Oslo kommune tar selvkritikk etter at gravstein veltet og drepte hund

Toby (5 mnd.) fikk en gravstein over seg og døde momentant. – Forferdelig trist, sier avdelingsleder Erik Foss i Gravferdsetaten.

Hunden Toby (5 mnd.) gikk daglige turer over Gamle Aker kirkegård før han ble drept av en gravstein.

Fredag gikk en kvinne tur med hunden på Gamle Aker kirkegård. Da hunden var cirka en halv meter fra gravsteinen, veltet den over hodet og nakken på den 15 kilo tunge valpen. Hunden døde.

Allerede i fjor ble Oslo kommune varslet om at gravsteinen var løs. Nå tar kommunen selvkritikk.

Gravsteinen på Gamle Aker kirkegård med avrustede bolter. Steinen veltet og tok livet av en fem måneder gammel valp fredag.

– Svært alvorlig

Under steinen var det spor etter avrustede bolter. Dermed sto ikke steinen støtt.

– Vi ble muntlig orientert om at en privatperson hadde rettet opp gravminnet uten at det var boltet, skriver Erik Foss i en e-post til Aftenposten. Han er leder for avdeling gravplass.

Foss skulle ønske de agerte på informasjonen, skriver han. Han mener de burde lagt ned steinen og kontaktet eieren.

– Vi tar denne hendelsen svært alvorlig. Vi vil gjennomgå gjeldende rutiner med etatens ansatte slik at vi kan unngå lignende uhell fremover, skriver han.

– Helt forferdelig

Hundeeieren, som er i 40-årene, tar det tungt. Hun ønsker ro og ber om at Aftenposten ikke bruker navnet hennes.

– Min datter har det helt forferdelig, sa hennes far Henning Hammer til Aftenposten lørdag.

Hammer reagerte sterkt på deres kontakt med kommunen. Ifølge ham ringte hundeeierens bror til Gravferdsetaten i helgen. Da skal han ha fått beskjed om at etaten ikke har ansvar for å sikre steinene.

Henning Hammer viser gravsteinen som veltet over hunden Toby (5 mnd.), som døde på Gamle Aker kirkegård i 12-tiden fredag.

– Skrekkelig

Det er eieren som er ansvarlig for at en gravstein ikke er til fare for dem som ferdes på gravplassen. Det går frem av gravplassforskriften.

Men Gravferdsetaten er ikke uten ansvar. Og det ansvaret har de ikke fulgt, sier de selv.

De skal nemlig varsle eieren om en gravstein ikke er sikret godt nok. De kan dessuten fjerne gravsteinen dersom de ikke finner eieren eller om eieren ikke gjør som de sier.

Hammer reagerer sterkt på at kommunen ikke fulgte opp den løse steinen.

– Jeg synes det er helt skrekkelig. Deres jobb er å følge opp. Vi er ikke ute etter å henge ut noen, men vi ønsker ikke at dette skjer med flere, sier han til Aftenposten mandag.

Hvem eier en gravstein?

Alle gravsteiner har en ansvarlig, en såkalt fester. Det ansvaret kan overføres fra en person til en annen.

Det er ikke alle som vet at det er de som har ansvar for at steinen står stødig. Det tar Gravferdsetaten selvkritikk på.

– Vi vil bli flinkere til å informere om hvilke rettigheter og plikter fester har for gravminner, skriver Foss.