Slik kan Regjeringskvartalet bli

Fredag formiddag la Statsbygg fram forslag til reguleringsplan for Regjeringskvartalet.

Slik kan det nye regjeringskvartalet bli. Her er kvartalet sett fra Akersgata. Høyblokken, med fire nye etasjer, rett frem. Parken skimtes til venstre.
 • Astrid Løken

Park, restaurant, og gang- og sykkelveier er bakt inn i det nye kvartalet.

Statsbygg har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet laget et forslag til reguleringsplan for Regjeringskvartalet. Forslaget ble presentert på en pressekonferanse i Høyblokken fredag formiddag.

Forslaget skisserer hvor gatene skal gå, hvor parken skal ligge, hvor byggene skal ligge og hvor høye de ulike byggene skal være.

Med unntak av Forsvarsdepartementet, er alle departementer innlemmet i de nye Regjeringskvartalet.

Slik kan regjeringskvartalet bli i fremtiden. Her sett fra toppen av ett av byggene bak Youngstorget.

Høyblokken blir høyere

Høyblokken blir det høyeste bygget. Høyblokken, som i dag er 56 meter høy, er forslått økt til 68 meter.

Tirsdag denne uken skrev Aftenposten at forslaget til reguleringsplan legger opp til at de to øverste etasjene av høyblokken høvles av og erstattes med fire nye. I samme sak ble det også kjent at Statsministerens kontor er plottet inn i de øverste etasjene.

Slik kan det nye regjeringskvartalet bli, sett fra Akersgata.
Erna Solberg vil flytte Statsministerens kontor tilbake til Høyblokken
Regjeringskvartalet skal være åpent for byens befolkning. Nye bygg til venstre. Høyblokken til høyre.

Reguleringsplanen bygger på det forslaget Statsbygg tidligere har anbefalt for Regjeringskvartalet.

Her er hovedgrepene i Statsbyggs forslag til reguleringsplan for regjeringskvartalet:

 • Konsentrert bebyggelse med variert volumoppbygging og moderate høyder som tilpasser seg omgivelsene og gir gode byrom.
 • Ny bebyggelse mellom Møllergata og Grubbegata.
 • Et nytt byggeområde mellom Høyblokken og Deichmanske bibliotek.
 • Høyblokken forblir høyeste bygning. To etasjer rives og erstattes med fire nye etasjer.
 • Personalinnganger legges til Grubbegata
 • De ulike bygningene kan knyttes sammen med forbindelser over bakkeplan.
 • Hele området åpnes for fotgjengere og syklister.
 • Det opprettes en utvidet sikringssone
 • Ring 1 senkes. Alle ramper som knytter Ring 1 til det omkringliggende gatenettet fjernes.
 • Det etableres en ny park over Ring 1, som binder øst og vest sammen og gir en overgang mellom regjeringskvartalet og området i nord.
 • Hovedinngangen blir fra Akersgata.
Regjeringskvartalet skal være åpent for alle. Statsbygg har lagt Regjeringsparken helt bort til Deichmanske bibliotek (til venstre). Folk skal kunne gå og og sykle gjennom parken.

Regjeringsparken

Siden Ring 1 senkes blir det plass til park på toppen. Den såkalte Regjeringsparken trekkes helt bort til Trefoldighetskirken og Deichmanske bibliotek. Parken blir dermed et sammenhengende byrom fra Akersgata til Grubbegata. Her planlegges oppholdsrom og blå og grønne elementer. Gjennom parken blir det også gang- og sykkelforbindelse.

Slik kan regjeringsparken bli seende ut hvis Statsbyggs forslag blir vedtatt. Det er foreslått utadrattet virksomhet, for eksempel en restaurant, inne i parken. Høyblokken med fire nye etasjer sees rett frem.

Restaurant i parken

I parken kan det legges opp til utadrettet virksomhet som uteservering i en paviljong. I Regeringsparken er det også åpnet opp for å etablere et nasjonal minnested for terrorangrepet 22. juli 2011.

– Det legges opp til at regjeringskvartalet skal brukes flittig. Hvordan vil sikkerheten bli ivaretatt når så mange mennesker skal være inne på området, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner?

– For det første er det jo i seg selv en fordel å ha departementet samlet. Her bygger vi på råd fra si Politiets sikkerhetstjeneste og andre. Når vi bygger inn sikkerhet fra utgangspunktet er sikkerheten ivaretatt på en smidig og effektiv måte, sier Sanner.

Slik kan Apotekergata bli med Statsbyggs forslag til reguleringsplan for regjeringskvartalet. Det skal legges til rette for syklister og fotgjengere i og rundt regjeringskvartalet.

Kan åpne stengte gater andre steder i byen

I dag er departementene spredt på flere adresser i byen.

– Så det er både stengte gater og gater med restriksjoner rundt departementene. Når vi flytter departementene til regjeringskvartalet kan vi åpne andre gater i byen, påpeker Sanner.

Reguleringsplanen skal, sammen med et program for hvor møterom og de ulike funksjonene skal ligge i byggene, danne grunnlaget for et byggeprogram.

– Tidligere denne uken ble det klart at statsministeren skal sitte øverst i høyblokka. Hvor ønsker du å sitte?

– Det var det da. Rom- og funksjonsprogrammet skal jo settes i gang om et halvt års tid. Så da starter den diskusjonen, som vil si noe om det. Nå har vi fått Statsministerens kontor på plass. Og det er jo den viktigste brikken. Og så er det jo langt fram i tid, sier Sanner.

Innflytning kan bli i 2023

Først skal forslaget til reguleringsplan ut på høring. Høringsfristen er 31. oktober. Deretter skal Statsbygg bearbeide forslaget. Så skal Sanne få det justerte reguleringsplanforslaget på sitt bord.

– Hvordan er veien videre da?

– Saken vil komme til Stortinget rundt 2019. Så da håper vi at vi kan starte innflytningen i 2023/2024, sier Sanner.

Knut Jørgensen, prosjektdirektør for regjeringskvartalet i Statsbygg, påpeker at det er viktig med åpenhet i regjeringskvartalet.

– Det at vi etablerer en sikkerhetssone rundt kvartalet hindrer ukontrollert biltrafikk. Og gjør at det blir fritt fram for syklende og gående i hele regjeringskvartalet, sier Jørgensen.

Vil ha ny konkurranse om RegjeringskvartaletKan bli færre nybygg i regjeringskvartalet