Oslo

Kommunen vil at barna skal gå til og fra skolen, men vil ikke bygge gangfelt.

Oslo kommune mener gangfelt skaper falsk trygghet. Derfor må barna på Stovner greie seg uten gangfelt på skoleveien.

Foreldre til barn ved Stovner ønsker seg en tryggere skolevei. Les hvordan det gikk da de spurte Bymiljøetaten om å få gangfelt.
  • Astrid Løken
    Astrid Løken
    journalist
Foreldre til barn ved Stovner ønsker seg en tryggere skolevei.

Vi står i krysset Tangerudveien/Stovnerbakken. Det er ikke tett trafikk, men røde og grønne busser kjører i begge retninger. Biler også.

– Mange tør ikke å la barna gå til skolen alene fordi det føles utrygt, sier Alexander Strøm, som er pappa til William (7), som går på Stovner skole.

Oslo kommune vil at flere skal ta bena fatt. For å få til det skal det lages en gåstrategi

Linn Schive, mamma til Christopher (6) og Amanda (3), sitter i trafikkgruppen på Stovner skole. Hun er også representant i Foreldreutvalget for Barnehager i Stovner bydel.

– Vi ønsker å lære barna våre at man kan gå til og fra skolen. Sånn at også de vil velge å gå til skolen på egen hånd etter hvert. Hvis vi skal få til det må skoleveien være trygg. Og det er den ikke her, sier Schive.

Hun sendte brev til Bymiljøetaten for å få trafikksikkerhetstiltak i to kryss i Tangerudveien. Hun foreslo gangfelt i kryssene Stovnerbakken/Tangerudveien og Johnny Svorkmos vei/Tangerudveien.

Foreldre til barn ved Stovner skole ønsker å gå med barna skolen, i stedet for å kjøre, men det føles ikke trygt. Linn Schive sendte brev til Bymiljøetaten for å få gangfelt i to kryss, men fikk til svar at gangfelt ikke var et fremkommelighetstiltak, ikke et trafikksikkerhetstiltak. Alexander Strøm (t.v), med sønnen William, Mariann Frøysa, Linn Schive med barna Amanda (3) og Christopher (6).

Hun ble overrasket over svaret.

«Gangfelt er ikke et trafikksikkerhetstiltak»

«Generelt er fotgjengere mer forsiktig og ser seg bedre for ved kryssing av veien når gangfelt ikke er merket. Det er derfor normalt sikrere å krysse veien når det ikke er oppmerket gangfelt, selv om det føles utrygt. Årsaken er at fotgjengere blir mer oppmerksomme på trafikken.»

Bymiljøetaten presiserte også at et gangfelt ikke ansees som noe trafikksikkerhetstiltak, men som et fremkommelighetstiltak.

Det ble også poengtert at gangfelt brukes som fremkommelighetstiltak på steder der trafikken er så stor at det er vanskelig å finne tilstrekkelige luker for å krysse veien.

– Det er regler på hvor vi kan lage gangfelt. Tangerudveien tilfredsstiller ikke disse kravene. På dette stedet er det ikke så stor trafikk at det er hensiktsmessig å anlegge gangfelt, sier Vibeke Rørholt, prosjektleder i Bymiljøetaten.

Ifølge Rørholt telles ikke antall kjøretøyer i døgnet på små veier, med liten trafikk, men anslåes til 500 ÅDT. Det vil si en bil i minuttet, og 50 biler i den travleste timen.

– Her er det uoversiktlig og rotete. Det kjører busser i begge retninger. Bussene ofte møtes i dette krysset. og da må en av bussene rygge. Da blir det kan bli skummel, uansett hvor mange biler det er i døgnet, sier Schive.

Bymiljøetaten: - Finn luker for å krysse

«I ovennevnte veier er ikke trafikken er så stor at det er vanskelig å finne luker for å krysse. Bymiljøetaten ønsker derfor ikke å etablere gangfelt på nevnte steder.»

Bymiljøetaten presiserte i brevet at kriteriene for å anlegge gangfelt er blitt strengere enn det var tidligere.

FAU ved Stovner skole har vurdert skolepatrulje i krysset også, men ifølge FAU-leder Kirsti Juvik har politiet sagt nei til det fordi det ikke er gangfelt der.

– Disse foreldrene ønsker å lære barna sine å gå til skolen, ikke kjøre dem i bil, helt i tråd med oppfordringen fra kommunen. Er ikke det er poeng å gjøre det så trygt at foreldre tør å la barna gå til og fra til skolen?

– Poenget er at trafikksikkerhetstiltaket skal virke best mulig. På steder der det er liten trafikk kan et gangfelt skape falsk trygghet. Her er det luker mellom bilene. Så her er det ikke vanskelig for barn og voksne å stoppe opp, se seg for, og gå over krysset, sier Rørholt.

Ville blitt en stor malejobb

– Hvis vi skal male opp gangfelt i kryss som dette, som har lite trafikk, blir det også veldig mange gangfelt å male opp, og å vedlikeholde, påpeker hun.

Ifølge Rørholt, er det riktig som det står i brevet, at gangfelt ikke er et trafikksikkerhetstiltak, men et fremkommelighetstiltak der det er større trafikk og vanskelig å krysse veien.

– Ifølge Vegdirektoratet går fotgjengere ofte rett ut i et gangfelt, uten å se seg for. Hvis det kommer en bil og det er et menneske på vei over, må bilen ofte bråbremse foran gangfeltet, sier hun.

– Foreldrene mener det er behov for trafikksikkerhetstiltak. Hvorfor tilbyr dere ikke et alternativ, når dere skriver at gangfelt, som foreldrene etterlyser, ikke er et trafikksikkerhetstiltak?

– Vi kan være flinkere til å svare klarere enn vi gjorde her, sier Rørholt.

Og fortsetter:

– Vi har sett på krysset Stovnerbakken/Tangerudveien. Vi ser at det er litt rotete der. Så vi vil prøve å gjøre det mer trafikksikkert. Vi skal prøve å lage noe, som gjør det lettere å krysse, men ikke nødvendigvis med gangfelt, sier Rørholt.

- Frykter dere ikke at flere foreldre vil velge å kjøre barna til skolen som følge av slike svar som Schive fikk?

Skippertak i fem bydeler

– Nå er målet å få flere til å sykle og gå. Så vi skal nå snu alle steiner; vi skal gå igjennom alle innspill til fartstiltak som har kommet til bydelene Stovner, Nordre Aker, Grünerløkka, Bjerke, St. Hanshaugen de siste ti årene. Så skal vi vurdere alle fartsgrensene og velge ut de viktigste tiltakene for å få riktigere fartsnivå, sier hun.

– Når blir tiltak i disse bydelen gjort?

– De blir gjennomgått i år, men blir nok ikke bygget før i 2017, sier Rørholt.

Trygg Trafikk: - Legg til rette

Trygg Trafikk er enig i at gangfelt kan gi en falsk trygghet.

– Så det at vi er mer forsiktige der det ikke er gangfelt kan stemme i noen tilfeller, sier Ann-Kathrin Årøen, kommunikasjonssjef i Trygg trafikk.

Hun påpeker at barna skal ha en mest mulig trygg skolevei. Og at det finnes ulike måter å få god trafikksikkerhet på.

– Det må legges til rette sånn at skoleveien blir trygg. Man kan for eksempel begrense trafikken rundt skolens område for å redusere risikoen for ulykker, sier Årøen.

Ta en prat

Hun anbefaler FAU til å gå i dialog med foreldre og skolens ledelse for å finne tiltak som kan gjør at barna skal få en tryggere skolevei.

– Det kan for eksempel legges til rette med et dropp-punkt litt lengre unna skolen, hvor foreldre som kjører bil kan slippe av barna. Vi oppfordrer skolene til å lage noe vi kaller en «hjertesone» rundt skolen der det er minst mulig biler og flest mulig gående og syklende, sier hun.

Her kan barna lære trafikkregler og sykkelkultur før de skal ut i trafikkenHer går bilveien tvers gjennom skolen: - Helt absurd