Oslo

Tidoblet bompris for dieselbiler?

310 kroner for å ta med deg bilen gjennom bomringen. Det kan bli en realitet på dager med dårlig luft, hvis du har dieselbil.

Dieselutslippene i Oslo må ned.Ekspertene mener dramatisk økning i bompengene kan bidra til det. Foto: Håkon Mosvold Larsen

  • Osloby

— Jeg vil prioritere folks helse foran fremkommeligheten for bili Oslo, sier Guri Melby, som er byråd for miljø og samferdsel, til VG. – Jeg ervillig til å stille meg bak kraftige virkemidler, for eksempel mermiljødifferensiering i bomringen.

Helsefarlig luft

Luften er ikke for alle. I hvert fall ikke bestandig, og i hvertfall ikke i Oslo sentrum. Ett tiltak som foreslås for å bedre luftkvaliteten,er å skru opp bomringsatsene. For dieselbiler foreslås det en tredobling, til93 kroner, på vanlige dager og en tidobling på dager med dårlig luft. Forbensinbiler foreslås det å øke satsen med 50 prosent, til 46 kroner.

Men å øke bomsatsene er bare ett av en lang rekke med tiltak på en liste somer utarbeidet av Norsk Institutt for Luftforskning og TransportøkonomiskInstitutt, og som VG har skrevet om.

Tiltaksplan i mars

Hensikten er å forebygge helseskader. For å klare det, måOslo-utslippene av NO2 og svevestøv reduseres, slik at de kommer under EUsfaregrense. Og nå er det ikke lenger nok å snakke om kollektivløsninger i en fjern fremtid, det må handles. Derfor vurderer byrådet nå å sette i verk drastiske virkemidler. Iløpet av mars skal det legge frem en tiltaksplan for bystyret.

— Anbefalingene i rapporten er veldig tydelige. Skal vi nåmålene, må vi gjennomføre alle tiltakene, eller finne andre tiltak som virkerlike godt. Jeg er med på å øke bomavgiftene ut fra prinsippet om at forurenserskal betale. Nivået får vi komme tilbake til, sier Melby til VG.

Hun sier ogsåat kommunen er i gang med å utrede en rekke av forslagene, blant annet hvordanman skal skille mellom diesel- og bensinbiler for å innkreve ulike avgifter forulike biler.

Hva sier Ap?

Jan Bøhler, leder i Oslo Ap, mener det haster med å innføretiltak: - Forslaget om dramatisk prisøkning i bomringen må vi raskt ta stillingtil. Men for å forebygge enda større helseskader, må vi forberede oss på at detmå komme tiltak som kan oppfattes som drastiske, sier Bøhler.

  1. Les også

    Nå kommer giftlokket over Oslo

  2. Les også

    Diesel gir allergi

  3. Les også

    Elbilpolitikken er ikke dyr