Eiendomsskatt: Anklager byrådet for løftebrudd

I valgkampen sa Raymond Johansen og Ap at inntektene fra eiendomsskatt skulle brukes til eldreomsorg og barnehager. Men både i år og neste år går over halvparten til helt andre ting.

Opprinnelig var det to formål som skulle dekkes av eiendomsskatten. Hvor mange er det egentlig nå?
  • Stein Erik Kirkebøen

I år var det ifølge byrådsavdeling for finans budsjettert med 150 millioner i eiendomsskatt, det ble 230 millioner. For 2017 år er det budsjettert med 450 millioner. Totalt blir det 680 millioner.

Men byrådet har bare styrket eldreomsorgen med 200 millioner og barnehagene med 130 millioner i sitt driftsbudsjett. Totalt blir det 330.

Det betyr at byrådet i løpet av periodens to første år bruker differansen, 350 millioner kroner fra eiendomsskatten, på helt andre ting enn det Raymond Johansen og Ap sa i valgkampen. Da understreket de til og med at pengene skulle øremerkes eldreomsorg og barnehager.

Onsdag skal bystyret vedta budsjettet for 2017.

Hva går pengene til?

Camilla Wilhelmsen (Frp) har i bystyret spurt byrådet hva disse pengene har gått/skal gå til. Hun har fått til svar at de skal brukes på «å finansiere tidlig innsats i 1.- 4. trinn i grunnskolen, økte rammer til helsestasjon- og skolehelsetjeneste, til redusert egenbetaling i AKS i 5 utvalgte bydeler, samt i tillegg til finansiering av oppfølging av det Grønne skiftet».

Camilla Wilhelmsen

Men dette ble det ikke sagt noe om i valgkampen.

– Nei, da var det ingen som nevnte at eiendomsskatten skal gå til å finansiere Det grønne skiftet. Dette er et åpenbart løftebrudd, mener Wilhelmsen.

– Her bruker byrådet inntektene fra eiendomsskatten til helt andre formål enn det de argumenterte med i valgkampen. Velgerne er ført bak lyset.

Aftenposten har ikke fått svar på hvor mye av eiendomsskattkronene som skal brukes på disse postene.

– Ting tar tid, men løftene holdes

Finansbyråd Robert Steen svarer at ingen er ført bak lyset men ting tar tid:

– Det tar tid både å skaffe 3000 barnehageplasser, 1500 i tillegg til de opprinnelig planlagte 1500, og å ansette 500 nye i eldreomsorgen. Det tar til og med tid å komme i posisjon slik at vi kan begynne å bruke penger på dette. Men vi har begynt, og vi skal fortsette. Målene står fast, og de skal nås i løpet av fire årsperioden. Det er budsjettert med at økt satsing på eldre og barnehager totalt vil koste 2,76 milliarder for hele perioden, mens det er beregnet at eiendomsskatten vil innbringe 2,6 milliarder.

– Det betyr at dere bruker mer penger på å innfri løftet enn det eiendomsskatten innbringer, hvis budsjettet holder?

– Det er riktig, sier Steen.

– Ikke imponert

Wilhelmsen er ikke imponert:

– Nei, i svaret til meg fremgår det at det fortsatt, over ett år etter at byrådet tiltrådte, arbeides «med å se på hvordan kartleggingen av årsverk i hjemmetjenesten skal legges opp i forhold til målet om 500 nye årsverk i hjemmetjenesten totalt». De kan ennå ikke gjøre rede for om de 500 de skulle ansette i hjemmetjenestene virkelig blir ansatt der, sier Wilhelmsen.

Investeringer og drift

Byrådet viser til at det øker investeringer i barnehager med 434 millioner og at det derfor allerede i 2016 og −17 bruker mer på barnehager og eldreomsorg enn det henter inn på eiendomsskatt.

– Da blander det utgifter til drift og investeringer, sier Wilhelmsen.

– Selv om det er forskjell på drift og investeringer, så er en krone ut en krone ut, skriver byrådssekretær Vegard Andersen til Aftenposten.

– Vi mener det er relevant å synliggjøre investeringene, siden de viser at vi gjør det vi har lovet og investeringsbudsjettet er en stor og viktig del av kommunens budsjett.

– Sånn kan man ikke regne, avfeier Wilhelmsen, som spent venter på et svar på hvor mye av eiendomsskatten byrådet i år og neste år bruker på annet enn barnehager og eldreomsorg.