Oslo

Lungekreft fire ganger vanligere blant menn på Sagene enn på Ullern

Lungekreft er langt vanligere på østkanten enn vestkanten. Dag H. Monsen fra Sagene har røkt i over 30 år.

Dag H. Monsen utenfor Sagene samfunnshus, der han skal møte en kompis for en kaffe og en røyk.
  • Jørgen Svarstad

Dag H. Monsen (55) patter på en rullings mens han rusler forbi Sagene kirke. Han røyker 20-30 av dem om dagen.

— Det er en dårlig vane, konstaterer Monsen, som planlegger å slutte.

Økonomen har hjemmekontor og røyker mens han jobber. Han har merket at det er blitt tyngre å gå i trapper.

— Man må bryte opp vanene og fjerne askebegere og andre ting som gjør at man impulsrøyker, sier Monsen, som aldri før har gjort noe alvorlig forsøk på å stumpe røyken.

Utdanning

Bydel Sagene ligger på topp i Oslo når det gjelder lungekreft for menn. I perioden 2005-2009 fikk 47 menn lungekreft. Det betyr 60,2 lungekrefttilfeller per 100.000 menn, noe som er mer enn fire ganger så mange som i vestkantbydelen Ullern. Her er var raten bare 14,2 nye tilfeller per 100.000 menn. Det går frem av den siste utgaven av Oslospeilet, som utgis av Oslo kommune.

— Det har vel litt med utdanningsnivået å gjøre, sier Sagene-mannen Monsen.

— Og kanskje det er større press for å slutte på vestkanten, fortsetter han.

Flest kvinner fikk lungekreft på Grünerløkka

For kvinner var det, i andel av befolkningen, flest nye tilfeller av lungekreft i nabobydelen Grünerløkka, fulgt av Groruddalen-bydelene Stovner og Alna. Andelen kvinner som får lungekreft, er tre ganger så stor på Grünerløkka som på Ullern. Det er minst lungekreft og vestkanten, og mest på østkanten.

— Det var skremmende høyt, sier Tone Tellevik Dahl (Ap) om den store forskjellen mellom Sagene og Ullern.

Hun er leder i bystyrets helse- og sosialkomité og bor selv i bydel Sagene.

— Røyking er den største kilden til lungekreft. Det handler om at de fattigste bor i disse områdene. Inntektsfattigdom betyr generelt dårligere helsetilstand, sier Dahl.

Kommunale boliger

Hun viser til at bydel Sagene har Oslos største konsentrasjon av kommunale boliger.

Hun tror også at noe skyldes radonstråling i disse gårdene.

— En forklaring er tilflytting til bydelene av folk som har lavere utdanning, inntekt og sosioøkonomisk status. Oslo er en veldig delt by, også helsemessig. Vi ser at helsevaner, levekår og sykelighetsmønster varierer veldig mellom bydelene. Samtidig er mange av disse sykdommene kroniske og tar mange år å utvikle. Man får ikke lungekreft av å flytte til Sagene i morgen, sier seniorforsker Øyvind Næss ved Folkehelseinstituttet.

Sagene-folk lever kortest

Artikkelen i Oslospeilet fastslår også at forekomst av lungekreft er mer sannsynlig blant fattige og mindre utdannede.

Øyvind Næss tror riktignok at bildet vil kunne endre seg i fremtiden, siden unge, ressurssterke mennesker flytter inn i indre øst-bydelene. Men han påpeker at de kommunale boligene fremdeles vil være der.

Men det er ikke bare forekomsten av lungekreft som følger bydelsgrensene og øst-vest-skillet. Sagene har for eksempel også den laveste forventede levealderen i Oslo. Bydelen har flere sosialmottakshjelpere, mer barnefattigdom og flere barn i barnevernstiltak enn de fleste andre bydeler i Oslo.