Oslo

Sykkelveinettet blir ytterligere forsinket

Ferdigstillelsen av det 180 kilometer lange hovedsykkelveinettet i Oslo har vært utsatt en rekke ganger. Fortsatt gjenstår det å bygge 48 kilometer.

 • Astrid Løken
  Astrid Løken
  journalist

Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, heter det. Men Oslo syklister begynner å bli vant til brutte løfter.

Hovedsykkelveinettet skulle egentlig vært ferdig først i 2001, så i 2008. Ingen av målene ble nådd.

Fra 2005 til 2010 bygget Oslo kommune kun ut 930 meter i snitt hvert år. Kommunerevisjonen syntes det var så lite at det ble satt i gang en granskning for å få klarhet i hvorfor det gikk så sakte.

Guri Melby, Oslos samferdselsbyråd, tok på seg godt med vinterklær og syklet til jobb torsdag denne uken. Hun er ikke fornøyd med takten i utbyggingen av hovedsykkelveinettet, og lover fortgang i prosjekteringen av strekninger. Foto: Rolf Øhman

I 2010 dro byrådsleder Stian Berger Røsland (H) i gang et "Sykkelveiprosjekt" for få fortgang i byggingen. Han lovet at hovedsykkelveinettet skulle være ferdig innen utgangen av 2012. Men i 2011 innså han at tiden ikke strakk til. Hans nye løfte ble da at alle strekninger skal være påbegynt i 2012 . Men også dette rant ut i sanden. I fjor ble det svenske firmaet Spacescape AB, som var sentrale i utarbeidelsen av Stockholms sykkelstrategi, hyret inn for å for å bistå.

I 2012 uttalte daværende miljø— og samferdselsbyråd Ola Elvestuen at det er fullt mulig med en ferdigstillelse innen 2018. Nå spøker det også for den fristen.

- Ikke nok med to kilometer

Det gjenstår 48 kilometer sykkelvei før veinettet er ferdig utbygget i henhold til planen. Kommunen har pr. januar 2014 igjen å bygge 33 kilometer. For Statens vegvesen gjenstår 15 kilometer.

Kommunen skal ferdigstille 1,2 kilometer med sykkelvei i år. I tillegg begynner de å bygge til sammen 2,8 kilometer i Tvetenveien og Nordstrandveien, men disse strekningene blir først ferdig i 2015.

- 1,2 kilometer med sykkelvei i løpet av ett år, er det nok for å nå målet om en ferdigstillelse i 2018, miljøbyråd Guri Melby?

— Nei, det er ikke nok. Vi ser at utbyggingen går litt for sakte, medgir Melby.

Trygghet er avgjørende for å øke sykkelandelen, mener Guri Melby. Et tiltak for å få flere til å sykle kan være å gi syklister forrang i trafikken, som her i London. Foto: Helle Skjervold

— Skal vi bli ferdig innen 2018, må kommunen bygge over åtte kilometer årlig, og det er vanskelig å få til. Men det viktigste er å bygge det viktigste først, slik at folk opplever at det blir en forbedring. Syklister skal merke forbedringer i 2014 og 2015. Oslo skal bli en sykkelby, lover Melby. Hun vil vente til en ny sykkelstrategien er klar før hun sier noe om når nettet vil stå ferdig.

At det har gått sakte med byggingen handler ikke om manglende midler, men om at man ikke har fått prosjektert ferdig strekningene, sier Melby. Byrådet har nå satt inn ekstra ressurser for å få prosjektert ferdig de strekningene som gjenstår.

Melby minner om at sykkelsatsing også handler om andre tiltak enn sykkelveier.

— Vi må ha tiltak som gjør at flere får lyst til å sykle, som bedre oppmerking i kryss, bedre tilrettelegging for parkering, og å finne ut om det er flere kryss hvor syklister kan få forrang foran biler. Vintervedlikehold er også viktig, sier Melby.

En sykkelstrategi skal legges frem i 2014. I den vil det bli vurdert om noen strekninger bør flyttes.

— Ett av de mest effektive tiltakene vi kan gjøre for miljøet i en storby, er å legge til rette for syklister. Målet mitt er at Oslo skal bli en sykkelby i konkurranse med europeiske sykkelbyer, sier hun.

Lover forbedringer i 2014 og 2015

Ifølge Jon Øyvind Johannesen i Statens vegvesen gjenstår det å bygge 15 kilometer før Statens vegvesen er ferdig med det som de har ansvaret for.

— I tillegg arbeider vi med noen forbedringer der det allerede er sykkelvei eller felt. Vi jobber også med utbedringer ved enkelte punkter i byen, som for eksempel krysset ved Ullevål stadion og over Ring 3 og Sognsveien. På litt lengre sikt er det også nødvendig å heve standarden på enkelte strekninger, sier Johannesen.

Hulda Tronstad, informasjonssjef i Syklistenes Landsforening, påpeker at mål som ikke blir nådd er et tilbakevendende problem.

— Vi ser det igjen både i kommunale sykkelstrategier og i statlige sykkelstrategier. Det handler om vilje, sier Tronstad.

Hun mener det må gjøres noe med de små tingene når fremdriften på de store tingene er så liten.

— Gi oss i hvert fall nok sykkelparkeringsplasser da, så sykkelen ikke blir stjålet, når vi først velger sykkel, sier Tronstad.

 1. Les også

  «Ferdig i august» står det ved en uferdig sykkelvei - i oktober

 2. Les også

  Skuffet over sykkelkutt

Flere artikler

 1. OSLO
  Publisert:

  Her er den nye sykkelveiplanen for Oslo

 2. OSLO
  Publisert:

  Se hvor det skal tilrettelegges for sykling i Oslo i år

 3. OSLO
  Publisert:

  Byrådet vil ha enda flere til å sykle raskere

 4. OSLO
  Publisert:

  Lover sykkelsatsing til 13,5 milliarder. En stor del av regningen betales av bilistene.

 5. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Fortsett sykkelsatsingen

 6. DEBATT
  Publisert:

  Vi jobber for å fase ut sykler på fortauet