Oslo

SV og Ap krever oppklaring rundt omstridte fraværsregler

Marianne Borgen, SVs gruppeleder i bystyret, mener fraværsreglene i Oslo-skolen er rigide.
 • Hanne Mellingsæter
  Journalist
 • Hvorfor har byrådet laget regler som gir barn mulighet til å få fri bare ved familiens sorger og ikke der familien feirer gleder, spør SV i brev til skolebyråden.

I fjor ga flere Oslo-rektorer uttrykk for at foreldre ba om så mye ekstraordinær fri at det gikk ut over undervisningen. Før skolestart i år ble reglene strammet kraftig inn, noe som har ført til klagestorm hos Fylkesmannen (se fakta).

Les også

«Støtt ungene på veien til å bli selvstendige mennesker som gjør det de mener er rett»

Krever klarhet i reglene

Skolebyråd Anniken Hauglie (H) uttalte til Aftenposten denne uken at hun ikke ser noen grunn til å endre regelverket nå, og at hun tror det kommer til å gå seg til.

Opposisjonspartiene på Rådhuset mener imidlertid at det er behov for klargjøring. Libe Rieber-Mohn (Ap) kommer til å ta saken opp i muntlig spørretime under bystyremøtet på onsdag.

— Jeg vil ha klarhet rundt praktiseringen av regelverket med utgangspunkt i noen av de sakene som har vært fremme. Det er ikke nødvendigvis regelverket det er noe galt med, men praktiseringen, og det er byrådens jobb å sørge for at regelverket virker etter intensjonen. Jeg tror det er behov for en klargjøring.

Varaordfører Libe Rieber-Mohn (Ap)

Rieber-Mohn er i utgangspunktet enig i at det var nødvendig å stramme inn regelverket.— Jeg mener det var veldig viktig å stramme inn på muligheten til å ta ferie utover alle feriedagene man tross alt har. Ikke minst er det veldig uheldig at barn tas ut av skolen for å reise til sitt opprinnelsesland. Det er uheldig for den enkelte elev, men medfører også unødvendig mye ressursbruk når elevene kommer tilbake fordi de har gått glipp av viktig undervisning.

Lar prisene på Ryanair avgjøre

Aps gruppeleder mener imidlertid også at et for rigid regelverk skaper mye unødvendig frustrasjon og undergraver intensjonen med innstrammingen.

- De aller fleste foreldre er selv i stand til å foreta de riktige vurderinger for sine barn. Det kan ikke være slik at det store flertallet skal fratas enhver mulighet til å bruke fornuft fordi et lite mindretall lar prisene på Ryanair være avgjørende for når de tar fri, sier Rieber-Mohn.

Les også

Får «ingen» konsekvenser å gi blaffen i fraværsregler

Hun understreker at det skal foretas en individuell vurdering, og at skolen skal vurdere hvorvidt det er forsvarlig at eleven får permisjon.— Det som er forsvarlig for én elev kan være uforsvarlig for en annen. Elevens prestasjoner og tidligere fraværshistorikk skal telle med. Selv om det normalt ikke skal gis fri, betyr ikke det at reglene setter forbud mot fri til særskilte begivenheter.

— En elev uten tidligere fravær som leverer det en kan forvente på skolen bør kunne få én dags fri for ikke bare å gå i sin bestemors begravelse, men også for å være med i hennes 100-årsdag.

Ikke fri til å feire familieglede?

Også SVs gruppeleder Marianne Borgen mener man nå bør ta en nærmere titt på reglene og vurdere om de faktisk virker etter hensikten.

Les også

Rigide permisjonsregler i Oslo-skolen rammer idretten

Hun har sendt en rekke skriftlige spørsmål til skolebyråd Hauglie, og vil blant annet ha svar på følgende:

 • Har de nye retningslinjene fungert slik at fraværet har gått ned, og har «ugyldig fravær» økt?
 • Fungerer reglene også på de skolene som hadde mest fravær?
 • Hvorfor har byrådet laget regler som gir barn muligheter til å få fri bare ved familiers sorger og ikke der familier feirer gleder?
 • Hva tenker byråden om at barn og unge nektes muligheter for deltagelse i organisasjonsarbeid og på idrett, så lenge dette er innenfor de ti dager som loven gir et skjønnsmessig rom for?
 • Hvilke muligheter mener byråden skolelederne bør ha til å innvilge fravær, utover fravær «av sorgpreget karakter» eller grunnet «nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer», så lenge en holder seg innenfor maks ti dager årlig?
  SVs bystyregruppe har fått mange henvendelser om saken og mener det kan virke som om praksis ved mange skoler nå er så streng at den kan synes urimelig.

— Med alle de reaksjonene som er kommet, mener jeg byrådet nå må gå inn og ha en dialog med foreldreorganisasjonene. Vi må lage regler som blir akseptert, etterfulgt og forstått, her har de gått et skritt for langt og for raskt frem, sier Borgen.