Borgerlig enighet: Vil at familier som tjener under 1 million skal få gratis aktivitetsskole

For fire år siden var gratis skolefritidsordning et SV-krav. Nå er et samlet bystyre for å bruke millioner – men med to radikalt ulike modeller.

De fire borgerlige partiene i bystyret har samlet seg om nok et felles politikkforslag før høstens valg. F.v.: Saida Begum (H), Espen Hasle (KrF), Hallstein Bjercke (V) og Aina Stenersen (Frp).
  • Christian Sørgjerd

I fire år har det rødgrønne byrådet rullet ut gratis aktivitetsskole (Aks) for stadig flere skoler, bydeler og årstrinn.

Til høsten blir det gratis for førsteklassinger over hele byen. Men for 2. til 4. klasse er det fortsatt et øst/vest-skille. Ingen skoler i vestlige bydeler har gratis Aks for disse trinnene.

Nå vil de fire borgerlige partiene bruke omtrent like mye penger som venstresiden på gratis Aks, men kaste om på modellen.

Les også

LES OGSÅ: Det er bare tre år siden de inngikk bompengeavtalen for Oslo. Allerede nå er det klart at budsjettet sprekker.

Dette er forslaget

De foreslår å sette en inntektsgrense pr. husstand på 1 million kroner. I alle husstander under, skal barn få gratis Aks i 1. til 4. klasse. De som tjener over 1 million, må betale.

– Foreldre til omtrent halvparten av barna i Oslo vil få glede av det. Det treffer ikke skjevt geografisk, slik dagens modell gjør. Flere tusen barn med lav foreldreinntekt får ikke gratis Aks i dag fordi de bor feil sted, sier Hallstein Bjercke, gruppeleder for Venstre.

Én av effektene ved forslaget at omtrent alle aleneforeldre vil slippe å betale.

– Dette er et viktig tiltak for å bedre integrering og motvirke fattigdom. Det må være sårt for barn som får gratis Aks i 1. klasse, men ikke får lov til å fortsette fordi foreldrene ikke har råd, sier Aina Stenersen, førstekandidat for Frp.

Les også

KOMMENTAR: «Ære være Bompengepartiet», skriver Andreas Slettholm

Endret syn på AKS

I byrådsforhandlingene for fire år siden var Aks den ene store seieren til SV.

Men gradvis har også Ap gjort Aks til sin egen politikk, først i Oslo og deretter nasjonalt. På landsmøtet i år vedtok de at førsteklassinger over hele landet bør få tilbud om gratis Aks/SFO.

Samtidig har Venstre i regjeringserklæringen fått gjennomslag for å innføre ordninger med «redusert foreldrebetaling og gratis opphold».

Det nye forslaget i Oslo er likevel noe annet og mer fra borgerlig side. Spesielt for Frp og Høyre er skiftet stort. Med det nye forslaget vil store grupper få et gratis tilbud.

– Det som virkelig fikk oss til å snu, var et møte med rektor på Majorstuen skole. Hun fortalte at de hadde flere såkalte nøkkelbarn, som satt i skolegården og håpet at klassekamerater på Aks skulle komme ut og leke med dem. Foreldrene hadde ikke råd til Aks, og barnas alternativ var en tom leilighet, sier Saida Begum, Høyres ordførerkandidat.

Hun påpeker at elever i Oslo som ikke deltar i Aks, i praksis går glipp av viktig læring.

– Vi har hele veien sagt at fattigdom ikke har et postnummer, så det trengs en mer rettferdig modell, sier Begum.

Onsdag behandler bystyret kommunebudsjettet siste gang før valget, og Aks-forslaget vil bli nedstemt. Men det er samtidig en felles erklæring om hva de borgerlige, på et viktig politikkområde, ønsker å endre hvis de får flertall.

Les også

LES OGSÅ: Dobling og rekord for MDG i Oslo. Men et annet parti går like mye frem.

Derfor avviser de forslaget

– Det er et skikkelig dårlig forslag.

Sunniva Eidsvoll (SV).

Det er den umiddelbare responsen fra Sunniva Eidsvoll (SV).

– Vi ønsker et omfordelende skattesystem basert på at alle bidrar, i kombinasjon med universelle velferdsordninger, uten at det er knyttet til om man er fattig eller rik, sier hun.

– Men i dag er det et skille på Aks ut fra hvor man bor?

– Slik er det i år. Men SV går til valg på å utvide og trappe ordningen videre opp. Vi vil ha gratis Aks til alle. Det vi har fått til nå, er gratis Aks for alle i 1. klasse.

– Det foreligger ingen plan fra byrådet om videre opptrapping?

– Nei, det blir opp til velgerne å avgjøre.

– Men det er veldig bra at Høyre nå har innsett hvor bra gratis Aks er. Vi har sett at barn som tidligere sto utenfor gjerdet, nå får være med. Deltagelsen er opp mot 100 prosent når det blir gratis, legger Eidsvoll til.

Frode Jacobsen, gruppeleder for Ap, påpeker at det borgerlige forslaget også har en kostnad.

– Mange familier hvor begge foreldre er i jobb, vil få en ekstraregning på 22.000 kr i året. Vi er imot å sende en så stor regning til tusenvis av familier, sier han.