Oslo

Oslo før: Da Kristiania skalv

Nå skal Oslo sentrum skjelve og rase sammen på kino, hver kveld. Langt verre enn i Oslo-skjelvet i 1904, som til gjengjeld var på ordentlig …

Den enormt store Johanneskirken ved Kontraskjæret var dårlig fundamentert og ble så skadet av Oslo-skjelvet i 1904 at den ble stengt og senere revet.
  • Leif Gjerland
    Historieformidler

Søndag 23. oktober 1904 kl. 11.27 begynte landet rundt Kristianiafjorden å riste og skjelve, og det kom kraftige drønn dypt nede i grunnen under fjordbunnen. Det var starten på det kraftigste jordskjelvet som noensinne er blitt målt i Fastlands-Norge: 5,4 på Richters skala.

Det skyldes at en gammel forkastning ble brutt ca. 28 km under jordoverflaten med sentrum ca. 15 km fra Færder fyr. Det var så kraftig at den nye seismografen som rett før hadde blitt installert i Uppsala i Sverige, ikke klarte å måle rystelsene fordi rystelsene ødela registreringspendelen.

Så langt vekk som i Bjelland nord for Mandal i Vest-Agder ble det rapportert at man merket skjelvet godt: «Det varede kun nogle sekund, men var – sammenlignet med tidligere jordrystelser paa stedet – meget sterkere. Ovnene klirrede, døperne sprang op, og lampen under loftet klirrede og rystede synligt!»

  • Les anmeldelsen av Skjelvet: Kristoffer Joner er formidabel som skjelven actionhelt i en katastrofefilm som følger en velkjent formel.

Sterkest i Østfold og nedre Vestfold

Rystelsene i Kristianiafjorden rammet selvsagt sterkest i Østfold og nedre Vestfold. Men siden Kristiania var det tettest befolkede området som fikk merke det, fikk det navnet «Kristiania-skjelvet». Ingen mennesker omkom, og det ble rapportert om få skadede bygninger i byen.

Det gikk imidlertid riktig ille utover Johannes’ kirke ved Kontraskjæret. Dette hadde vært et gammelt kirkested helt fra Trefoldighetskirken ble bygget her på 1600-tallet som Christianias første kirke, men fjernet etter bybrann i 1686.

200 år senere ble det så reist en staselig og mye større kirke her, i nygotisk stil og viet til Johannes.

Måtte stenge for gudstjenester

I 1902, få år etter at Johanneskirken ble bygget, begynte imidlertid de nye murene å sprekke. Det viste seg at kirken var bygget med for dårlig fundament.

Derfor ble det i 1903 påbegynt en restaurering, noe som altså var i gang da skjelvet inntrådte. Det allerede svekkede kirkebygget ble så skadet av jordskjelvet at det ble stengt for vanlige gudstjenester, men etter hvert brukt som atelier for maleren Per Krogh frem til det ble revet i 1928.

At datiden tok vare på den store mengden av fortsatt brukbare teglstein og gjenbrukte dem fem år senere til å mure opp det vakre Jarhuset med … nei, det er en annen historie.

Les mer om

  1. Oslo før
  2. Film
  3. Oslo
  4. Jordskjelv