Tre av ti mener Oslo er en god sykkelby

Oslo er blitt en bedre by å sykle i siden 2014, ifølge sykkelfolket. Men fire av ti mener det ikke er trygt å sykle i hovedstaden.

Anne Margrethe Manzetti sykler daglig i sommerhalvåret. Hun har merket at Oslo er blitt en bedre by å sykle i de siste årene.
  • Astrid Løken

Anne Margrethe Manzetti sykler hver eneste dag i vår- og sommerhalvåret. Aftenposten møtte henne etter et bad på Tjuvholmen i vårsolen.

– Ja, det er blitt mye bedre for syklister. Det er tryggere med de røde sykkelfeltene, sier Manzetti, som bor på Tåsen.

Stadig flere er fornøyd med Oslo som sykkelby. På oppdrag fra Bymiljøetaten i Oslo har Opinion gjennomført en holdningsundersøkelse blant syklistene i hovedstaden. Undersøkelsen er utført tre ganger: i 2014, 2016 og nå i 2018.

I 2014 svarte kun 16 prosent at de opplevde at Oslo var en god by å sykle i.

Da undersøkelsen ble gjentatt i 2016, var det 20 prosent som mente det samme.

I årets undersøkelse var andelen som opplever Oslo som en god by å sykle i, steget til 31 prosent.

Må jobbe videre

Men alt er ikke tipp topp. I årets undersøkelse kommer det frem at to av ti er enig i påstanden om at det er trygt å sykle i Oslo, mens fire av ti er uenig i påstanden.

– Hva tenker du om at fire av ti er uenig i påstanden om at det er trygt å sykle i Oslo, sykkelbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG)?

– Jeg skjønner det godt. Det er grunnen til at vi satser så kraftig på sykkel, og at vi har økt satsingen markant de siste årene. Samtidig er vi absolutt ikke i mål, sier hun.

Byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG)

Ikke noe særlig for eldre og barn

– Kun 7 prosent er enig i påstanden om at Oslo er en bra by å sykle i for barn og eldre. Er du komfortabel med det?

– Jeg ønsker at Oslo skal være sykkelby for alle, også for barn og eldre. Da er det viktig å bygge trygge og adskilte sykkelveier. Og det holder vi på med. Vi har jo økt sykkelveiutbyggingen kraftig siden vi kom i byråd, sier Berg.

Hun presiserer at det ble bygget 20 kilometer sykkelvei de to foregående årene, og at det skal bygges 15 kilometer i 2018. Parkeringsplasser må vike for sykkelveier og sykkelparkeringsplasser.

– Hvorfor er det så viktig å få folk til å sykle? Kan vi ikke ta bussen eller T-banen i stedet? Da slipper dere jo å ta bort så mange bilparkeringsplasser for å få plass til sykkelveier.

– Dette er ingen motsetning. Byrådet satser veldig på kollektivutbygging. Vi har økt kollektivtilbudet kraftig i fjor, og vi gjør det i år også. Det skal være lettere å reise kollektivt, og det skal være lettere å sykle. Vi trenger begge deler. Da blir det bedre luft, kortere bilkøer og lavere støynivå, sier hun.

Agnes Koniecko (33) jobber som sykkelbud og sykler 100 kilometer i Oslos gater hver uke i jobben. Hun er fornøyd med Oslo som sykkelby, men synes vinterbrøytingen har vært dårlig, spesielt på Sagene og Kampen.

Flere vil sykle hvis biltrafikken blir mindre

I undersøkelsen svarer åtte av ti at mindre biltrafikk ville ført til at de sykler mer. En tilsvarende andel ville syklet mer om det var bedre trafikksikkerhet.

På bakgrunn av svarene mener Bymiljøetaten at det er tiltak som økt sikkerhet, mindre trafikk og bedre fremkommelighet som i hovedsak vil få flere til å sykle.

Agnes Koniecko (33) har bodd i Oslo i to år. Hun kommer fra Polen og sykler 100 kilometer i Oslos gater hver uke i jobben som sykkelbud.

– Tilretteleggingen i sentrum er bra, men på Sagene og Kampen har det vært problemer med for mye snø og is i gatene i vinter, sier Koniecko.

Leier sykkelen av og til

Andrea Garci (27), som kommer fra Romania, er storfornøyd.

– I byen jeg kommer fra i Romania, var det ingen tilrettelegging, så jeg synes det er veldig bra her i Oslo. Men når trikken kommer og det er mye mennesker og trafikk, går jeg av sykkelen og leier den i stedet, sier Garci, på vei til jobben på sykkel.

– I byen jeg kommer fra i Romania, var det ingen tilrettelegging, så jeg synes det er veldig bra i Oslo, sier Andrea Garci (27), som bor og jobber i Oslo.

Flere sykkelstativer på vei

Blant dem som har tilgang på elsykkel, er sier 51 prosent at de sykler mer enn før. Tilsvarende tall for dem som disponerer bysykkel, er 43 prosent.

27 prosent mener det er lett å finne parkeringsplass til sykkelen, en økning fra 23 prosent i 2016.

Berg lover at det skal bygges minst 600 nye sykkelstativer i Oslo i år. Folk vil ha sikrere parkeringsplasser.

43 prosent sier at de ville syklet mer om det fantes såkalte sykkelhoteller med trygg og sikker parkering.

– I år skal vi bygge to nye sykkelhoteller, ett ved Ryen T-banestasjon og ett ved Grorud T-banestasjon, sier Berg.

Det skal bygges to nye sykkelhoteller i Oslo i 2018. Slik skal hotellet på Grorud T-banestasjon se ut.