Oslo-folk får 5000 kroner til å kjøpe elsykkel. Men nå vil politikerne unngå tabben de gjorde sist.

Omdiskutert tilskudd til elsykkel gjeninnføres i Oslo. Sist havnet mye hos de rikeste. Denne gang vinner ikke første til mølla.

 Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) under MDGs landsmøte i 2016. Nå gjeninnfører Berg tilskuddsordningen for elsykkel i Oslo

Forrige gang ble pengene revet bort raskt. Alt endte med bråk, offentlig debatt og politisk sirkus.

Mye av tilskuddet havnet i lommen på folk i Oslos rikeste bydeler. 73 personer på Oslos formuetopp kunne glede seg over tilskudd fra det offentlige til å kjøpe elsykkel.

Fire år senere prøver byrådet seg på nytt. Derfor kan Oslo-folk fra mandag 7. desember søke om 5000 kroner til kjøp av en elsykkel. Til sammen 1100 personer vil få støtte.

Målet er å få flere til å la bilen stå.

Men denne gang har det rødgrønne byrådet laget det de kaller «en sosial vri» på tilskuddet.

Slik blir ordningen

Tilskuddsordningen for elsykler vil koste skattebetalerne 5,5 millioner kroner.

Alle bosatt i Oslo kan søke mellom 7. desember kl. 09.00 og 11. desember kl. 15.00. Først må de fylle ut et skjema med spørsmål nettsiden Klimatilskudd.no.

Innen 22. desember skal 1100 av søkerne plukkes ut – ved loddtrekning.

Men for å hindre at kommunen nok en gang gir tilskudd til noen av de rikeste i Oslo, skal deler av tilskuddet nå øremerkes.

3,5 millioner kroner er øremerket søkere fra Alna, Bjerke, Grorud, Stovner eller Søndre Nordstrand. 700 av tilskuddene skal gå til beboere i disse bydelene.

Oslos øvrige befolkning kan trekke lodd om 400 elsykkel-tilskudd.

Tilskuddet dekker inntil 50 prosent av prisen og maksimalt 5000 kroner.

«Tidenes julegave» eller valgribbeflesk?

– Tidenes julegave til Oslo-folk og miljøet, mener miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG).

– Nå som vi har en akutt koronakrise og klimakrise, har det aldri vært viktigere å få flere opp på sykkelsetet. Da blir det bedre plass på buss, trikk og bane til de som virkelig trenger det, sier Berg i en pressemelding.

Hun betegner forrige forsøk som en «braksuksess» og viser til at Sverige har kopiert ordningen på nasjonalt nivå.

– Aldri før har sykkelandelen i Oslo vært høyere enn denne høsten. Mitt håp er at regjeringen vil la seg inspirere av Oslo, sier Berg, som også vil ha kutt på moms for elsykler.

5500 Oslo-folk har også fått 1000–1500 kroner i kommunestøtte til å sette piggdekk på sykkelhjulene.

Hvordan gikk det sist?

Aftenpostens kartlegging etter forrige tilskuddsordning i 2016, dokumenterte at tilskuddet ble fordelt svært skjevt.

7,2 prosent av pengene gikk til «formuetoppene» i Oslo. Ytterligere 27 prosent havnet oss gruppen som betegnes som «urbane mennesker med høy inntekt og høy formue».

En av tre subsidierte elsykler i Oslo har siden rullet rundt på Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker og Nordstrand.

På den andre siden viste en rapport fra Transportøkonomisk institutt, bestilt av Oslo kommune, at tilskudd hadde en effekt i 2016.

  • Støtteordningen fikk flere til å kjøpe, svarte 669 nybakte elsykkel-eiere.
  • De som fikk subsidiert elsykkel, syklet i snitt 23,9 kilometer frem og tilbake til jobb hver uke.
  • TUI anslo at hver av elsyklist reduserte CO₂-utslippet med 440 til 729 gram hver dag. Samfunnsøkonomisk kostet tilskuddsordningen fra 5000 til 8000 kroner for å redusere ett tonn CO₂ utslipp.

Oslo-utslippene øker

Til sammenligning utgjorde klimagassutslippene i Oslo i rundt 1,2 millioner tonn, ifølge kommune- og fylkesvise utslippstall for 2018. Statistikken ligger altså et par år bak, men man kan detaljert se hvordan utviklingen var for hver enkelt kommune og fylke mellom 2017 og 2018.

I Oslo økte klimagassutslippene med over 60.000 tonn CO₂-ekvivalenter i 2017.

De siste tilgjengelige tallene fra Miljødirektoratet, viser at Oslo-utslippene økte med 60.000 CO₂-ekvivalenter i 2018, noe som tilsvarer 5 prosent.

Nasjonalt ser det ut til å gå i mer positiv retning. Utslippene i Norge i 2019 var de laveste på 27 år. Pandemien fører trolig til at utslippene blir enda lavere i år.