Bare flaks har hindret sammenstøt mellom syklister og anleggsmaskiner denne våren

Sporveien ber syklister ta det med ro når de sykler forbi anleggsområder.

Sporveien oppgraderer Grefsenveien. Arbeidene skal pågå frem til neste vår. Flere gater skal rustes opp for å ta imot nye trikker.
  • Astrid Løken
    Astrid Løken

– Vi har opplevd ganske mange farlige situasjoner, og ønsker ikke flere, påpeker Sven Øvergaard, kommunikasjonsrådgiver i Sporveien.

Grefsenveien på oversiden av Storokrysset oppgraderes. Nordre Aker Budstikke omtalte problemet rett før påske. Lastebiler og anleggsmaskiner kjører og rygger på kyss og tvers. Veien er åpen for syklister, buss for trikk og utrykningskjøretøyer i byggeperioden.

Flere nestenulykker

Sykkelsesongen er i full sving. To trafikkvakter er leid inn for å passe på at det ikke skjer ulykker. Ifølge Øvergaard har det likevel vært flere tilløp til alvorlige sammenstøt mellom syklister og anleggsmaskiner.

– Utfallet kunne blitt skikkelig ille for flere syklister de siste ukene. Ifølge trafikkvakten var det bare flaks at disse syklistene ikke syklet inn i anleggsmaskinene. Prosjektlederen har selv sett to syklister i stor fart nedover veien. Begge tok store sjanser da de bevisst sneiet rundt ryggende lastebiler med hengere, forteller Sven Øvergaard, kommunikasjonsrådgiver i Sporveien.

– Hvis lastebilen bremser og syklisten tar en sjanse og sykler forbi, kan det bli alvorlig for syklisten, påpeker Lars Håheim, byggeleder i Sporveien. Her sammen med Sven Øvergaard, kommunikasjonsrådgiver i Sporveien.

– Noen lastebiler har vært nødt til å bråbremse for å unngå å treffe syklister som plutselig har dukket opp. En syklist forvillet seg også innenfor anleggsgjerdet som skjermer for den nær fire meter dype anleggsgrøften, forteller byggeleder i Sporveien Lars Håheim.

Arbeidene startet i fjor høst og skal pågå frem til våren 2020. Oppgraderingen er en del av Trikkeprogrammet, som innebærer oppgradering av en rekke trikkegater i Oslo, i påvente av en ny type trikker som skal gå i Oslos gater.

Blindsonen er skummel

– Lastebiler og anleggsmaskiner har en blindsone. Hvis lastebilen bremser, og syklisten tar en sjanse og sykler forbi, kan det bli alvorlig for syklisten, sier Lars Håheim.

Sporveien oppfordrer syklister til å være årvåkne og forsiktige når de sykler gjennom anleggsområder, som her i Grefsenveien på Storo.

– Burde dere ikke hatt et eget felt for syklister her?

– Det er ikke plass på grunn av det omfattende arbeidet som gjøres i hele veiens bredde, sier Øvergaard.

Han understreker at Sporveien synes det er bra at folk sykler.

– Vi mener de tiltakene vi har iverksatt gjennom anleggsområdet gjør det forsvarlig å sykle her, men i et område som dette må man uansett være ekstra observant og tilpasse farten. Som byggherre følger Sporveien uansett situasjonen tett og er klar til å sette inn tiltak om antallet farlige hendelser øker, sier Øvergaard.

Trafikkvakter er leid inn for å hindre ulykker mellom syklister, gående og lastebiler og anleggsmaskiner i Grefsenveien.

Sporveien oppfordret syklister til å være ekstra synlige når de sykler i anleggsområder:

  • Hold god avstand til kjøretøy, og vær oppmerksom på at anleggsmaskinene opptrer mer uforutsigbart enn vanlig trafikk.
  • Hold lav fart forbi hele anleggsområdet, spesielt i nærheten av busser, anleggsmaskiner og lastebiler som frakter ut masse.
  • Gå gjerne av sykkelen foran veikryss og trill sykkelen over krysset.
  • Vurder om det er mer hensiktsmessig å sykle utenom anleggsområdene i byggeperioden.