Oslo

Oslo før: Broen ingen ville ha

Byrådet foreslår at området under den store Nybrua skal bli et «Super-Grønland» med ballbinge, skøytebane og klatreapparater. Men hvorfor laget egentlig Oslo denne enorme motorveibroen?

I beste fall kan Nylandsbrua kalles «estetisk spennende» der den trenger seg frem i et nyskapt byrom.
  • Leif Gjerland
    Historieformidler

Da bilsalg i Norge ble frigitt 1. oktober i 1960, eksploderte salget. På kort tid proppet alle de viktigste veiene seg, så Oslos byplanleggere dro ut i verden for å finne ut hvordan økende bilkøer i sentrum kunne håndteres.

En delegasjon fra Oslo byplankontor dro til USA i 1963 og kom tilbake med løsningen: En mangefelts bymotorvei skulle få trafikken ut og inn av Oslo, tvers gjennom sentrum.

Les hele saken med abonnement