerd

Victoria Eiendom har kjøpt Hausmanns gate 40. Det var Estatenyheter.no som først omtalte kjøpet.

Bygården ble okkupert i 1999 og har vært bebodd siden. Den er kjent under navnet «Vestbredden».

Den er del av Hausmannskvartalet ved Akerselva, øst i Oslo sentrum. Oslo kommune solgte det meste av kvartalet til selskapet Urbanium i juni 2016.

Det er Urbanium som nå selger videre til Victoria Eiendom.

Opprinnelig ønsket Urbanium å rive Hausmanns gate 40. I 2019 ble det imidlertid inngått en tiårig leieavtale med okkupantene der. Dermed er de ikke lenger å regne som okkupanter.

Byøkologisk kulturkvartal

Kvartalet har en svært spesiell reguleringsplan. Det skal bli et «byøkologisk kulturkvartal».

Foreløpig har det ikke materialisert seg. Urbanium bygget raskt kulturhuset Vega Scene, men boligdelene av kvartalet er stadig under utvikling. Selskapet er i en flerårig reguleringsprosess med Oslo kommune. De ønsker blant annet å rive Hausmanns gate 42, som egentlig skulle bevares.

Vega Scene ble i fjor solgt til Christian Ringnes.

– Vi har kjøpt Hausmanns gate 40 fordi den er i nabolaget til Vega Scene som vi eier. Planen med eiendommen er å fortsette å leie den ut. Det er et kreativt og frodig miljø i denne delen av Oslo som vi liker godt, uttaler Christian Ringnes til Estatenyheter.