Oslo

Helse Sør-Øst får ikke bygge psykiatrisk sykehus i Marka til 1,5 mrd

En av flere mulige skisser Helse Sør-Øst har presentert. Endelig utforming, hvis de i det hele tatt får bygge, vil avhenge blant annet av om man skal bygge i to trinn eller alt på en gang.

Naboene vant første runde, mens Helse Sør-Øst tapte. Klima- og miljødepartementet mener loven ikke gir rom for å bygge et psykiatrisk sykehus innenfor markagrensen.

 • Christian Sørgjerd
  Christian Sørgjerd
  Journalist

Et kort kjøretur inn i skogen ligger Ila fengsel. Her, ved Grini i Bærum, soner forvaringsdømte fra hele landet. På den andre siden av veien ligger fengselsgartneriet og et borettslag med et 30-tall små, tidstypiske ferdighus fra 1960-tallet.

Helse Sør-Øst (HSØ) ønsker å bygge en ny regional sikkerhetsavdeling her, altså et lukket psykiatrisk sykehus for farlige og svært syke pasienter.

Opprinnelig vurderte de 14 ulike beliggenheter. Tre av dem oppfylte kravene som var satt, det ene ble valgt og fullt utredet. Men det er et problem: Det ligger innenfor markagrensen.

Kan overprøves av Regjeringen

Markaloven fra 2009 slår fast at utbygging som hovedregel er forbudt i Marka. Bærum kommune er positiv til planene, men nå har Klima- og miljødepartementet foretatt en lovtolkning på spørmål fra Fylkesmannen - og gitt tommelen ned. Departementet mener at helseinstitusjoner faller utenfor unntaksbestemmelsene i loven.

Skal det kunne bygges der, må Regjeringen enten vedta en statlig reguleringsplan for området, eller justere markagrensen, påpeker departementet.

HSØ har foreløpig ikke tatt stilling til hva de vil gjøre nå.

– Det skal etter planen legges frem en sak for styret om det videre arbeidet med regional sikkerhetsavdeling så snart som mulig, sier prosjektdirektør Dag Bøhler i HSØ.

Saken står ikke på dagsordenen til styremøtet 14. desember. Neste ordinære møte er 1. februar 2018.

Les også

LES OGSÅ: Utbygger oppga feil solforhold – fikk godkjent syv etasjer. Naboene reagerer kraftig.

– De undervurderte Markaloven

Advokatfirmaet DSA har representert borettslaget i prosessen. De ønsker ikke en stor ny nabo og trafikken det vil medføre, og de har vist til nettopp Markaloven i et forsøk på å forhindre det.

Advokat Pål Martin Sand i DSA sier at han er veldig fornøyd med departementets konklusjon.

– Det kan se ut som at Helse Sør-Øst har undervurdert tyngden i Markaloven da de satte i gang og brukte mye tid og ressurser på dette. Det ser man også på den mangelfulle utredningen av alternativer. De valgte å gå videre med bare det ene av tre steder som oppfylte kriteriene, sier Sand.

Også departementet påpeker dette i sin konklusjon. Sand håper og tror at HSØ nå vil utrede alternativene skikkelig, fremfor å kjøre på med prosjektet.

Han mener uttalelsen fra departementet er et viktig signal om at det ikke er bare-bare å komme seg rundt Markalovens bestemmelser for offentlige aktører.

– Nesten alle kommuner rundt Oslo har tidligere fått avvist ulike forslag om tiltak i Marka, tiltak som har vært mindre omfattende enn dette. Da vil det være krevende for staten å skulle ta seg til rette i denne saken gjennom en grensejustering eller en statlig reguleringsplan, sier Sand.

Les også

LES OGSÅ: Tårn på 25 etasjer og 500 boliger – Ruter vil bygge høyt og tett på lokket over Majorstuen stasjon

Stort behov for nye fasiliteter

I dag holder sikkerhetsavdelingen til på sykehusområdet på Dikemark i Asker. Men bygningen fra 1926 er nedslitt og umoderne. Det går utover både ansattes og pasienters sikkerhet.

Nybygget på Ila er i første omgang planlagt med 32 plasser. I det neste byggetrinnet er det planlagt å legge 25 lokale plasser innen sikkerhetspsykiatri hit, samt 12 plasser for pasienter med psykisk utviklingshemming og autisme.

Da vil det bli en stor institusjon med 69 døgnplasser for pasienter og mange hundre arbeidsplasser. I tillegg vil den kreve ny vei, parkeringshus og store inngjerdede utearealer. Totalkostnaden er anslått til cirka 1,5 milliarder kroner.

Kriminalomsorgen er positiv til planene. Tanken er at fengselet kan dra nytte av ressursene som psykiatrien kan tilby.

Les mer om

 1. Klima- og miljødepartementet
 2. Bærum
 3. Marka
 4. Utbygging
 5. Helse Sør-Øst (HSØ)
 6. Byutvikling