Utvider passasjerkrav for elbilister i kollektivfeltene i Oslo-området

Det er blitt så mange elbiler i Stor-Oslo at fordelene må snevres inn mer. Nå utvides kravet om passasjer i rushtiden i Stor-Oslo.

Det er blitt så tett av elbiler i kollektivfeltene inn til Oslo at Statens vegvesen nå utvider kravet om passasjer.

Fra nyttår ble det innført strenge restriksjoner på kommunale veier i Oslo: For å kjøre elbil i bussfeltet, måtte man ha passasjer i bilen.

I juli utvides dette til å gjelde i rushtiden på alle inn- og utfartsveier i Oslo-området. Både på riks- og europaveier kommer det nå et utvidet krav om passasjer i elbiler.

«For å sikre bussene god og forutsigbar fremkommelighet i rushtidene, utvider vi kravet til passasjer i elbil for å kunne bruke kollektivfeltene. Endringen vil gjelde for kollektivfelt på alle innfartsårer i Oslo og Akershus», opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Den store andelen elbiler i Oslo-området gjør at trafikkmyndighetene nå begrenser elbilfordelene ytterligere. Elbiler har brukt opp kapasiteten i kollektivfeltene og ført til forsinkelser for busser.

Les også

Ny regel for elbiler i Oslo: Får ikke kjøre i kollektivfelt uten passasjer

Utvider passasjerkravet

Passasjerkravet vil gjelde hverdager i rushtiden fra kl. 06 til 09 i kollektivfelt med kjøreretning mot Oslo sentrum og fra kl. 14 til 18 ut av Oslo sentrum.

– Både Ruter og busspassasjerer har gitt uttrykk for fremkommelighetsproblemer for bussene som følge av store mengder elbiler i kollektivfeltene. Dette gjelder spesielt for timen mellom klokken 06 og 07 inn imot sentrum, der det allerede er krav til passasjer fra 07 til 09. Forsinkelsen i denne perioden er spesielt kritisk for Ruter da forsinkelsen vil forplante seg gjennom hele morgenrushet, uttaler senioringeniør Tor Eriksen i Statens vegvesen.

Dem som kjører uten passasjer i kollektivfelt når dette ikke er lov, risikerer 5850 kroner i bot.