Bjørnar Moxnes (R) anmeldes for brudd på taushetsplikten

Bystyret stemte onsdag for å anmelde en av sine egne politikere. Hovedpersonen ble erklært inhabil.

Bjørnar Moxnes (Rødt) forholdt seg rolig etter vedtaket. - Jeg er trygg på at det vi har gjort er riktig, sier han til Osloby.
Rune Gerhardsen (Ap), Zaineb Al-Samarai (Ap), Elwis Chi Nwosu (Ap), Bjørnar Moxnes (R) og Marianne Borgen (SV) diskuterer habilitetsspørsmålet i pausen under bystyremøtet onsdag kveld.

Under bystyremøtet onsdag kveld stemte bystyret for å politianmelde Rødts gruppeleder Bjørnar Moxnes. Rødt og SV stemte mot, men var ikke i nærheten av å få flertall.

De fleste som tok ordet i debatten var svært kritiske til Moxnes' offentliggjøring, men flere satte spørsmålstegn ved om det er riktig at bystyret skal vedta å anmelde en folkevalgt.

Årsaken er at han på Rødts nettsider, offentliggjorde kommunerevisjonens gjennomgang av Lindebergsaken som var unntatt offentlighet.

Den såkalte Lindeberg-saken begynte å rulle i november 2011 da hjelpepleier Stig Berntsen ble beskyldt for overgrep mot to beboere ved Lindeberg omsorgssenter. Berntsen ble politianmeldt og sykmeldt. Saken ble senere henlagt av politiet, men Berntsen ble nektet å vende tilbake til jobben. Før jul – etter lang tids kamp – fikk Berntsen jobben tilbake.

I etterkant har mange vært kritiske til kommunens håndtering av saken. Kommunerevisjonen gransket derfor saksbehandlingen, noe som resulterte i en rapport på 91 sider. Den ble i utgangspunktet unntatt offentlighet, men 24. januar i år la Rødt ut store deler av dokumentet usladdet på sine nettsider.

Moxnes ble erklært inhabil

Moxnes ble erklært inhabil (kun mot Rødts stemmer) og fikk ikke delta i avstemningen, men fikk lov til å si noen ord før vedtaket ble fattet.

— Vi har offentliggjort store deler av rapporten. Mulige tjenestefeil helt opp til byråden ble avslørt, men hemmeligholdt. Vi har gjort befolkningen oppmerksom på dette. Opplysninger om pasienter er fremdeles sladdet, sa Moxnes, som mener det er viktig at offentligheten får innsyn i det han betegner som en svikt til øverste nivå i kommunen.

Under debatten var det helt stille i bystyresalen, i motsetning til resten av møtet.

- Det bør være en svært høy terskel for at et folkevalgt organ går til anmeldelse av en folkevalgt. Jeg vil be bystyret tenke grundig gjennom et slikt vedtak, sa Moxnes.

Mener pasienter kan bli identifisert

- Hvis dette er politisk knebling av Rødt, sier de i realiteten at de skal ha immunitet mot straffeloven. Det vil bli feil. Brudd på taushetsplikten vil svekke folkevalgtes mulighet til å gjøre vår jobb. Vår tilgang vil bli forhindret gjennom ulike restriksjoner. sa ordfører Fabian Stang (H).

Arbeiderpartiets representant Rina Mariann Hansen, viser til at både Kommunerevisjonen og kommuneadvokaten i møte med Finanskomiteen skal ha sagt at det kan være mulig å identifisere enkeltpersoner ved å nøste i løse tråder, selv om navnene er sladdet i dokumentene Rødt publiserte.

— Arbeiderpartiet mener at når Kommuneadvokatens uttalelse er tydelig, så må saken gjennomgås og vurderes av påtalemyndigheten. Arbeiderpartiet vil derfor stemme for en anmeldelse, sa Hansen.

Hagen: - Jeg føler meg sveket

Carl I. Hagen (Frp) har sammen med Moxnes vært en av de mest engasjerte bystyrepolitikerne i Lindebergsaken. Hagen holdt ikke tilbake på talerstolen, og ga uttrykk for at han er svært kritisk til publiseringen.

— Jeg sto sammen med Moxnes i Helse- og sosialkomiteen da vi behandlet disse sakene. Jeg var med på å kreve innsyn i disse dokumentene. Det ble av og til nektet med den begrunnelsen at det kunne bli offentlig. Vi kjempet under et løfte om at vi skulle holde opplysningene taushetsbelagt. Jeg føler meg sveket av Bjørnar Moxnes. Han lekker det med viten, vilje og forsett, sa Hagen.

Moxnes selv sier til Osloby etter bystyremøtet at han ikke frykter en eventuell rettssak.

— Jeg er trygg på at det som er gjort er riktig, sier han.

- Er du enig i at opplysningene som nå er fremlagt, kan bidra til at enkeltpersoner blir identifisert?

— Det mener jeg er feil, og det kan vi bevise i en rettssal, sier Moxnes.

Fikk advokathjelp på Twitter

Det var mye hvisking mellom benkene i forkant av avstemningen. Diskusjonen gikk ut på om Moxnes var inhabil eller ikke. Fabian Stang (H) gjorde det klart at han og sekretariatet mener Moxnes er inhabil. Hovedpersonen selv var på Twitter for å be om hjelp til å vurdere habilitetsspørsmålet.

Advokat Jon Wessel-Aas svarte, og mener det ikke er grunnlag for å si at Moxnes er inhabil i denne saken, og stiller spørsmåltegn ved om det i det hele tatt bør behandles av bystyret.

Forretningsutvalget, som holdt et lukket møte mandag, mener publiseringen av Lindeberg-rapporten bryter med straffelovens §121, hvor det står:

«Den som forsettlig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt som i henhold til lovbestemmelse eller gyldig instruks følger av hans tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder».

Saken ble behandlet bak lukkede dører i Forretningskomiteen mandag, og kom opp til behandling i bystyremøtet onsdag. Moxnes sitter selv i bystyret som gruppeleder for Rødt.