Ap-politiker: – Bompenger er det viktigste virkemiddelet

Andreas Halse (Ap) mener bompenger er den beste måten å få bygget ut kollektivtrafikken samtidig som man får ned klimautslippene.

Andreas Halse (Ap) sitter i samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre. Han mener bompenger er helt nødvendig for klimakutt.

– Aina Stenersen klargjør hva debatten handler om: Enten er man for kollektivtrafikk og klimakutt, og det virkemiddelet man skal bruke for å få det til, som er bompenger. Eller så er man mot, sier Halse.

Tirsdag tok Frps Aina Stenersen til orde for å vurdere om man bør skrote Fornebubanen. Prosjektet har vært diskutert i 23 år, og må kunne sies å være på overtid.

Frp tar også til orde for å tre ut av Oslopakke 3. Det er en såkalt bypakke, en avtale mellom Oslo og Akershus, om hvilke kollektiv- og veiprosjekter man vil bygge ut de neste årene. Pakken finansieres i stor grad av bompenger, som partiet oppgir som årsaken til at de er mot den.

Fornebubanen finansieres også delvis med bompenger.

Peker på uenighet blant de borgerlige

Halse peker på at det er uenighet på borgerlig side om bompenger og Oslopakke 3. Det har også kommet ulike forslag fra Høyre og Venstre om hvor den nye T-banetunnelen gjennom sentrum skal gå.

– På høyresiden er de uenige om alle disse tingene. De er uenige om Fornebubanen, ingen er enige om hvor sentrumstunnelen skal gå og de er uenige om sykkelsatsingen.

– Det er grunnen til at det skjer så mye mer på klima- og kollektivtrafikken nå enn det gjorde da de borgerlige styrte.

Mener man ikke kommer unna bompenger

– Det er blitt snakket mye om bompengeopprøret, særlig på Vestlandet. Er du bekymret for at det skal spre seg til Oslo, og at mange faktisk mener det er blitt for dyrt å kjøre bil?

– Jeg skjønner at folk tenker på det. Men denne diskusjonen klargjør hva dette handler om. Er man seriøst opptatt av klimaet, luftforurensing og å bygge ut kollektivtrafikken, så er bompenger det viktigste virkemiddelet. Det kommer man ikke unna.

– De som tror man klarer å få til klimakutt, bedre luftforurensing og kollektivutbygging uten bompenger, lurer enten seg selv eller prøver å lure andre.