I skogen i Bærum planlegges fremtidens by

Europas første «plussby» full av høyteknologiske og miljøvennlige løsninger kan bli en realitet rundt 2040.

Målet er at innbyggerne i Sollihøgda Plussby skal aldri bo lenger enn 200 meter unna marka.
  • Arve Henriksen

Ni kilometer fra Sandvika, langs E16, ligger skogsområdet Avtjerna. Her planlegger Sollihøgda Eiendom og konsulentselskapet COWI Europas første plussby, med 10.000 boliger, 30.000 innbyggere og 15.000 arbeidsplasser.

– Vi kan ikke kan bygge konvensjonelt når vi skal skape fremtidige boformer. Dette er derfor et ønske om å lage noe som vi tror er fordelaktig, ikke bare for Bærum kommune, men også for Norge og resten av verden, sier Hans Jacob Låhne, utviklingsdirektør i Sollihøgda Plussby.

Les hele saken med abonnement