Oslo

Januar 2018: Jordal Amfi holder budsjett. Mai 2018: Sprekker med 141 millioner.

Enorm budsjettsprekk, for liten for landslagsspill og inntil to år forsinket. Det er status for Oslo-hockeyens nye storstue. Nå krever VIF erstatning fra kommunen for forsinkelsene.

På Jordal er den gamle arenaen for lengst revet. Nå begynner konturene av den nye arenaen å tre frem – sterkt forsinket. Egentlig skulle den stå klar om noen få måneder.
 • Christian Sørgjerd
  Christian Sørgjerd
  Journalist

På Jordal har konturene av den nye hockeyarenaen begynt å reise seg bak byggegjerdene. Tribuneskjeletter i betong vitner om det som skal komme.

Men i kulissene er det kaos.

Så sent som for fire måneder siden forsikret byrådet om at både budsjett og den nye fremdriftsplanen, med ett års forsinkelse og et anlegg klart til seriestart høsten 2019, ville holde. Nå sprekker det med 141 millioner kroner, og anlegget kan i tillegg bli et ekstra år forsinket.

Hva har endret seg? Enda vanskeligere grunnforhold enn antatt, er svaret fra nærings- og eierskapsbyråd Kjetil Lund (Ap), som er ansvarlig for prosjektet.

– Restrisikoen i prosjektet, som ble beskrevet i fjor høst, har dessverre slått til, sier byråden.

Les også

LES OGSÅ: 5500 tilskuere må dele 38 parkeringsplasser ved nye Jordal Amfi

Første forsinkelse varslet i fjor

Første forsinkelse ble varslet i fjor høst. Anlegget ville ikke bli klart til seriestart 2018, men 2019. Årsaken: Hovinbekken. Den går i kulvert, altså en tunnel, under området, og arenaen må tilpasses dette. Det ble også kjent at areaen blir for liten for landslaget, selve isbanen er ikke prosjektert til å holde internasjonale mål.

Men byrådet forsikret bystyret i november i fjor om at budsjettet på 553 mill. likevel holdt. Utsettelsene ville ikke koste innbyggerne en krone ekstra. I midten av januar spurte Aftenposten byrådet om forsinkelsene ville gi budsjettsprekk. Nei, var fortsatt svaret:

«Vi har ikke mottatt noen ny informasjon mht. kostnad og fremdrift i prosjektet», skrev byrådet i en e-post 16. januar.

Les også

KRONIKK: «Investorer truer idrettens uavhengighet», skriver Gunnar-Martin Kjenner

Ny forsinkelse, samt budsjettsprekk

I dag er tonen en annen. Kjetil Lund viser til at man i fjor høst sa fra om at det fortsatt var tidlig, og at flere problemer ikke kunne utelukkes. Han viser til at den tidligere kostnadsvurderingen var basert på de delene av kulverten som pr. da var gravd frem.

– Nå når hele kulverten er gravd frem, har det blitt klart at det resterende arbeidet blir mer kostnadskrevende. Dette skyldes forhold ved selve kulverten, som man ikke kunne kjenne til før den var gravd frem, sier Lund.

I tillegg er det gjort større funn enn antatt av alunskifer i grunnen, som kan gi problemer når man bygger på toppen.

Slik blir den nye arenaen når den står klar. Alle planer for friområdet og idrettsparken rundt er ikke klare, men Hovinbekken skal opp i dagen.

Er det gjort for dårlige forundersøkelser? Nei, mener byrådet.

– Forprosjektet er gjennomført i tråd med vanlig praksis i kommunen. Dette inkluderer også en ekstern kvalitetssikring. Det er tatt høyde for grunnforhold i den usikkerhetsanalysen som er gjennomført, men konsekvensene har vist seg å være større enn det som lå til grunn, sier Lund.

Les også

LES OGSÅ: Jordal Amfi blir landets mest klimavennlige ishall. Slik skal de få det til.

Ytterligere forsinkelser?

De ekstra millionene skal bevilges før sommeren i revidert kommunebudsjett for 2018. Det meste går til å dekke sprekken, men noe settes av til å lage bedre lyd- og videoanlegg i arenaen enn planlagt.

Nå har hovedentreprenøren, NCC, varslet om at det kan bli inntil ett år ekstra forsinkelser på toppen. Da vil anlegget som skulle ta 18 måneder å bygge, i verste fall ta 3,5 år.

Kommunen har imidlertid svart at den ikke aksepterer ekstra forsinkelser. Byrådet legger til grunn at anlegget står klart høsten 2019.

Les også

LES OGSÅ: Milliardsatsing på nye idrettsanlegg – se hvor de kommer

Høyre: «Svært alvorlig situasjon»

– Dette har utviklet seg til å bli en svært alvorlig situasjon, og jeg er oppriktig bekymret for hva dette vil ha så si. VIF hockey havner i en håpløs situasjon hvis ferdigstillelsen blir utsatt enda ett år, sier Eirik Lae Solberg, gruppeleder for Høyre i bystyret.

Eirik Lae Solberg (H) spør hva konsekvensene av utsettelsene blir for breddeidretten, som også bruker Jordal Amfi.

Han spør om byrådet har styring på prosjektet, gitt at det er så stor uenighet mellom entreprenør og kommunen, og at det bare er åtte måneder siden forrige store utsettelse.

– Jeg forventer at byrådslederen selv tar et initiativ til et møte med Vålerenga og finner løsninger, slik at usikkerheten og ekstrakostnadene ikke knekker ryggen på VIF hockey og ødelegger rekrutteringen. Hvis dette fortsetter, kan klubbens drøm om en storstue for hockey i verste fall bli et mareritt. Det må vi unngå, sier Solberg.

Les også

LES OGSÅ: Han selger pølser ut fra en luke i veggen – i en av Oslos aller siste pølseboder

Vil ikke love noen dato

Onsdag var Jordal Amfi tema i spørretimen i bystyret. Etter tur var representanter fra opposisjonen på talerstolen, blant dem Hallstein Bjercke (V):

– Entreprenøren sier at arenaen ikke er klar før i 2020, altså to år forsinket. Da spiller det liten rolle hva byrådet legger til grunn. Selv legger jeg til grunn at alt står klart om 3 måneder, slik bystyret vedtok. Men det betyr ingenting. Jeg vil vite når bygningen står ferdig. Kan byrådet garantere at det står klart i september 2019?

Noen slik garanti ville ikke byrådet gi.

– Jeg kommer ikke til å garantere noen dato eller klokkeslett. I komplekse byggeprosjekter vil det alltid være usikkerhet helt frem til dagen det er ferdig. Men jeg kan garantere at vi skal bidra til å få det ferdig raskt, svarte byråd Kjetil lund.

Les også

LES OGSÅ: Den siste bilbroen i Oslo sentrum kan bli revet

VIF krever erstatning

Nylig sendte VIF hockey et brev til byrådet hvor de krever 9,6 millioner kroner i erstatning fra kommunen for forsinkelsene.

Mens byggingen pågår, må elitelaget spille på Furuset. Utsettelsene rammer laget direkte økonomisk, og aldersbestemte lag har rekrutteringsproblemer. Kunstgresset på Jordal brukes som riggområde, som går utover flere andre idrettslag i nærområdet.

I bystyret varslet idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) at både VIF og andre brukere i løpet av neste uke blir kalt inn til møter med kommunen.

– Da må alle bekymringer på bordet, så vi som kommune kan være best mulig forberedt, sa Hansen i bystyret.

Les mer om

 1. Jordal amfi
 2. Byutvikling
 3. Oslopolitikken
 4. Bystyret
 5. Oslo
 6. Vålerenga hockey
 7. Idrett