Oslo

Vannbad ble løsningen da elsparkesykkel brant

Her slukkes brannen i en elsparkesykkel ved å legge den i søppelbøtte som ble fylt med vann.

Da det begynte å brenne i en elsparkesykkel, måtte brannvesenet ty til nærmeste søppelbøtte.

  • May Synnøve Rogne
    May Synnøve Rogne
    Journalist

Torsdag formiddag fikk brannvesenet i Asker, Bærum og Oslo melding om brann i en elsparkesykkel i Økernveien.

Da brannvesenet kom, hadde eieren startet slukkingen, men det røyk kraftig på stedet. Løsningen ble fylle en søppelkasse med vann for så å legge hele sparkesykkelen oppi.

I likhet med en elbil har en elsparkesykkel også litiumbatteri, som må lades i henhold til gjeldende regler for lading.

– Når det begynner å brenne i et litiumbatteri, skjer det en kjemisk reaksjon. Hvis batteriet blir varmt nok, kan det bli voldsomt, forteller fungerende vaktkommandør ved Oslo 110-sentralen, Sebastian Winge.

Et litiumbatteri fungerer på mange måter som en akselerator.

– I en vanlig brann har du den klassiske branntrekanten. Har du oksygen, noe brennbart og varme, så har du en brann. Den kjemiske reaksjonen i et batteri krever store mengder vann for å kjøles ned, sier han.

I dag er vi omgitt av litiumbatterier. De finnes i elsykler, elbiler, gressklippere, kantklippere, mobiler og bærbare PC-er.

Ressurskrevende

Winge forteller at det krever store ressurser når det bryter ut brann i et elkjøretøy. I tilfellet med elsparkesykkelen fungerte søppelbøtten som et vannbad, men det er ikke like enkelt dersom det begynner å brenne i en større bil.

Winge forteller at de har tilgang på utstyr hvor bilen dekkes av et teppe. Utenpå legges en slags sekk som fylles med vann.

–Hvis det begynner å brenne i en elbil som står parkert inne i et tettpakket parkeringshus, vil det by på en ressurskrevende slukkingsprosess.

– Vi er omgitt av litiumbatterier

Morten Onsrud

Da det begynte å brenne i parkeringshuset ved Sola flyplass, begynte ryktene raskt å gå. Årsaken måtte være brann i en elbil. Det var det ikke. Den brannen oppsto i en gammel dieselbil.

Per oktober i fjor var det registrert 251 307 elbiler i Norge, og vi er omgitt av litiumbatterier.

– Milliarder av dem produseres årlig til alt fra elbiler til mobilen din. Det er vanskelig å si noe om årsaken til brann for det er så mange faktorer involvert, blant annet har historikken og kvaliteten på batteriet stor påvirkning, forteller Morten Onsrud, fagsjef på batterier i Norsirk, produsentansvarselskap for elektriske produkter, batterier og emballasje.

Han forteller at dersom det skapes mer varme enn batteriets nedkjølingsevne, fører dette til en såkalt eksoterm kjemisk reaksjon. Brannen skaper mer varme, som igjen øker forbrenningshastigheten.

– Enhver brann trenger oksygen, noe brennbart og varme. Et litiumion batteri har alle de bestanddelen i seg. Skal du slukke en brann i et slikt batteri må du altså fjerne en av komponentene, sier han.

Vann fjerner varmen og er med på å hindre tilgang på oksygen.

– Inne i et slikt batteri er oksygen kjemisk forbundet i elektroden. Det er dermed ikke mulig å kvele en brann som oppstår i et batteri på samme måte som en vanlig brann. Elektrolytten inne i batteriet er brennbart, sier Onsrud.

Han forteller videre at batteriene i en elbil eller andre elektriske kjøretøy er godt pakket. Det betyr videre at det er vanskelig å komme til med slukkemiddel. Dermed kan en slik brann utvikle seg eksplosjonsartet og brenne både raskt og kraftig.

– Dagens biler er nettbrett på fire hjul

Sigmund Clementz i IF

Sigmund Clementz i forsikringsselskapet IF, forteller at det er rundt 3500 bilbranner i Norge i løpet av ett år.

– Våre tall viser at elbil ikke peker seg ut i negativ retning. Den informasjonen vi har fått etter brannen på Sola er at ingen av batteripakkene til elbilene som brant ble antent. Det skal en del til for at det skjer, sier Clementz.

Bilbranner i moderne biler har mange forskjellige årsaker.

– Dagens biler er nettbrett på fire hjul. Det er mye elektronikk og ledninger i både elbiler og vanlige biler. Salting om vinteren kan føre salt inn i sårbar elektronikk og det kan føre til brann. Den siste er at tilgangen til selve motoren er vanskeligere på nye biler. Før kunne man spyle motoren selv, i dag er store deler forseglet. Oppsamling av skitt og olje kan i verste fall føre til brann, sier han.

Ensidig fokus

Unni Berge

Elbilforeningen understreker at brann i elbiler er sjeldent, særlig at selve batteripakken tar fyr. Ferske tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at mellom 2016 og 2019 ble det innrapportert 60 branner i elbiler.

– Disse tallene sier ingenting om hvor brannen startet, om den startet i batteripakken eller under andre omstendigheter, presiserer Jon Eirik Holst, seksjonssjef for Elsikkerhetsavdelingen i DSB.

Elbilforeningen er engstelig for det etterlatte inntrykket etter brannen i ved Sola flyplass.

– Fokuset etter brannen, som ikke ble forårsaket av en elbil, har vært ensidig. Fremstillingen av elbiler som tikkende brannbomber er en skjev og helt misvisende fremstilling, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen.

– En elbil-brann utvikler seg annerledes enn en vanlig brann, men brannvesenet har rutiner for slukking. All brann er farlig og bør selvsagt unngås, sier Berge.

Les mer om

  1. Brann
  2. El-sparkesykkel
  3. Batteri
  4. El-bil