Oslo

Høyres gruppeleder: - Vi er for et annet E18 enn det som er planlagt nå

Men utbyggingen av E18 er helt nødvendig, mener Eirik Lae Solberg (H).

Eirik Lae Solberg (H), her fra tiden som finansbyråd før valget, mener E18-utbyggingen er nødvendig. Men det er bred enighet om å finne tiltak som kan bidra til at trafikken ikke øker og redusere kostnaden til prosjektet, påpeker han.
 • Olav Eggesvik
  Olav Eggesvik
  Journalist

Søndag skriver Aftenposten om de tre forskningsmiljøene på vei og trafikk i Norge, som nå er helt enige: Bygger man ut E18 etter dagens planer, vil det føre til økt trafikk i Oslo.

 • Dette lærte forskerne av Smestadtunnelen: — Biltrafikk er som gass. Den fyller den plassen den får
  Flere partier som har vært for en E18-utbygging, har sagt at de ikke er for en utbygging som vil føre til mer biltrafikk.

Oslo-politikere i Høyre, som nettopp har gått ut av byråd i Oslo, har sagt dette flere ganger.

Da Aftenposten ringer Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg søndag ettermiddag, kjører han tilfeldigvis på E18 etter en skitur med familien.

— Akkurat nå er det lurt å kjøre litt sakte. Det var litt kø i Asker, men det var nok på grunn av været, humrer han.

- Vi er for et annet prosjekt enn dagens

Han bekrefter at Høyre er for utbygging av E18.

— Men vi er for et annet prosjekt enn det som har vært planlagt til nå. Det er viktig å få en egen busstrasé slik at kollektivtrafikken kommer frem. Det kollektivfeltet man har i dag går ikke begge veier og blir stadig avbrutt. Bussen blir stående i kø, sier Solberg, som også er leder av Samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret.

Flere deler av dagens E18 skal etter planen legges under bakken eller under lokk. Her er en mulig løsning ved vestre ende av Ramstadsletta.

Han trekker også frem byutviklingstiltakene i Sandvika, Asker, Høvik og Filipstad, hvor trafikken skal gå under jorden, som viktige.

Mener bompenger vil hindre økning i trafikken

Solberg påpeker at en kraftig økning i bompengeavgiften, som skal være på plass når veistrekningen åpner, allerede ligger inne i prosjektet.

— Det kommer ikke godt frem i saken i Aftenposten, men man legger opp til fire nye bompasseringer langs E18 hver vei, i tillegg til dagens bomring, sier Solberg.

 • Det ligger kraftige insentiver i prosjektet for å redusere biltrafikken. Det er bred enighet i Oslo og Akershus om at nye E18 skal innrette virkemidlene slik at det er i tråd med klimaforliket og trafikken ikke øker.

- Hva vil dere ta ut av prosjektet?

— De viktigste grepene for å hindre vekst i biltrafikken er at når fremkommeligheten for bussen blir mye bedre, vil flere velge den. Det gjelder særlig for dem hvor tog ikke er et godt nok alternativ.

Slik så det ut på E18 vestover ut fra Oslo i august.

— Det andre er at det vil bli innført nye bompasseringer som vil gjøre det dyrere å kjøre langs E18. Det ligger inne i prosjektet i dag. - Forskerne er klare på at slik prosjektet foreligger i dag, vil det føre til økt biltrafikk i Oslo?

— Det fremgikk ikke av saken at de tok hensyn til den økte trafikantbetalingen. De fleste vil være enige om at hvis vi utvider kapasiteten på veien, vil trafikken øke uten tiltak. Men vi tar flere grep: busstrasé og en betydelig økning i bompenger, sier Solberg.

10-11 kroner pr. passering

Han mener det vil være utenkelig at utbyggingen gjennomføres uten en betydelig økning i de samlede bompengene, da dette er en del av finansieringen til prosjektet.

 • Det er snakk om 10-11 kroner i snitt pr. passering. Det vil bidra betydelig til å redusere trafikken. Veivesenet har beregnet at trafikken vil være konstant med nye E18 og de nye bompasseringsavgiftene, til tross for en befolkningsøkning i områdene.

- Vil se på andre tiltak

Selv om han mener ny busstrasé og økte bompengeavgifter vil hindre en økning i biltrafikken, skal man se på andre tiltak når Oslopakke 3 reforhandles.

— De nærmeste måendene skal partiene i bystyret og Akershus fylkesting diskutere Oslopakke 3. E18-prosjektet blir en viktig diskusjon da. Vi vil se på tiltak som kan gjøre prosjektet rimeligere og redusere biltrafikken. Det er det bred enighet om i bystyret, sier Solberg.

Han viser blant annet at til at lokalpolitikere i Bærum og Asker har åpnet for at planene om nye lokalveier i Asker og Bærum bør slankes fra to til ett felt.

 • Interessert i politikk? Hør politisk redaktør Trine Eilertsen om norsk omstilling - og flyktningpolitikk - i ukens politiske podkast, Aftenpodden. Hør og abonner via Itunes på telefonen din her, via desktop her, eller lytt herfra med ett klikk:

Les også

 1. Byrådet råder Stortinget til å bevilge 200 millioner til veien byrådet ikke vil ha

 2. Én av to sier ja til bilfritt sentrum

 3. Så forskjellig velger vi reisemåte i Oslo og i resten av landet

Les mer om

 1. Samferdsel