Oslo

39 selskaper svartelistet av Oslo kommune etter aksjon mot arbeidslivskriminalitet

Samarbeidsavtaler mellom Skatteetaten og landets største innkjøpere i bygg- og anleggsbransjen er blitt et effektivt våpen mot svart arbeid og annet snusk.

Skattedirektør Hans Christian Holte (t.h) og seksjonssjef i Skatt Øst, Bjørn Marhaug, er svært fornøyde med resultatene av de nye kontrolltiltakene mot snusk i bygg- og anleggsbransjen. Snart blir overvåkingen ytterligere digitalisert og enda mer effektiv.
 • Jan Gunnar Furuly
  Journalist

Oslo kommune var først ut til å inngå avtalen med Skatteetaten om samarbeid mot arbeidslivskriminalitet fra 1. januar 2016.

Siden har alle potensielle leverandører til kommunen signert en fullmakt som gjør at Skatteetaten gis innsyn i taushetsbelagte opplysninger om blant annet bedriftens arbeidstagere, underleverandører og detaljer om betaling av skatt- og avgifter.

 • Les også: Da Einar Haakaas så bildet av mannen som skylder millioner, bestemte han seg for å ta opp jakten

88 ordnet opp i skatterestanser

Oslo kommunes avdelingsdirektør for konsernkjøp, Gunnar Wedde, bekrefter overfor Aftenposten at 39 bedrifter frem til utløpet av mai i år, er blitt nektet å levere anbud på varer og tjenester på bakgrunn av de nye kontrolltiltakene.

– Samtidig har 88 andre bedrifter ordnet opp i utestående skatterestanser, slik at de igjen er kvalifisert til å kunne konkurrere om kontrakter, sier han.

På denne måten fikk Skatt Øst inn flere titalls millioner i ubetalt skatt.

– Resultatene fra samarbeidet med Oslo kommune viser at slike avtaler er et svært effektivt verktøy for å hindre ulovlige tilstander. Dette gir innkjøperne langt bedre mulighet til å kontrollere leverandørenes seriøsitet, og skille ut kandidater som ikke bør få oppdrag. Samfunnet blir spart for store lekkasjer i ubetalte skatter og avgifter, sier en fornøyd skattedirektør Hans Christian Holte.

96 bedrifter på OBS-liste

Oslo har innført en OBS-liste som i dag består av 96 firmaer. Alle kommunale innkjøpere er bedt om å være spesielt varsomme med å inngå kontrakter med dem som havner på listen. De fleste bedriftene er norske.

– De nye fullmaktene som anbudskandidater fyller ut, gir oss i løpet av tre arbeidsdager tilgang til en utvidet skatteattest der vi blant annet kan se hvorvidt de regelmessig har betalt skatt og avgifter, og om de har så mange arbeidstagere registrert hos skattemyndighetene som de selv oppgir i sitt anbud. Det kan være en indikasjon på svart arbeid om de egentlig har færre registrerte ansatte, og dette kan gi grunnlag for avvise det vi mener er useriøse aktører, sier Wedde.

Han omtaler de ordinære skatteattestene som nærmest verdiløse.

Forfalsket egen skatteattest

I et tilfelle fra 2016 avdekket Oslo kommunes skjerpede kontroll at en svensk leverandør innen bygg- og anleggsbransjen regelrett hadde forfalsket en slik skatteattest. Firmaet fra Sverige hadde i 2015 et større oppdrag i forbindelse med byggingen av Teglverket skole på Grünerløkka.

Mens bedriften påsto at de hadde null i restanse hos kemneren i Norge, lød det ubetalte beløpet på 10,8 millioner kroner.

En da 30 år gammel kvinnelig svensk statsborger ble i september 2016 dømt til 30 dagers fengsel i Oslo tingrett for dokumentforfalskning, på bakgrunn av en anmeldelse fra kommunen.

Kontrollerer de største utbyggingene

Skatteetaten har nå inngått identiske samarbeidsavtaler som den med Oslo kommune, med en rekke store innkjøpere i bransjen: Jernbaneverket/BaneNor, Statsbygg, Forsvarsbygg, Veidekke Entreprenør, Nye Veier, Avinor og OBOS er blant aktørene som har innført obligatorisk sjekk av arbeids- og skatteforhold hos leverandører.

Om kort tid vil også Statens vegvesen være inne i det samme systemet.

– På denne måten har vi skjerpet kontrollen med de fleste store utbyggingsprosjektene i landet betydelig. Dette er snakk om utbygginger for mange, mange milliarder, sier seksjonssjef Bjørn Marhaug i Skatt Øst.

Om kort tid vil dette bli ytterligere effektivisert når bedriftenes lister over ansatte blir heldigitaliserte gjennom direkte avlesning av de ansattes HMS-kort, opplyser han.

Tidligere har Skatteetaten beregnet at 40 milliarder kroner tapes i skatteinntekter hvert år på grunn av ulovligheter i bygg- og anleggsbransjen.

Bredere samarbeid

Innsatsen mot arbeidslivskriminalitet er også blitt formalisert gjennom enda mer samarbeid på tvers av virksomhetene.

Oslo kommunes avdeling for konserninnkjøp opplyser at de samarbeider og deler informasjon gjennom et eget lovlighetsteam bestående av Arbeidstilsynet, kemneren, Skatt Øst, Plan- og bygningsetaten og kommunens fire separate eiendomsforetak.

Les mer om

 1. Krim
 2. Svart arbeid
 3. Skatteetaten
 4. Oslo
 5. Oslo kommune
 6. Avinor
 7. Veidekke