Trikkeskinner er sykkelfelle nummer én

Oslo skadelegevakt har kartlagt sykkelulykkene i Oslo gjennom et helt år. Syv av ti sykkelulykker skjer uten at andre trafikanter er involvert.

Anders Wiik (29) var på vei til jobben på Hasle da han skled og falt onsdag morgen. Han pådro seg hjernerystelse, tre brudd i øye og kinnbensområdet og ett brudd i fingeren. Nese og overleppe fikk også gjennomgå. Han måtte sy flere sting. Her med samboer Jenny Retterstøl Olaisen og overlege Henrik Siverts ved Oslo skadelegevakt.

Oslo skadelegevakt får inn syklister daglig nå i sommersesongen. I løpet av formiddagstimene i går kom det inn tre syklister som hadde skadet seg i Oslos gater.

Anders Wiik (29) var på vei til jobben i Dagbladet på Hasle da ulykken skjedde i går morges.— Jeg tror det skjedde i en sving. Sykkelen skled under meg, forteller Wiik, som ikke husker stort fra ulykken. Wiik ble fraktet i ambulanse til skadelegevakten. Han har pådratt seg hjernerystelse, tre brudd i øye- og kinnbensregionen og ett brudd i fingeren. Nese og overleppe fikk også hard medfart; legen måtte også sy flere sting.

Les også:

Les også

Sterk økning i alvorlige sykkelulykker: - Jeg skjønte ikke hvor alvorlig det var før hodepinen satte inn

Selv om han hadde hjelm gikk det hardt utover hoderegionen. — Men hjelmen har vært veldig viktig her, sier overlege Henrik Siverts.

Kælver solo

Roza Mashtaghi gikk i bakken da hun forsøkte å krysse trikkeskinnen på Grünerløkka onsdag morgen. - Jeg bruker vanligvis hjelm, men hjelmen var stjålet da jeg skulle hente sykkelen i dag, sier Mashtaghi. Her med overlege Henrik Siverts ved Oslo skadelegevakt.

— Mange ulykker kunne vært unngått hvis man hadde redusert antallet hindringer på veiene, sier Jacob Linhave, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.De har i samarbeid med Oslo skadelegevakt kartlagt alle sykkelulykker i Oslo i 2014.

— Rapporten er et svært viktig verktøy for kommuner som tar helse og miljø på alvor og tilrettelegger for sykling, sykling, sier Linhave.

Les også:

Les også

Hver uke behandler legevakten 40 sykkelskader

Oslo skadelegevakt behandlet 2186 pasienter som hadde skadet seg i forbindelse med sykling i fjor. Kartleggingen viser at syv av ti skader er såkalte singelulykker; det vil si at ulykken skjedde uten at andre trafikanter var involvert.

Trikkeskinner, fortauskanter og asfalthull

Blant alle singelulykkene rapporterer hver fjerde syklist at de støtte på en hindring. Pasientene har også rapportert hva slags type hinder de støtte på; De vanligste er trikkeskinner (164) fortauskant (136) hull (69) stein (14).

I tillegg meldte 56 om hindringer som fartshumper, lyktestolpe, veiskilt, kantstein, kumlokk, betongkloss, asfaltkant, gjerde, kabel, kongle, pinne og flaske.

(Kontusjon = slag. Luksasjon = f. eks. å få skulder ut av ledd)

Farlige trikkeskinner

Også Roza Mashtaghi (30) gikk i bakken i går morges. Hun forsøkte å krysse trikkeskinnene i Seilduksgata på Grünerløkka. Danseren var på vei til prøver på forestillingen "Ro i sjela" på Scenehuset med sykkel, men endte opp i en ambulanse til Oslo skadelegevakt.

— Jeg har helt ny sykkel. Hjulene er smalere enn på den gamle sykkelen. Plutselig ble jeg hengende fast i trikkeskinnen, forklarer Mashtaghi,

— Dette er heldigvis bare en overflateskade en kul med en blødning mellom hud og skalle, sier Siverts.

Kjærlighetsbrev og handleposer

Ifølge Siverts har det kommet inn opptil åtte syklister på en dag.

— Ofte er det bare et øyeblikks uoppmerksomhet som skal til. Noen har syklet med poser på rattet. Vi fikk også inn en som skrev kjærlighetsbrev på mobilen mens han syklet, forteller overlegen.

Bedre sykkelveier = bedre helse

Frem med lappesakene! Hull i asfalten er et problem. Mange syklister går i bakken fordi det er hull i asfalten. (Arkivfoto)

178 rapporterer at de foretok en unnamanøver da ulykken skjedde. En tredjedel av disse var i ferd med å styre unna en bil, da de skadet seg.599 skadet seg på bilvei med blandet trafikk.

Linhave er ikke tvil om at bedre sykkelveier vil gi merkbar effekt på folkehelsen.

— Også forskere fra TØI (Transportøkonomisk rapport, red.anm.) har pekt på at vedlikehold og tilrettelegging vil kunne redusere antallet eneulykker på sykkel. Den største delen av ulykkene skjer jo på veier med blandet trafikk. Det betyr at Oslo kommune må prioritere bygging av vedlikehold av sykkelveier. Vi har et godt stykke å gå, også når det gjelder vintervedlikehold i Oslo, sier Linhave.

Trafikkveksten i de store byene skal tas med kollektivtrafikk, gange og sykkel. Politikerne i Oslo har vedtatt at antallet sykkelreiser skal dobles fra 8 til 16 prosent innen 2025. Det betyr i praksis tre ganger så mange syklister på veiene som i dag.

— Hvis vi skal få flere til å sykle i Oslo må man prioritere utbygging av sykkelveier. Vi sliter jo med lutforurensning og dårlig luftkvalitet, spesielt om vinteren. Jo flere som sykler, jo bedre blir luftkvaliteten - og bymiljøet, sier Linhave.

Les historien om Oslos sykkelveinett her:

Les også

30 år med brutte sykkelløfter

Han minner også om helsegevinsten. — Det er ingen bedre måte å få de 30 minuttene med daglig fysisk aktivitet enn å sykle til jobben. Skal vi nå målet om å få flere til å sykle må prioritere tilrettelegging for sykler foran bilen. Det er en vanskelig politisk avgjørelse, men vi må gjøre noen omprioriteringer. Det fungerer ikke optimalt slik det er i dag, sier Linhave.

Overrasket sykkelbyråd

Miljø- og samferdselsminister Guri Melby er overrasket over den store andelen singelulykker.

— Jeg hadde trodd det var flere kollisjoner. Man hører jo mest om sammenstøt mellom bil og sykkel og sykkel og fotgjenger. Funnene understreker at det at hvis vi skal få flere til å sykle, slik vi har lagt opp til i Sykkelstrategien, må infrastrukturen være trygg. Og da handler det om å bygge infrastruktur, men også om vedlikehold, sier Melby.

Hun presiserer at feiingen av sykkelveinettet startet tidligere på våren i år.

Les om det her:

Les også

Feier for syklistene først i år

— Så vi prioriterer sykkelveinettet høyere nå enn tidligere. Vi har også lagt til at vi skal feie, klippe vegetasjon og fjerne hull i asfalten oftere i Sykkelstrategien, sier Melby.

Men mange av ulykkene skjer der det er blandet trafikk, altså utenom sykkelveinettet?

— Ja, derfor må vi også vedlikeholde for syklister i områder med blandet trafikk og i boligområder. Det er jo ikke en del av sykkelstrategien, men vi har jo egne budsjettmidler til asfaltering.

- Kan du love mer penger til hull i asfalt både på sykkelveinettet og der det er blandet trafikk?

— Økt vedlikehold som lapping av hull er et av satsingsområdene i Sykkelstrategien, sier Melby.