«Straffer jenter», «urettferdig» og «sosialt eksperiment». Sterke reaksjoner på mulig nytt skoleopptak i Oslo.

Høyresiden raser mot mulig nytt videregående-opptak i Oslo. Det er heller ikke sikkert det blir enighet innad i byrådet.

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) håper det er politisk vilje i Oslo til å diskutere et annet opptak til vgs. enn fritt, karakterbasert opptak. Men høyresiden i Oslo er svært kritisk.

Det ble høy temperatur om opptak til videregående skole i spørretimen i Oslo bystyre onsdag.

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) fortalte tirsdag i Aftenposten at byrådet skal vurdere å innføre en helt ny inntaksmodell.

I dag er det kun karakterer som avgjør hvilke elever som kommer inn på hvilke skoler. Med en ny «blandingsmodell» vil halvparten bli tatt inn fordi de har best karakterer. Den andre halvparten tas inn fra fem grupper med ulikt karakternivå.

– Straffer jenter

«Blandingsmodellen» opprører partiene på borgerlig side i Oslo.

Oslo Høyres skolepolitiske talsperson Mehmet Kaan Inan mener den vil skape mer press og urettferdighet.

Frps Aina Stenersen mener en slik modell vil straffe jenter, som i snitt får høyere karakterer enn gutter, samt barn fra familier med høy inntekt.

– Barn kan ikke velge sine foreldre, og ingen barn bør straffes eller forskjellsbehandles for sine foreldre, sa hun.

Frps Aina Stenersen mener blandingsmodellen legger opp til forskjellsbehandling av barn.

Høyres Bjørgulv Vinje Borgundvaag pekte på at Eidsvoll har sagt at det ikke er urettferdig at færre av de flinkeste elevene får velge skole først. Dette fordi elevenes karakternivå henger tett sammen med foreldrenes utdanningsnivå.

– Hvordan kan man forsvare å si: Du skal straffes fordi dine foreldre har utdanning. Så din egeninnsats skal bety mindre enn for medelevene dine, spurte Borgundvaag.

Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke kaller modellen et sosialt eksperiment og mener den blir umulig for elevene å forholde seg til.

Flere representanter mente modellen vil føre at mange familier vil velge bort de kommunale skolene og heller søke barna inn på privatskoler.

– Høyre vil ikke ta debatten

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) understreket gjentatte ganger at byrådet ikke har konkludert i saken.

Hun langet samtidig ut mot Høyre.

– Jeg opplever at Høyre har avfeid å i det hele tatt ta debatten. De nekter å ta inn over seg at vi har en by som er utrolig segregert og utrolig delt, og at vi har et opptakssystem som gjør at de forskjellene forsterkes, uttalte hun fra talerstolen.

Som svar på anklagene om forskjellsbehandling, pekte Eidsvoll på at statistikken er klar. Barn av foreldre med høyere utdanning gjør det systematisk bedre på skolen.

– Spørsmålet om vi skal ha et system som først og fremst er for de elevene som har det beste utgangspunktet, sa hun.

MDG har vedtatt karakterbasert opptak

Det er heller ikke sikkert det blir flertall for modellen innad i byrådet. I byrådsplattformen har de tre partiene bare forpliktet seg til å utrede alternative modeller.

Oslo MDG har tidligere vedtatt at de i hovedsak ønsker et fritt, karakterbasert opptak.

«Nå har vi fått et forslag til en ny modell, og vil diskutere dette i gruppen og partiet», skriver gruppeleder Eivind Trædal i en SMS.

Aps gruppeleder Andreas Halse sier Oslo-partiet skal lage et debattopplegg for partimedlemmene og gå grundig inn i saken. Partiet skal ta stilling til modellen under et møte i slutten av mars.

Byrådets støtteparti Rødt er positiv. Rødts gruppeleder Eivor Evenrud sier hun gleder seg til å jobbe med saken. Hun sier Rødt ønsker seg bort fra et rent karakterbasert opptak.

Elevorganisasjonen: – Stort potensial

Hannah Myklebust, fungerende leder i Elevorganisasjonen i Oslo, mener blandingsmodellen har et stort potensial, men ikke er ferdig utarbeidet.

Hun sier Elevorganisasjonen ønsker å jobbe for den modellen som gir elevene mest reell valgfrihet uavhengig av utgangspunkt.

Hun sier et karakterbasert inntak har vist seg å ikke gi et fritt skolevalg for alle, men at den nye blandingsmodellen heller ikke er perfekt. Organisasjonen skal ta stilling til modellen under sitt årsmøtet.