Brannvesenet i Oslo gjorde innkjøp etter at avtaler gikk ut

Brann- og redningsetaten i Oslo har gjort innkjøp på tre rammeavtaler som har gått ut på dato. Det dreier seg om tjenester for 1,2 millioner kroner.

Oslos brannbåt Redningen fotografert sankthansaften 2016.

Avtalene gjelder service for brannbåten, service for reservestrømaggregat og for bevertning, opplyser byrådsavdeling for miljø og samferdsel i en pressemelding mandag kveld.

– Oslo kommune skal selvfølgelig følge lov om offentlige anskaffelser, og dette har jeg tatt særlig opp i dialogen med underliggende etater. Det er positivt at etaten rydder opp når det avdekkes feil, sier byråd for miljø og samferdsel Arild Hermstad (MDG).

– Vi rydder nå opp i kontraktsporteføljen vår og gjør nødvendige grep for at dette ikke skal gjenta seg. Vi vil også gjennomgå etterlevelsen av regelverket særskilt for etatens spesialutstyr, sier brannsjef Jon Myroldhaug.