Nå slipper elbilene igjen inn i kollektivfeltet på Mosseveien

Bussene kommer 25 prosent raskere frem på Mosseveien etter at elbilene forsvant, men nå kommer elbilene tilbake.

Nå flyter kollektivtrafikken på Mosseveien merkbart bedre.

Tidligere i år fikk elbiler kjøreforbud i kollektivfeltet på Mosseveien inn til Oslo.

På Mosseveien, altså E18 i sørøstlig retning, har effekten ifølge NRK vært svært merkbar. Tall fra Ruter viser at bussene kjører 25 prosent raskere etter at de fikk kollektivfeltet for seg selv igjen. Før forbudet holdt bussene bare 32,7 km/t i gjennomsnitt, etter forbudet har de holdt 41,1 km/t i snitt.

Elbilene kommer tilbake

Ifølge Ruter er det også blitt slutt på klager fra de reisende.

— Vi fikk ganske mange klager tidligere på at bussen var 10–15 minutter forsinket i morgenrushet. Nå er den inne på tiden, sier kommunikasjonsrådgiver Øystein Dahl Johansen til NRK.

Men fra 1. juni kan bussen atter miste litt av farten på E18: Mandag sendte Statens vegvesen nemlig ut en pressemelding der de sier at elbiler igjen kan kjøre i kollektivfeltet i Mosseveien fra 1. juni.

I tidsrommet 7–9 og 14–18 vil kun elbiler med passasjer få tilgang til kollektivfeltet. Men resten av døgnet har elbilene tilgang som normalt. Dermed blir det samme ordning på Mosseveien som mellom Filipstad og Sandvika.

— På bakgrunn av erfaringer fra E18 mellom Filipstad og Sandvika, der elbiler med minst en passasjer kan kjøre, har vi valgt å gjøre om på den ordningen vi har hatt på Mosseveien, sier Eystein Hanssen, kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen til Osloby.

LES OGSÅ:

Les også

Her gir de grønt lys for hele 225 kr i bompenger

God effekt også vestover

Mens elbiler ble kastet ut av kollektivfeltet hele døgnet gjennom på Mosseveien, ble løsningen på E18 vestover en annen. Der ble det innført såkalt samkjøring, elbiler må ha to eller flere reisende ombord for å få bruke kollektivfeltet i rushtiden om morgenen (07–09) og ettermiddagen (14–18) på hverdager. Nå blir det samme ordninger på begge strekninger.

Dette er bildet er tatt i fjor. I rushtiden var det kraftig kø også i bussfeltet (til høyre) inn mot Oslo.

Men også det har hatt stor effekt på fremkommeligheten til bussene. Bussen gikk fra å bruke 27 til 9 minutter på samme strekning etter innføring av vedtaket. — Vil ikke elbiler i kollektivfelt forsinke bussen?

- Det å ta ut elbiler fra kollektivfelt gir alltid en god effekt når det gjelder fremkommelighet for bussen, men her må vi ta flere hensyn. Vi vil ha god dialog med Ruter i perioden fremover med tanke på fremkommelighet for buss. Hvis bussen blir vesentlig forsinket, vil vi vurdere å reversere vedtaket, svarer Hanssen.

Han understreker at tiltakene som begrenser elbilenes tilgang til kollektivfelt i Oslo er et resultat av det omfattende tunnelrehabiliteringsprosjektet som startet i Oslo i fjor. Disse vedtakene vil gjelde til og med 2017.

LES OGSÅ:

Les også

Tesla antente under lading og brant opp

Byråden er fornøyd, men ...

— Jeg er veldig glad for at Statens vegvesen nå åpner for samkjøring med elbiler også på Mosseveien. Dette er gode nyheter for elbilistene og for klimapolitikken i Oslo, sier samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Hun har tatt dette spørsmålet jevnlig med Veivesenet den siste tiden.

— Ut fra hvordan forholdene er nå på Mosseveien fremstår dette etter min mening som en klok og riktig beslutning. For å nå Oslos klimamål må vi frem mot 2030 bytte ut fossilbiler med utslippsfrie alternativ, og da er det viktig med gode incentiver for å velge miljøvennlige alternativer. Krav om samkjøring har fungert godt i kollektivfeltet på E18 vestover og bidrar også til å utnytte plassen på veien bedre, sier Berg.

Hun legger ikke skjul på at fremkommelighet for bussene er viktigere enn elbiler i kollektivfelt.

- Samtidig vil jeg også være tydelig på at det aller viktigste i kollektivfeltene er å sikre at bussen kommer raskt frem. Her har vi sett store forbedringer på Mosseveien som er viktig for mange reisende. Når det etter hvert blir gradvis flere elbiler på veiene vil denne ordningen også på et tidspunkt måtte revurderes.

Over 50.000 elbiler

Det har vært irritasjon over elbiler i kollektivfeltet i flere år.I fjor rullet elbil nr. 50.000 ut på norske veier. Hoveddelen av disse kjører i Oslo-området. Den utløsende årsaken til at elbildene ble kastet ut av kollektivfeltene, var de omfattende rehabiliteringene av tunneler i Oslo. De startet i fjor sommer og skal pågå i flere år fremover.

— Vi prioriterer derfor kollektivtrafikk og nødetater på sentrale, berørte strekninger, sa prosjektleder Hilde Ulvik i Veivesenet til Aftenposten tidligere i år.

Grunnen til at også Mosseveien ammes av vedtaket, er at Mosseveien fungerer som avlastningstrasé når det blir kø på E6 sørfra.