Oslo

Nå har den første private barnehagen fått nei fra byrådet

Byrådet sier nei til nye private kommersielle barnehager. Nå har første søker fått avslag og vil sende en klage til Fylkesmannen.

I dette boligprosjektet på Økern skal det komme 140 nye barnehageplasser. Kommunen takket ikke ja til å drive barnehagen i april, men nekter nå å støtte det private selskapet som har søkt om penger til å drive den. Foto: EVE/Selvaag Bolig/Illustrasjon

 • Olav Eggesvik
  Olav Eggesvik
  Journalist

Avtalen byrådet inngikk med Rødt skal sikre at selskaper som Espira ikke får lov til å etablere nye barnehager i Oslo. Selskapet drifter det som omtales som private kommersielle barnehager.

I stedet skal private ideelle selskaper eller kommunen stå for alle nye barnehager i Oslo. Det er i alle fall planen.

Nå har selskapet Espira fått avslag på en søknad om støtte til å drive en barnehage i et nytt boligprosjekt på Økern. Det skjer etter at kommunen krevde en barnehage i boligprosjektet, uten å takke ja til å drive den selv.

Det private selskapet er de første som har søkt og fått avslag. De vil klage til Fylkesmannen. Dersom kommunen ikke får medhold der, kan det få konsekvenser for budsjettflertallet i bystyret.

 • Vil du vite mer om barnehagestriden mellom byrådet og Rødt? Oslo-kommentator Andreas Slettholm oppsummerte den mens den pågikk for fullt

Mener kommunen ikke kan avslå søknaden

Byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) vil ikke svare ja på spørsmål om kommunen nå ønsker å drifte barnehagen de har pålagt Selvaag å bygge.

– Espira kan selv velge å drive barnehagen uten offentlig tilskudd. Det må de ta en beslutning på. Uansett sier kommunen nå at vi selv skal ta større ansvar for veksten i barnehageplasser, sier Tellevik Dahl.

Espira mener avslaget ikke er i tråd med barnehageloven.

– Vi klager til fylkesmannen fordi vi mener avslaget er ugyldig. I tråd med barnehageloven må kommunen legge vekt på behovet for barnehageplasser, ikke hvem som skal drive barnehagene, sier kommunikasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira.

Men kommunen mener de er godt innenfor loven.

– Ja, Oslo kommune oppfyller sine plikter for dem med lovfestet rett, også den utvidede, svarer byråden.

Oslo kommune fikk tilbud om å drifte barnehagen selv

Selvaag er i ferd med å bygge 400 nye leiligheter på Økern. Kommunen krevde at det skulle bygges en ny barnehage, og at denne skulle være klar før noen får lov til å flytte inn i leilighetene. Etter planen skal barnehagen åpne i midten av september 2018.

I april i år kontaktet Selvaag flere selskaper for å innhente tilbud på kjøp og drift av barnehagen. De kontaktet også byrådsavdelingen til Tellevik Dahl.

Byråden oppga først at hun ikke kjente til at kommunen ble kontaktet i forkant av avtalen som ble inngått med Espira.

Byrådsavdelingen til Tone Tellevik Dahl (Ap) ble kontaktet før Selvaag skrev kontrakt med Espira. Foto: Dan P. Neegaard/Arkivfoto

En e-post Aftenposten har fått, som byrådsavdelingen bekrefter å ha mottatt, viser imidlertid at kommunen ble spurt minst én gang om de ønsket å drifte barnehagen selv.

– I april var vi fortsatt i en situasjon hvor vi innhentet juridiske betenkninger på avtalen vi inngikk i høst, og det fortalte vi de private aktørene. Vi ba alle være tålmodige og avvente endelig beskjed. Vi sa allerede da at vi ikke behandlet søknader før det var avklart.

Kan ende opp med tom barnehage

Spørsmålet er nå hvem som skal drive barnehagen. Selvaag opplyser at de forholder seg til kontrakten de har med Espira, og at barnehagen blir bygget.

– Ønsker kommunen å drive barnehagen selv?

– Først må vi vente og se hva Espira velger å gjøre. Når de har tatt en beslutning, må vi gjøre en vurdering på om vi ønsker å gå inn i boligprosjektet, sier Tellevik Dahl.

– Men dere gjør vel valget lett for dem ved å avslå søknaden om støtte?

– Ja, i og for seg. De har visst om risikoen ved at vi som kommune ønsker å bygge flere kommunale barnehageplasser.

Espira sier de ikke forholder seg til avtaler mellom enkeltpartier, men lovverket.

– Hvorfor søkte dere om støtte først etter at byrådet la frem avtalen med Rødt?

– Vi bruker litt tid på søknadene. Når det er sagt, opplever vi at søknaden om tilskudd er en ren formalitet all den tid kommunen har krevd at barnehagen skal bygges. Da gis det som følge av det en plikt til å yte tilskudd til barnehagen, sier Schei Hansen i Espira.

Her er dokumentene vi har brukt i denne saken:

Les mer om

 1. Oslopolitikken
 2. Barnehage
 3. Barnehagedekning

Flere artikler

 1. OSLO
  Publisert:

  Nye Oslo-barnehager kan bli stående tomme

 2. OSLO
  Publisert:

  Regjeringen: Ikke lov å forskjellsbehandle ideelle og kommersielle barnehager

 3. OSLO
  Publisert:

  Oslo kommune får si nei til private barnehager

 4. OSLO
  Publisert:

  Eiere av private barnehager: - Tragisk at Oslo kommune vil stoppe oss

 5. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Meningsløs kamp mot kommersielle barnehager

 6. OSLO
  Publisert:

  Slik skal byrådet og Rødt hindre nye kommersielle barnehager i Oslo